Zapraszamy do udziału w konkursie

Obserwuj ptaki i pochwal się swoimi obserwacjami!

Jeżeli:

 • Interesujesz się ptakami, chcesz je obserwować i bliżej poznawać;
 • Chciałbyś pochwalić się swoimi obserwacjami;
 • Twoja klasa bierze udział w projekcie „Ptaki mojej okolicy”

to zaproszenie jest dla Ciebie!

PRZED TOBĄ BARDZO PRZYJEMNE ZADANIE:

 • Przeczytaj, na naszej stronie jak rozpocząć obserwowanie ptaków.
 • Zaproś kogoś dorosłego na wspólny spacer, podczas którego będziesz obserwować ptaki żyjące w najbliższej okolicy Twojego miejsca zamieszkania; koniecznie zabierz ze sobą notatnik, możesz także wziąć aparat fotograficzny.
 • Swoje obserwacje dokładnie zanotuj: napisz lub narysuj w notatniku jaki gatunek ptaka widziałeś i w jakim środowisku – czy był to pobliski park, łąka, pole, las, a może Twój ogród, lub przydrożna aleja drzew?
 • Może udało Ci się zaobserwować coś ciekawego: np. ptaka żerującego, odzywającego się, wchodzącego w interakcje z innymi ptakami itp. To też warto zapisać!
 • Po powrocie do domu przejrzyj swoje notatki i zastanów się w jaki sposób możesz stworzyć pracę konkursową:

             - jeśli jesteś uczniem klas I-III swoje obserwacje przedstaw za pomocą pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką na kartce w formacie A3 lub A4. Praca plastyczna powinna być swoistą relacją z wycieczki, a więc ilustrować przynajmniej jeden gatunek obserwowanego ptaka wraz ze środowiskiem w którym był on obserwowany.
             - jeśli jesteś uczniem klas IV-VI napisz krótki reportaż ze swoje wycieczki, który zilustrujesz wykonanymi przez siebie rysunkami lub fotografiami. Reportaż powinien zajmować do 2 stron tekstu - maszynopisu (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5) oraz zawierać do 5 rysunków/fotografii.

 • Pracę podpisz (imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły) i wraz z podpisanym przez rodzica/opiekuna lub nauczyciela oświadczeniem prześlij do 26 października na adres biura warszawskiego naszego Towarzystwa:

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE “BOCIAN
ul. Radomska 22 lokal 32, 02-323 Warszawa,
tel/fax: 0-22 822 54 22

 • Przed przystąpieniem do konkursu koniecznie zapoznaj się z regulaminem! Znajdziesz tam szczegółowe informacje dotyczące udziału w konkursie. Poproś też rodzica lub nauczyciela o jego przeczytanie.
 • Nagrodami w konkursie (w zależności od zdobytego miejsca) będą: lornetki, książki i filmy o tematyce przyrodniczej. Wybrane prace laureatów konkursu zostaną opublikowane w oddzielnej galerii na naszej stronie internetowej, a także w wydawnictwie pokonkursowym - kalendarzu na 2013 rok.
 • Podczas przygotowywania pracy konkursowej możesz poprosić o pomoc nauczyciela. Jeśli uda Ci się zdobyć jedno z trzech pierwszych miejsc, nagroda powędruje nie tylko do Ciebie, ale także do Twojej szkoły – będą to filmy i plansze edukacyjne o tematyce ornitologicznej. Wszystkie szkoły biorące udział w projekcie otrzymają natomiast wydawnictwo pokonkursowe – kalendarz z pracami uczestników konkursu.

Nagrody sponsorują:
 

II etap projektu Ptaki mojej okolicy dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 42.364,00 zł.