Jak pomagać bocianom? Czytaj w naszym nowym poradniku!

Liczne telefony, jakie dostajemy z pytaniami odnośnie pomocy bocianom, a także fakt, że jako organizacja społeczna dysponujemy ograniczonymi środkach zarówno finansowymi jak i kadrowymi, które nie pozwalają na rozwiązanie wszystkich bocianich problemów, skłoniły nas do wydania złożonego z dwóch części poradnika ochrony bociana białego.

Pierwsza część broszury, która opisuje m.in. sposoby ochrony gniazd, zabezpieczania linii energetycznych, doraźne działania interwencyjne oraz aspekty prawne ochrony bociana białego adresowana jest przede wszystkich do pracowników jednostek administracji terytorialnej. Zgodnie bowiem z ustawą o samorządzie gminnym to właśnie gmina odpowiedzialna jest za ochronę przyrody na zarządzanym przez siebie terenie. Mamy nadzieję, że broszura będzie stanowiła solidną podstawę merytoryczną dla urzędników zajmujących się rozwiązywaniem bocianich problemów. Jednocześnie ta część broszury znajdzie odbiorców w szerokim gronie miłośników przyrody inicjujących działania prowadzące do ochrony bociana białego.

Druga część broszury, wydana przy współpracy z warszawskim Ptasim Azylem to wydawnictwo specjalistyczne – skierowane do lekarzy weterynarii oraz ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt. Broszura opisuje sposoby postępowania z poszkodowanymi bocianami, które jako niecodzienni pacjenci wymagają leczenia dostosowanego do specyfiki gatunku.

Mamy nadzieję, że broszura okaże się przydatna dla wszystkich osób pragnących pomagać bocianom. Współautorom broszury serdecznie dziękujemy za współpracę! Szczególne podziękowania kierujemy także w stronę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, który sfinansowała wydanie broszur.

Broszurę w formacie PDF można pobrać na naszej stronie internetowej, zaś formę papierową otrzymać w jednym z naszych biur. Osoby zainteresowane otrzymaniem i dystrybucją większej ilości broszur prosimy o kontakt telefoniczny (tel. do biura warszawskiego: 22 822 54 22) lub mailowy: ola@bocian.org.pl.

Aleksandra Wierzbicka

 


Ocena: 6 głosów Aktualna ocena: 3

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja