Szukamy pójdźki!

Drukuj
1 2 3

Szukamy pójdźki!

Pójdźka jest sową zmniejszającą liczebność w wielu krajach europejskich, także w Polsce. Brak danych dotyczących jej rozmieszczenia i liczebności uniemożliwia określenie stanu populacji i jej długoterminowych trendów liczebnościowych. Skutkiem słabego poznania podstawowych parametrów populacji tego gatunku jest również brak opracowanych metod skutecznej jego ochrony. W obecnej sytuacji konieczne jest skupienie na nim większej uwagi.

Pójdźka zasiedla tereny rolnicze oraz podmiejskie. Jeszcze 20-30 lat temu był to ptak bardzo charakterystyczny dla polskiej wsi. Sowa ta występowała dość powszechnie w mozaikowym krajobrazie rolniczym, preferując obszary obfitujące w łąki i pastwiska, np. w dolinach rzecznych. W takich miejscach osiągała dość duże zagęszczenia - np. w dolinie Wisły pod Warszawą (koło Łomianek) na 12 km2 gniazdowało 8 par!

Od kilkunastu lat obserwujemy gwałtowną zmianę biologii pójdźki. Zmieniła miejsca gniazdowe - obecnie gniazduje przede wszystkim w budynkach, a nie w dziuplach. Przeniosła się także z terenów wiejskich do podmiejskich. Często jej terytoria są zlokalizowane w miejscach, gdzie zabudowa miejska (bloki, dające miejsca gniazdowe) graniczy z terenami rolnymi (miejsca żerowania). Niestety, wraz z tą zmianą zaobserwowano znaczny spadek liczebności - np. na Mazowszu, na trzech powierzchniach próbnych, gdzie w latach osiemdziesiątych gniazdowało 11-19 par, obecnie stwierdzono tylko jedną!

W sezonie 2005 planujemy intensywne poszukiwania pójdźki. Bardzo cenne byłoby skontrolowanie kilku powierzchni próbnych pod kątem występowania tego gatunku. Z wielu przyczyn nasze prace skoncentrujemy na Mazowszu, ale wszelkie informacje o tej pięknej sowie będą bardzo cenne.

Chcemy poznać możliwie dużo stanowisk pójdźki, dlatego potrzebna jest pomoc ochotników. W załączniku znajduje się plik i informacją o metodyce liczeń pójdźki. Jeżeli ktoś chciałby podjąć się poszukiwania pójdźki na jakimś terenie - bardzo proszę o kontakt.

 

 

 


Marek Kowalski,
Michał Żmihorski,
e-mail: zmihor@interia.pl

Załączniki do pobrania


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja