Sekcja Entomologiczna Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”:

Biuro: Oddział Warszawski TP „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-329 Warszawa,
tel. 0-22-882-54-22, e-mail: entomologia@bocian.org.pl