• Ptaki za miedzą

  Nasz kolega Maciek Cmoch napisał książkę o ptakach krajobrazu rolniczego (wydawnictwo Paśny Buriat). To nie tylko dawka wiedzy, ale też spora ilość zdjęć i osobistych refleksji oraz spostrzeżeń odnośnie zmian jakie na przestrzeni lat miały miejsce i wciąż się dzieją na polskiej wsi. W książce są też opisane nasze działania w ramach projektów ochrony błotniaka łąkowego, kulika wielkiego, pustułki i płomykówki.

   

  Więcej
 • Niepozorny skowronek

  Znaczna część młodszego pokolenia miłośników ptaków nie widziało nigdy tego osiadłego gatunku. Nic dziwnego – dzierlatka  – bo o niej mowa, zniknęła z większości terytorium Polski 20-40 lat temu.

  Więcej
 • OCHRONA PUSTUŁKI W ROKU 2020

  Sezon 2020 był kolejnym, w którym prowadziliśmy działania związane z czynną ochroną pustułki.

  Więcej
 • Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" w ramach czynnej ochrony bociana białego na Mazowszu, w ścisłej współpracy z Urzędami Miast i Gmin, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie oraz właściwymi, ze względu na lokalizację, zakładami energetycznymi w  latach 2014- 2020 dokonało kompleksowego przeglądu bocianich gniazd na terenie wybranych mazowieckich gmin.

  Więcej
 • W dniach 6-8 marca w Domu Plenerowym ASP w Dłużewie odbył się zjazd Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian". W sobotę (7 marca) przeprowadzono Walne Zebranie Członków Towarzystwa, podczas którego wybrano władze stowarzyszenia na kolejna kadencje (2020-2024).

  Więcej
 • Koalicja Rolnictwo dla Przyrody

  https://www.natura-international.org.pl/Przyrodnicze organizacje pozarządowe (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Towarzystwo Przyrodnicze Bocian, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Towarzystwo Przyrodnicze Dubelt, WWF Polska oraz Natura International Polska) uzgodniły, że potrzebujemy silnego, wspólnego głosu w sprawie zrównoważonego rolnictwa – tak narodził się pomysł na Koalicję „Rolnictwo dla Przyrody”.

  Więcej
 • Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków na zjazd oraz Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”. Zjazd odbędzie się w dniach 6-8 marca 2020 w Domu Plenerowym ASP w Dłużewie (Dłużew 40, 05–332 Siennica). W sobotę 7 marca o godz. 10:15 odbędzie Walne Zebranie Członków, w czasie którego zostaną wybrane nowe władze (Zarząd i Komisja Rewizyjna) Towarzystwa na koleją, czteroletnią kadencje.

  Więcej
 • Bociania miłość w Rostkach

  Zacznę od tego, że we wsi Rostki w gminie Nowe Miasto (Mazowsze), jest kilka czynnych gniazd bociana białego.

  Więcej
 • OCHRONA PUSTUŁKI W ROKU 2019

  W sezonie 2019, w ramach kontynuacji czynnej ochrony pustułki w powiatach: siedleckim, sokołowskim, węgrowskim, łosickim i łukowskim skontrolowaliśmy 441 skrzynek, spośród których do zasiedlenia nadawało się 425. Skrzynki zamontowane są na terenie 23 gmin oraz na terenie miasta Siedlce.

  Więcej
 • Zmiana adresu korespondencyjnego

  Od dnia 9 września 2019 wszelką korespondencje prosimy kierować na nowy adres biura Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian" tj. ul. Srebrna 16 lok. 9, 00-810 Warszawa

  Więcej
 • Ta wiadomość powinna trafić przede wszystkim do entomologów. Ponieważ nie wiem kto gromadzi tego typu informacje, więc chcę krótko wypowiedzieć się na stronie BOCIANA.

  Więcej
 • Coroczne informacje dostarczane zainteresowanym na stronie BOCIANA o tym co robimy na rzecz ochrony pustułki nie pokazują całokształtu naszej działalności w tym temacie. Dlatego też uznałem, że warto przedstawić krótkie podsumowanie.

  Więcej
 • 22 października przeprowadzona została akcja odciążenia jednego z najstarszych gniazd bociana białego na terenie pow. siedleckiego.  

  Więcej
 • Ochrona pustułki w roku 2018

  W ramach czynnej ochrony pustułki w powiatach siedleckim, sokołowskim, węgrowskim, łosickim i łukowskim skontrolowaliśmy 431 skrzynek nadających się do zasiedlenia przez te sokoły.

  Więcej
 • Na pomoc pustułkom

  W ostatnich latach opiekujemy się około 450 skrzynkami dla pustułek na terenie 4 powiatów (siedlecki, sokołowski, węgrowski i łosicki) oraz na terenie Siedlec, Pruszkowa i Warszawy. W związku z tym cały czas jest coś do zrobienia. Zaczęliśmy nasze działania w 2003 roku (15 lat temu).

  Więcej
 • Światowy Dzień Kulika - 21 kwietnia

  21 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Kulika (World Curlew Day). Jest to inicjatywa oddolna, wspierana przez główne organizacje zajmujące się ochroną środowiska, w celu podnoszenia świadomości na temat trudnej sytuacji kulików na całym świecie oraz zachęcania do działań na rzecz ich ochrony.

  Więcej
 • Apel o wstrzymanie polowań na kuliki

  Fot. Marek Maluśkiewicz

  Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" oraz inne organizacje przyrodnicze zaapelowały do Francuzów o powstrzymanie polowań na kulika wielkiego. List do francuskiego ministra środowiska podpisali naukowcy i przyrodnicy z Polski, Białorusi i Ukrainy.

  Więcej
 • Wspieraj naszą działalność

  Numer KRS:0000107301

  Zachęcamy do stałego wspierania naszej działalności poprzez regularne przekazywanie darowizn oraz 1% podatku. Na wszystkie nasze działania staramy się pozyskać dotacje celowe z różnych funduszy. Nie zawsze się to udaje. Nawet jeżeli otrzymamy dotacje to część kosztów musimy pokryć z własnych środków (zawsze wymagany jest finansowy wkład własny). Twoje darowizny oraz 1% przeznaczymy na pokrycie wkładu finansowego! Dziękujemy za już udzieloną nam pomoc i zapraszamy do współpracy!

  Więcej
 • Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków organizacji na zjazd. W tym roku spotykamy się w dniach 3-4 marca (sobota-niedziela) w Mielniku nad Bugiem, w Pensjonacie "Panorama".

  Więcej
 • TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE "BOCIAN" PARTNEREM ORNITHO.PL

  Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zdecydowało się na zostanie partnerem internetowej bazy danych przyrodniczych ornitho.pl poprzez włączenie danych zdeponowanych w PKP do nowocześniejszego systemu. Połączenie ma na celu usprawnienie zbierania danych przyrodniczych z Polski. Obserwacje będą deponowane w jednej bazie, w ten sam ujednolicony sposób. Nie będzie również dochodzić do dublowania tych samych obserwacji przez osoby wpisujące je do tych dwóch baz danych.

  Więcej
 • Ochrona pustułki 2017

  Fot. Grzegorz Kłosowski

  Program ochrony pustułki realizowany jest przez Towarzystwo już 15-ty sezon (od 2003 roku). Tegoroczne działania prowadzone były w dwóch rejonach, które szczegółowo przedstawione są poniżej.

   

  Więcej
 • Adresatem konkursu są uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu powiatu radzyńskiego. Ma on na celu promowanie wśród dzieci i młodzieży działań przyjaznych środowisku, a także zachęcenie do poznawania otaczającej nas przyrody.

  Więcej
 • Zmień rolnictwo na lepsze!

  Zachęcamy Polki i Polaków, aby razem z organizacjami pozarządowymi powiedzieli: „Najwyższy czas na żywność i rolnictwo przyjazne przyrodzie!” Wspólnie chcemy pokazać Komisji Europejskiej, że zmiany są potrzebne i możliwe!

  Więcej
 • Ochrona bociana białego w województwie mazowieckim

  Dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz wsparciu finansowemu firmy Carlsberg Polska w 35 gniazdach bociana białego mogliśmy przeprowadzić prace z zakresu czynnej ochrony.

  Więcej
 • Zapraszamy do sklepiku

  Serdecznie zapraszamy do sklepiku TP "Bocian" gdzie można kupić skrzynki lęgowe dla ptaków i nietoperzy. Poza skrzynkami lęgowymi w sklepie znajdziecie także kilka ciekawych pozycji książkowych. Już wkrótce asortyment rozszerzymy również o T-shirty.

  Więcej
 • W imieniu zespołu LIFE Ciconia PTOP zapraszamy do zapoznania się z nowym, odświeżonym wydaniem poradników ochrony bociana białego. Pierwsze wydanie poradników powstało w 2012 r. w ramach realizowanego przez nas projektu, który dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie.
   

  Więcej
 • Fot. Jarosław Mydlak

  Pójdźka Athene noctua jest gatunkiem o słabo zbadanym rozmieszczeniu i liczebności na Nizinie Mazowieckiej. Szacuje się, że w skali Polski liczba par lęgowych / terytoriów spadła do 500-1000. Wstępne, intensywne badania przeprowadziłem wiosną 2016 r. na wybranych terenach zachodniej części regionu Nizina Mazowiecka. Na łącznej powierzchni 550 km2 wykazałem obecność 73 stanowisk. Badania będą kontynuowane w roku 2017. Ich celem jest określenie rozmieszczenia i oszacowanie liczebności tego gatunku w zachodniej części Niziny Mazowieckiej.

  Więcej
 • Rusałka admirał

  Od Włoch po Irlandie, od Portugali po Finlandie, ponad 40 baz danych (karotetek) i instytucji  działających w 21 krajach wspiera nasze badania, których celem jest poznanie występowania i migracji rusałki admirała Vanessa atalanta w Europie.

  Więcej
 • Jak wygląda obrączkowanie ptaków? Czym powinniśmy karmić ptaki zimą, a czego absolutnie nie możemy im dawać? Przyjdźcie do parku wilanowskiego 12 lutego i poobserwujcie z nami skrzydlatych gości Wilanowa!

  Więcej
 • Pójdźka. Fot. Adam Tarłowski

  W październiku zakończyliśmy działania związane z czynną ochroną płomykówki i pójdźki w województwie mazowieckim. Działania realizowaliśmy na terenie 14 powiatów: garwoliński, łosicki, miński, ostrowski, m. Siedlce, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, grodziski, żyrardowski, sochaczewski, warszawsko-zachodni.

  Więcej
 • Ochrona pustułki w 2016 roku

  Już 14-ty sezon (od 2003 roku) prowadzimy działania związane z czynną ochroną pustułki. W  roku 2016 prace prowadzone były na terenie miasta Siedlce, w pow. siedleckim (teren wszystkich 13 gmin), pow. sokołowskim (teren gmin: Bielany, Repki, miasta i gminy Sokołów Podlaski), pow. węgrowskiego (teren gmin: Liw i Miedzna) oraz w Warszawie i Pruszkowie.

  Więcej
 • Unijne dofinansowanie

  W dniu 6 grudnia w siedzibie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych podpisaliśmy umowy na realizacje projektu POIS.02.04.00-00-0018/16 pt. "Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego - etap I" oraz projektu POIS.02.04.00-00-0019/16 pt. "Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego - etap I".

  Więcej
 • Komunikat I

  W czwartek, 20 października, w Goniądzu nad Biebrzą spotkali się przedstawiciele zarządów czterech organizacji: Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Ptaków Polskich, Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”, Towarzystwa Przyrodniczego Dubelt.

  Więcej
 • EKOpozytyw MAZOWSZA 2015

  W dniu 25 października 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie po raz trzeci nagrodził i wyróżnił najlepszych beneficjentów Funduszu realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska, edukacji przyrodniczej oraz ochrony przyrody w roku 2015. Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" zostało ponownie wyróżnione przez kapitułę konkursową w kategorii OCHRONA PRZYRODY. Wszystkim laureatom i wyróżnionym w III edycji konkursu EKOpozytyw MAZOWSZA serdecznie gratulujemy!

  Więcej
 • Grupa obserwatorów ptaków przed wyruszeniem na wycieczkę w ramach VI Europejskich Dni Ptaków w Janowie Podlaskim fot. Tomasz Gustyn

  Na trasę liczenia 1 października 2016 r. stawiło się ponad pięćdziesiąt osób. Symbolem tegorocznej akcji był kopciuszek, ptak charakterystyczny dla zabudowy miejskiej, obserwowany głównie na dachach domów skąd jeszcze (mamy już październik)dochodził ich śpiew.

  Więcej
 • Wspólnie z Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Podlaskim, Parkiem Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu oraz Nadleśnictwem Biała Podlaska zapraszamy  na bezpłatną wycieczkę przyrodniczą zorganizowaną w ramach ogólnopolskich Europejskich Dni Ptaków. Wycieczkę rozpoczynamy 1 października 2016 r. o godzinie 9:00, przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Podlaskim.

  Więcej
 • Zjazd TP "Bocian" 2016

  Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Towarzystwa na coroczny zjazd. W tym roku odwiedzimy dolinę Wisły. Zjazd odbędzie się w dniach 22-23 października (sobota-niedziela) w ośrodku wypoczynkowo – rekreacyjny ŚWIT Wilga.

  Więcej
 • Biebrzański Park Narodowy serdecznie zaprasza mieszkańców gmin biebrzańskich do udziału w konkursie na ogród przyjazny przyrodzie „Niezapominajka”.

  Więcej
 • Odkryj z nami przyrodnicze perły Doliny Tyśmienicy.  Wspólnie z Radzyńską Krainą Serdeczności zapraszamy na wycieczkę po obszarze ptasiej ostoi o randze europejskiej. Szczegółowy program, regulamin oraz karta zgłoszeniowa w załączniku.

  Więcej
 • Pożegnanie Mariana Cieślaka

  Z przykrością informujemy, że w  dniu 8 maja zmarł znany w ornitologicznych kręgach dr hab. inż. Marian Cieślak  – leśnik z wykształcenia, ekolog z powołania. Wieloletni pracownik Instytutu Ochrony Środowiska i Fundacji EkoFundusz.

  Więcej
 • "Sowia Noc" w Wohyniu

  Druga tegoroczna „Sowia Noc” odbyła się 29 kwietnia w Wohyniu. Impreza została zorganizowana wspólnie przez: Towarzystwo Przyrodniczo – Historyczne „Orlik”, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, Nadleśnictwo Radzyń Podlaski oraz Gminę Wohyń i Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu. Podobnie jak w łukowskich edycjach zainteresowanie wydarzeniem było ogromne. W spotkaniu z sowami uczestniczyło ponad 160 osób, nie licząc organizatorów.

  Więcej
 • Ogień na polu i na łące

  Jesienią oraz właśnie teraz, wiosną, na polach i łąkach pojawia się ogień. Zaczyna się wypalanie traw.

   

  Pamiętajmy, że wypalanie łąk, czy ściernisk, jest zabronione. Oprócz otrzymania kary pieniężnej można ponieść o wiele większe straty finansowe. Prawo zabrania wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów

   

  Więcej
 • Sowia Noc w Wohyniu przed nami!

  Towarzystwo Przyrodniczo – Historyczne „Orlik”, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, Gmina Wohyń oraz Nadleśnictwo Radzyń Podlaski zapraszają na spotkanie edukacyjne z sowami, które odbędzie się 29 kwietnia.

  Więcej
 • VI Sowia noc w Janowie Podlaskim

  W dniu 1 kwietnia 2016 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” wspólnie z: Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Podlaskim, Parkiem Krajobrazowym „Podlaski Przełom Bugu”, Nadleśnictwem Biała Podlaska i Towarzystwem Przyrodniczo – Historycznym „Orlik” zorganizowało „Sowią noc”.

  Więcej
 • KONKURS

  Uwaga, do wszystkich skorych do działania, którym leży na sercu dobro przyrody! Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” realizuje duże projekty ochrony gatunków, nierzadko o ogólnopolskim zasięgu. Jednak Drodzy członkowie i sympatycy „Bociana”, ochrona przyrody to też działania lokalne, nawet te o podwórkowym zasięgu.

  Więcej
 • Przekaż punkty VITAY na ochronę bocianów. Zachęcamy do wsparcia ochrony bociana białego poprzez przekazywanie punktów VITAY na stacjach ORLEN. Jak to zrobić? To bardzo proste. Wystarczy, że na stacji ORLENu wyrobimy kartę programu VITAY i zbieramy punkty.

  Więcej
 • Polska Kartoteka Przyrodnicza podsumowanie

  Polska Kartoteka Przyrodnicza funkcjonuje już od blisko 9 lat (od maja 2007 roku). Do dnia 8 III 2016 zgromadzono łącznie ponad 139.120 obserwacji. W latach 2012-2015 zgromadzono łącznie 92.680 obserwacji.

  Więcej
 • Warszawa stroszy piórka

  Warszawa stroszy piórka. Subiektywnie o ptasich mieszkańcach stolicy.  W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w nowym cyklu spotkań organizowanych przez Instytut Stefana Starzyńskiego, oddział Muzeum Powstania Warszawskiego.

  Więcej
 • Nowe władze TP "Bocian"

  12 marca w siedleckim oddziale terenowym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”. Głównym celem spotkania było zaprezentowanie zgromadzonym sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Towarzystwa w latach 2012-2015 oraz wybory nowych władz Towarzystwa na nową kadencję (lata 2016-2019).

  Więcej
 • "Sowy Polski" z napisami w j. angielskim

  Fot. Cezary Korkosz

  W piątą rocznicę tragicznej śmierci Artura Tabora (2 lipca 2010), chcieliśmy przypomnieć Jego ostatnie dzieło, czyli film "Sowy Polski". Film, powstały na bazie nakręconych przez Niego ujęć filmowych, został uzupełniony i dokończony rok później przez Jego przyjaciół, pod okiem Jolanty Tabor. W poniższej odsłonie komentarz przetłumaczono na język angielski i dodano w postaci napisów, tak by film mógł dotrzeć do szerszej grupy odbiorców.

  Więcej
 • Zarząd Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków, na którym odbędą się wybory władz Towarzystwa (Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej) na nową kadencję. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 12 marca 2016 r. (sobota) w Siedlcach, w sali konferencyjnej Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na ul. Kazimierzowskiej 21. Rozpoczęcie obrad o godz. 10:30. Serdecznie zapraszamy!

  Więcej
 • Zaproszenie na wystawę

  Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" zapraszają na otwarcie wystawy w ramach projektu edukacyjnego "Pola tętniące życiem".

  Otwarcie będzie połączone z koncertem kolęd. Zaproszenie w załączniku.

  Serdecznie zapraszamy.

  Więcej
 • Kulik jest wielki

  Zapraszamy na TAŃCZĄCYCH Z NATURĄ, w najbliższą niedzielę emisja odcinka o KULIKU WIELKIM. Emisja w TVP Polonia w niedzielę 25 października, godz. 16:55. Powtórki poniedziałek 26 października, godz. 05:42 i 11:05. Po emisji odcinek będzie dostępny w internecie na www.tanczacyznatura.tvp.pl

  Więcej
 • TP "Bocian" wyróżnione

  W dniu 7 października 2015 r. w Warszawie, w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyła się konferencja pt. „Szlakiem naturalnych zmian – fundusze europejskie na ochronę przyrody” organizowana przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych i Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ). Celem konferencji było podsumowanie efektów projektów zrealizowanych w ramach V osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) i współfinansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Więcej
 • „Dni Wierzby Głowiastej 2015”

  Wielkimi krokami zbliża się zima, a więc sezon ogławiania i sadzenia wierzb. Z tej okazji, miłośnicy tego symbolicznego drzewa zapraszają na „Dni Wierzby Głowiastej 2015”
  Na pierwszą akcję zapraszamy już 24 października.

   

  Więcej
 • Zjazd TP "BOCIAN" 2015

  Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian" na coroczny zjazd, który odbędzie się w dniach 24-25 października (sobota-niedziela) w ośrodku wypoczynkowo – rekreacyjny „Nadliwie" w miejscowości Strachów (gm. Jadów).

  Więcej
 • 25.08.2015 - Pokaz filmu wraz z prezentacją multimedialną na temat projektu i jego zadań. Impreza zorganizowana przy współpracy z Biblioteką Publiczną im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku Kamiennej w filii przy ulicy Sezamkowej
  24.08.2015 - Pokaz filmu dla dzieci oraz wychowawców wraz z zajęciami edukacyjnymi. Impreza zorganizowana przy współpracy z przedszkolem Baby World.
  23.08.2015 - Stoisko projektu na Gminnych Dożynkch Gminy Bliżyn, które odbyły się w Sorbinie. Były konkursy, prelekcje, dyskusja na temat zagadnień projektu

  Więcej
 • Warsztaty Ornitologiczne w Koźle

  Wakacje to wspaniały czas, by rozwijać wśród najmłodszych ciekawość świata przyrody. Taki cel miały warsztaty ornitologiczne zorganizowane 25 lipca 2015 roku przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, w ramach projektu „Pola tętniące życiem”.

  Więcej
 • W ramach projektu „Pola tętniące życiem” odbyły się 5 lipca 2015 roku warsztaty ornitologiczne zorganizowane przez Stowarzyszenie Malowniczy Zakątek  Borsuki nad Bugiem oraz Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”.

   

   

  Więcej
 • Festyn był dużą imprezą, na której oprócz występów wielu zespołów muzycznych odbywały się tez prezentacje pracy garncarza, wikliniarki, kowala, hafciarki. Wraz z gospodarzem specjalizującym się w wyrobie tradycyjnych serów przyjechała owca. Obok odbywał się zawody w ręcznym koszeniu tradycyjną kosą na nadnarwiańskich łąkach. W tak miłej atmosferze PTOP promowało projekt Pola tętniące życiem.

  Więcej
 • W niedzielę 28.06.2015 r. w  Kosowie Lackim odbył się Festiwal Różnorodności Kultury Mazowsza i Podlasia, na którym to można było odwiedzić, zorganizowane przez Maćka Cmocha stanowisko przyrodnicze, promujące min. projekt "Pola tętniące życiem.." 
   

  Więcej
 • Warsztaty ornitologiczne

  Stowarzyszenie Malowniczy Zakątek Borsuki nad Bugiem i Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zapraszają  na opowieści o ptakach, budowę platform dla rybitw oraz wycieczkę ornitologiczną  w okolice malowniczych starorzeczy Bugu w pobliżu Borsuk.

  Spotkanie rozpocznie się 5 lipca 2015 roku (niedziela) o godz. 9:00 –w świetlicy w Borsukach.

  Przewidywany czas trwania warsztatów i wycieczki – 4 godziny.

  Więcej
 • „Nocne życie łąk”

  Chłodną czerwcową nocą (5 czerwca 2015r.) uczniowie Zespołu Szkół w Milejczycach odwiedzili wilgotne łąki obszaru Natura 2000 w dolinie Nurca. To twarda ekipa, która kilkukrotnie brała już udział w Nocach Sów. Jednak podobnej do „Nocnego życia łąk” wycieczki jeszcze nie było. Wszyscy- oprócz prowadzącego- byli tam po raz pierwszy. Dziwne dźwięki, osobliwy chłód i zapach mokradeł oraz snująca się mgła dodawały klimatu wycieczce.

  Gdy dojeżdżaliśmy do miejsca samochodami, na drogę wskoczył młody zając, który uparcie i za nic w świecie nie chciał zejść ze śródpolnej żwirówki. Kilkadziesiąt metrów trzymał się tunelu świateł auta. Wyłączyłem silnik. Jedna z uczestniczek wycieczki wysiadła i przeganiała go, aż w końcu się udało- zajączek zdyszany, popędził do lasu. W takich sytuacjach czasami niewiele brakuje i można biedaka zamęczyć. Innym zagrożeniem było to, że niebezpiecznie zbliżał się do zabudowań i zmęczony, mógł natrafić na psa lub nieprzychylnego człowieka. Na szczęście- uciekł.

  Zaczęliśmy o 22.00. Było już ciemno. Żeby nie dać się zastrzelić myśliwym, kilka osób nałożyło kamizelki odblaskowe. Zmieniliśmy obuwie, ubraliśmy się ciepło, przygotowaliśmy latarki i porozmawialiśmy o dolinie Nurca.

  Więcej
 • 13 czerwca b.r. w Skole Podstawowej w Tuszewie (powiat iławski)  odbył się  piknik rodzinny, na którym było wystawione stoisko promujace  projekt POLA TĘTNIĄCE ŻYCIEM. 

  Więcej
 • Dnia 1 czerwca 2015 roku w Drozdowie,  w powiecie łomżyńskim odbyła się akcja pod nazwą "Dzień Dziecka na polach tętniących życiem";. Z zaproszenia animatora powiatowego - Anny Jadczak - skorzystała prawie setka najmłodszych tropicieli przyrody, którzy z wypiekami na twarzach zgłębiali tajniki polskich pól i łąk.

  Więcej
 • Festyn w Gaci z okazji Dnia Dziecka

  7 maja w miejscowości Gać odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Była to doskonała okazja do zaprezentowania mieszkańcom projektu "Pola tętniące życiem".  Stoisko odwiedzane było chętnie nie tylko przez najmłodszych. 
  Anna Jadczak - animator powiatu łomżyńskiego

  Więcej
 • 30.05.2015 w Olszance (powiat łosicki) odbył się Festyn rodzinny, na którym był obecny Jarosław Mydlak ze stoiskiem edukacyjnym w ramach projektu "Pola tętniące życiem"

  Więcej
 • Wierzby ogłowione!

  Ogłowiono 21 wierzb na pastwisku we wsi Zamość w Kampinoskim Parku Narodowym. Pozyskano kilkadziesiąt żywokołów do nowych nasadzeń wierzb głowiastych.

  Więcej
 • IX Dni Wierzby Głowiastej

  21 lutego 2015 o godzinie 9:30 zapraszamy na ogławianie wierzb w środku Kampinoski Park Narodowy we wsi Zamość. Będziemy ogławiać i pozyskiwać żywokoły z wierzb, które ogławialiśmy podczas pierwszych Dni Wierzby Głowiastej w 2007 roku. Ośmioletnie pędy są w sam raz na nowe nasadzenia. Jeśli starczy mocy przerobowych czyli uczestników, pohałasujemy piłami też w Górkach Kampinoskich. Rolnicy czekają na opał :-)

  Więcej
 • BOCIAN – The Stork – Der Storch

  BOCIAN – The Stork – Der Storch. Pod takim tytułem w  2013 roku ukazał album poświęcony bocianowi białemu. Album został wydany przez wydawnictwo ALEKSANDER, we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim, fundacją „Albatros” i Towarzystwem Przyrodniczym „Bocian”. Zachęcamy do jego nabycia.

  Więcej
 • Zamów jubileuszową koszulkę

  W 2014 r. Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" obchodzi jubileusz 20-lecia działalności. W związku z powyższym postanowiliśmy wydać jubileuszową koszulkę z komiksowym rysunkiem autorstwa Michała i Katarzyny Skakuj (w załączeniu). Rysunek przedstawia gatunki, którym Towarzystwo poświęciło w ostatnich latach najwięcej uwagi, realizując projekty czynnej ochrony.

  Więcej
 • EKOpozytyw MAZOWSZA

  23 października 2014 r. Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zostało wyróżnione nagrodą główną w I edycji konkursu EKOpozytyw MAZOWSZA w kategorii: OCHRONA PRZYRODY.

  Więcej
 • Zjazd Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian"

  Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" zaprasza na coroczny zjazd członków i sympatyków, który odbędzie się 25-26 października 2014 r. w Serpelicach nad Bugiem w pensjonacie "Ostoja".

  Więcej
 • Odlatują bociany

  Wszystkich miłośników bocianów chciałbym uczulić, aby pilnie obserwowali przestrzeń powietrzną. Bociany białe rozpoczęły już wędrówkę na południe. Już w dniu 7.08. zaobserwowane zostały pierwsze migrujące stada...

  Więcej
 • Letnie leniuchowanie zbliża się powolutku ku końcowi, a nasze bociany przygotowują się do powrotu na zimowiska. Młode bociany, jeszcze do niedawna „uwięzione” na gniazdach pod nadzorem swoich rodziców, cieszą się obecnie wolnością...

  Więcej
 • Ruszamy z nowym projektem edukacyjnym!

  W związku z uzyskaniem pozytywnej informacji o dofinansowaniu pochodzącym z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, rozpoczynamy realizację nowego projektu edukacyjnego...

  Więcej
 • W marcu i kwietniu serdecznie zapraszamy na spotkania poświęcone sowom. Tegorocznymi organizatorami Ogólnopolskich Sowich Nocy są Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, Ptaki Polskie i Stowarzyszenie Ochrony Sów...

  Więcej
 • Od 1970 roku Światowy Dzień Ziemi obchodzony jest na świecie, a od 1990 roku również w Polsce, zawsze 22 kwietnia. Nasz coroczny finał w postaci otwartego festynu organizowany jest w niedzielę 27 kwietnia, w godz. 10.00 – 18.00, w Warszawie, w Parku Pole Mokotowskie...

  Więcej
 • Mazurek zamiast wróbla?

  Wróbel i mazurek są blisko spokrewnionymi gatunkami o podobnym zachowaniu i zwyczajach. Wróbel jest jednak całkowicie zależny od człowieka i występuje tylko wśród zabudowy, natomiast dla mazurka obecność ludzi nie jest warunkiem koniecznym...

  Więcej
 • Uwaga, płazy już się budzą!

  Okres wczesnej wiosny jest atrakcyjny nie tylko z uwagi na migrujące ptaki, których różne gatunki przelatują nad naszym krajem. To także możliwość obserwacji i odnotowywania cennych stanowisk wielu gatunków płazów odbywających gody w okresie...

  Więcej
 • Podobnie jak w roku ubiegłym zachęcamy do poszukiwań dzięcioła białoszyjego Dendrocopos syriacus [link]. Zasady i metodyka gromadzenia danych pozostają niezmienne...

  Więcej
 • W ostatnich miesiącach trwania ww. projektu, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zajmowaliśmy się realizacją dwóch zadań. Były to spotkania w seminariach duchownych oraz...

  Więcej
 • Pustułki w Olsztynie w roku 2013

  W dniu 24 czerwca przeprowadziłem kontrolę wszystkich znanych mi budek lęgowych na terenie Olsztyna. Są one zlokalizowane na dwóch osiedlach (Jaroty i Nagórki)...

  Więcej
 • W dniach 11-12 stycznia 2014 r. w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym odbyło się XIII liczenie nietoperzy zimujących w podziemiach odcinka centralnego MRU i wolnostojących schronach bojowych...

  Więcej
 • W dniu 2 stycznia 2014 roku Grek Panagiotis Straroudakis przekazał tamtejszej Stacji Ornitologicznej informację o martwym, zaobrączkowanym ptaku szponiastym...

  Więcej
 • Karolinek - przyjaciel krzyżówek i mandarynek

  Karolinka, to druga – obok mandarynki – kolorowa kaczuszka, która tak się spodobała, że w XVIII wieku została z Ameryki Północnej sprowadzona do Europy. Ze względu na swoje barwne upierzenie i niezbyt trudną hodowlę, karolinka stała się ulubionym ptakiem ozdobnym...

  Więcej
 • Przygotowania do sezonu pustułkowego

  -W końcu ubiegłego, 2013 roku, przeprowadzona została akcja wymiany starych skrzynek lęgowych dla pustułek na nowe. Zastąpione zostały 63 skrzynki oraz naprawiono 3 uszkodzone...

   

  Więcej
 • Dzięcioł białoszyi nadal poszukiwany

  Wiosną br. zachęcaliśmy do zwrócenia uwagi na dzięcioła białoszyjego (syryjskiego). Miniony sezon był specyficzny z uwagi na przedłużającą się zimę, która miała także wpływ na zachowania dzięciołów, wpływając na ich wykrywalność. Aktualnie w dalszym ciągu zachęcamy do poszukiwania tych ptaków...

  Więcej
 • Kolejny Zjazd Towarzystwa za nami

  W dniach 30.11.2013-01.12.2013 odbył się zjazd członków, współpracowników i sympatyków Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”. W trakcie dwóch dni na zjeździe gościło ponad 60 osób!

  Więcej
 • Mandarynki z Łazienek i ich przyjaciel – karolinek

  W ostatnich dniach listopada tego roku wybrałam się do parku Łazienki Królewskie w Warszawie z wyraźnym celem – policzyć mandarynki. Łazienki to szczególne miejsce, bowiem tu właśnie cały rok żyją dzikie, lęgowe mandarynki...

  Więcej
 • Płomykówka – sowa z sąsiedztwa

   

  Powyższy tytuł nosi film o płomykówce zrealizowany przez firmę „Jawor”- Marcin Krzyżański na zlecenie Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”. Jest to półgodzinne opowiadanie. Unikalne zdjęcia pokazują sowę w różnych sytuacjach jej tajemniczego życia...

   

  Więcej
 • Liczenie ptaków z punktów obserwacyjnych

  Wielu obserwatorów ptaków wychodząc w teren „na ptaki” zazwyczaj liczy na jakieś ciekawe obserwacje. Najlepiej, aby były to tzw. „rzadkości”. Te owszem się zdarzają, ale...

  Więcej
 • W dniu 10.10.2013 r. liczba wpisanych i zatwierdzonych obserwacji w Polskiej Kartotece Przyrodniczej (PKP) przekroczyła 80.000. Od 23.01.2013 wpisanych zostało aż 20.000 obserwacji (niespełna 9 miesięcy)...

  Więcej
 • Firma Werner & Mertz GmbH, właściciel m.in. marki Frosch (czyli ekologicznych środków do czyszczenia i pielęgnacji domu), z którą od niedawna współpracujemy przy projektach edukacyjnych, od 10 lat posiada rokrocznie odnawiany unijny certyfikat EMAS...

  Więcej
 • Kolejny sezon pustułkowy za nami

  Sezon 2013 był już jedenastym z kolei (od roku 2003), kiedy zajmowaliśmy się pustułką. W okresie maj-lipiec udało się skontrolować 410 skrzynek lęgowych na terenie powiatów: siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, łosickiego i łukowskiego...

  Więcej
 • Już po raz piąty postanowiliśmy policzyć migrujące ptaki. Głównie nastawiliśmy się na przelot orlika krzykliwego. Termin nie był przypadkowy - w połowie września przypada zwykle kulminacja przelotu tego orła nad terenami wschodniej Polski...

  Więcej
 • We wrześniu odbyły się pierwsze posiedzenia ekspertów pracujących nad krajowymi planami ochrony dwu gatunków - kulika wielkiego i błotniaka łąkowego.

  Więcej
 • Konkurs o warszawskiej Wiśle

  Z ogromną przyjemnością zapraszam wszystkich do udziału w konkursie fotograficznym w ramach projektu „Walory natury Wisły warszawskiej”, organizowanym przez Okręg Mazowiecki Związku Polskich Fotografów Przyrody...

  Więcej
 • Jak co roku członkowie i sympatycy zaprzyjaźnionego z TP „Bocian” Studenckiego Naukowego Koła Przyrodników z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wybrali się w połowie sierpnia na spływ kajakowy po jednej z dzikich polskich rzek...

  Więcej
 • To był ciepły, bezwietrzny wieczór w połowie maja (14/15.05.2013). Powoli zapada zmrok. W poszukiwaniu chruścieli rozdzielamy się nad jednym z nadnarwiańskich starorzeczy. Kamil Kryński z Agatą Urbanek idą w swoją stronę ja zostaję na punkcie. Słychać tokujące samotniki, „chrapiącą” słonkę i gdzieś z pobliskiego boru sosnowego zaczyna nadawać sóweczka...

  Więcej
 • Wkrótce odlecą bociany!

  Sierpień to czas przelotów i odlotów wielu gatunków ptaków. Najbardziej znane i śledzone są bociany. Ten rok rozpoczął się dla tego gatunku niezbyt przyjaźnie. Jak wszyscy pamiętają bociany przylatywały do nas, kiedy w pełni panowała dookoła jeszcze zima...

  Więcej
 • Rewizyta GODS

  W dniach 27-31.05.2013 Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” gościło dziesięcioosobową delegację GODS (Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres) - organizacji zajmującej się ochroną ptaków w Departamencie Deux- Sèvres we Francji. Nasi goście zostali zakwaterowani...

  Więcej
 • Przemysław Czajkowski nie żyje

  Z wielkim żalem dowiedzieliśmy się, że w dniu 4 maja zmarł Przemysław Czajkowski. Kilkuletnie zmaganie się z ciężką chorobą przyniosło niestety swój tragiczny finał...

  Więcej
 • Gdy pojawiliśmy się z rana na Polach Mokotowskich, przywitały nas strugi deszczu. Kiedy jednak spojrzeliśmy w górę, miny nam poweselały, bowiem na tle zachmurzonego nieba widniał śliczny jerzykownik. Co to takiego? Ano wieleset lat temu...

  Więcej
 • Strona projektu "Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce" działa pod adresem www.ochronakulika.pl. Na stronie znajdziecie informacje o kuliku wielkim i jego ochronie...

  Więcej
 • Standardowe przesyłanie danych z odczytów obroży szyjnych i dość długie oczekiwanie na wiadomość zwrotną ze Stacji Ornitologicznej to dzień dzisiejszy dla ornitologa. Jednak nie na wszystkie wiadomości musimy tak długo czekać. Strona internetowa http://www.geese.org umożliwia dodawanie własnych odczytów kodów z obroży szyjnych...

  Więcej
 • Suseł 2012 przyznany!

  W dniu 26.03.2013 o godz. 13.30, w lubelskim Ratuszu odbyło się  ogłoszenie wyników Lubelskiej Nagrody Ekologicznej „Suseł”. W wyniku głosowania Kapituły laureatem Nagrody Suseł 2012 został nasz serdeczny Kolega - Jarosław Mydlak...

  Więcej
 • Po kilku latach przerwy polscy chiropterolodzy wreszcie mieli mili okazję się spotkać. Niegdyś nasze konferencje odbywały się corocznie, ale w ostatnich latach tradycja ta zaginęła – ostatnia miała miejsce pięć lat temu. Tym razem okazją do spotkania był program ochrony podkowca małego...

  Więcej
 • Edukacji płomykówkowej ciąg dalszy

  W ostatnim czasie (II-III 2013 r.) kontynuowaliśmy spotkania w szkołach w celu promowania ochrony sowy płomykówki. Działania te są elementem większego projektu pn. „Edukacja wybranych grup społecznych skuteczną ochroną sowy płomykówki”...

  Więcej
 • Akcja poszukiwawcza dzięcioła syryjskiego

  W marcu i kwietniu zachęcamy obserwatorów ptaków do poszukiwań dzięcioła białoszyjego w okolicach swojego miejsca zamieszkania. Głównym koordynatorem akcji jest Tomek Figarski, który od dłuższego już czasu zajmuje się tym gatunkiem...

  Więcej
 • Zapraszamy na Dni Wierzby Głowiastej 2013

  Jak co roku zapraszamy na różnorodne akcje związane z ogławianiem wierzb.

  Mazowsze...

  Więcej
 • W dniu 8 lutego 2013 r. w godzinach porannych w miejscowości Lipnica w powiecie bialskim wraz z Mariuszem Szulakiem zauważyliśmy gołębia, który do złudzenia przypominał turkawkę. Ptak siedział w gęstwinie gałęzi drzew, które otaczały niewielki zbiornik p-poż...

  Więcej
 • Jak co roku zachęcamy do wsparcia nas jednym procentem swojego podatku dochodowego. Od wielu lat zbieramy w ten sposób uzupełniające fundusze na nasze działania. Dzięki Wam mamy sprzęt do koszenia łąk i grobli dzierżawionych przez nas Stawów w Kraśniczej Woli, zgromadziliśmy...

  Więcej
 • Wiosenne warsztaty wyplatania z wikliny koszy dla uszatek

  Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian", Związek Polskich Fotografików Przyrody i Gospodarstwo Ekologiczne „Na Karczaku” zapraszają na wiosenne warsztaty wyplatania z wikliny koszy dla uszatek, które odbędą się w dniach 5-7 kwietnia 2013 r. W programie...

  Więcej
 • Folderek o pustułce już jest gotowy!

  Korzystając z pojawiającej się pod koniec roku możliwości uzyskania dofinansowania działań edukacyjnych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wydaliśmy nowy folder o pustułce. Zachęcamy do lektury!

  Więcej
 • Relacje z Zimowych Ptakoliczeń w powiecie bialskim

  Mimo wyjątkowo niskiej temperatury, na Zimowe Ptakoliczenie stawiło się 28 osób. Byliśmy wyposażeni w lunety, lornetki i atlasy ptaków. Tradycyjnie przeszliśmy ulicami Janowa Podlaskiego, gdzie zauważyliśmy przelatującego krogulca, stado...

  Więcej
 • 60 000 obserwacji w Polskiej Kartotece Przyrodniczej!

  W dniu dzisiejszym, tj. 22.01.2013 liczba wpisanych i zatwierdzonych obserwacji przyrodniczych w Polskiej Kartotece Przyrodniczej przekroczyła 60 000. Wystarczyło zaledwie 6 miesięcy, aby w Kartotece znalazło się 10 tys. nowych obserwacji...

  Więcej
 • W ostatni weekend stycznia w całej Polsce odbędzie się Akcja Zimowego Ptakoliczenia organizowana przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. My zapraszamy do liczenia ptaków w ostoi ptasiej „Dolina Dolnego Bugu” oraz w pięknym starym parku w Roskoszy...

  Więcej
 • Rok z życia jerzyka!

  Na 2013 rok przygotowaliśmy kalendarz, który pozwoli nam prześledzić rok z życia jerzyka – od polskiej zimy, którą jerzyki spędzają na afrykańskich zimowiskach, poprzez okres wiosny i lata, kiedy ptaki te przylatują do Polski, aby złożyć jaja i wychować pisklaki, aż po jesień ponownie zmuszającą...

  Więcej
 • V Ogólnopolska Konferencja Sowy Polski

  W dniach 7-9 grudnia 2012 r., tym razem w Łukowie, w zajeździe „Zimna Woda”, odbyła się już piąta z kolei konferencja, na którą zjechali miłośnicy sów działający w różnych organizacjach oraz reprezentujący różne instytucje i stowarzyszenia...

  Więcej
 • Płomykówkowa edukacja

  Na przełomie listopada i grudnia 2012, w ramach działań edukacyjnych, prowadziliśmy spotkania w wielu szkołach na Mazowszu. Działania te realizowane były ze środków finansowych uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach zadania...

  Więcej
 • Zapraszamy na konferencję „Sowy Polski”

  W imieniu Stowarzyszenia Ochrony Sów chcemy serdecznie zaprosić na V Ogólnopolską Konferencję Sowy Strigiformes Polski. Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" po raz trzeci z rzędu weźmie czynny udział w tej imprezie...
   

  Więcej
 • Jaka jest nasza świadomość ekologiczna?

  Poniższa ankieta ma na celu ukazać cienie i blaski polskiej świadomości ekologicznej. Serdecznie zapraszam wszystkich do jej wypełnienia, a szczególnie nie-przyrodników. Uzyskane dane posłużą przygotowaniu publikacji, która może wpłynąć na bardziej efektywne prowadzenie edukacji przyrodniczej...

  Więcej
 • Zostałem poproszony przez kolegów z Cambridge o pomoc w znalezieniu studentów, którzy chcieliby uczestniczyć w prowadzeniu badań terenowych na terenie wschodniej Polski. Pracuje tam doktorantka, która wykonuje doktorat...

  Więcej
 • Konkurs „Ptaki mojej okolicy” rozstrzygnięty

  Wiosną i jesienią mijającego roku przyrodnicy z Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” prowadzili zajęcia ornitologiczne dla uczniów mazowieckich szkół podstawowych. Zajęcia odbywały się w ramach projektu „Ptaki mojej okolicy – etap II”, który był kontynuacją i rozszerzeniem projektu...

  Więcej
 • Szukamy dwóch pracowników!

  Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" poszukuje dwóch pracowników do rozpoczynającego się w styczniu projektu ochrony kulika wielkiego.

  Więcej
 • Plan Zadań Ochronnych ostoi „Dolina Krzny”

  Dnia 18 października 2012 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Zalesiu, odbyło się trzecie spotkanie dotyczące opracowania planu zadań ochronnych siedliskowego obszaru Natura 2000 „Dolina Krzny”. Podobnie jak na poprzednie spotkaniu, przybyło tylko kilkanaście osób...

  Więcej
 • Podradzymiński zjazd TP „Bocian” za nami

  Pod koniec września, a dokładnie w dniach 29-30 IX 2012 r., odbył się kolejny znajd naszych sympatyków. Tym razem gościliśmy w miejscowości Mokre koło Radzymina, w gospodarstwie agroturystycznym Wierzbowy Gaj. Pierwszego dnia zapoznaliśmy naszych gości z...

  Więcej
 • Lidl kolejny raz liderem rankingu Greenpeace

  Lidl już po raz trzeci z rzędu uplasował się na pozycji lidera corocznego rankingu Greenpeace „Oceany na sprzedaż”. Klasyfikacja obejmowała ocenę detalistów w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania ryb i produktów rybnych oraz owoców morza...

  Więcej
 • Plan zadań ochronnych Łąk Kazuńskich coraz bliżej

  Dnia 18 września 2012 roku, w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, odbyło się drugie spotkanie dyskusyjne dotyczące opracowania planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 „Łąki Kazuńskie”. Przybyło...

  Więcej
 • Z wizytą u francuskich przyrodników

  W dniach 4-8 września delegacja TP „Bocian”, w składzie: Dominik Krupiński, Przemysław Obłoza, Jerzy Lewtak oraz Dorota Uryniuk (Ośrodek Francuski Deux-Sèvres – tłumacz) uczestniczyła w wizycie roboczej we Francji w Departamencie Deux-Sèvres...

  Więcej
 • Zapraszamy ochotników do pomocy w pracach konserwacyjno-remontowych na stawach. Będziemy kosić skarpy grobli, odkrzaczać kolejne odcinki grobli aby mógł tam dotrzeć traktor zwany „1%”, ustawimy kolejne szlabany i tablice informacyjne, będą też prace...

  Więcej
 • Gdzie zobaczyć orliki?!

  Mowa oczywiście o orlikach krzykliwych, które opuszczają swoje tereny lęgowe w Polsce we wrześniu. Ptak ten, podobnie, jak wiele innych gatunków, „znika” dość szybko. Tak naprawdę główna część populacji zabiera się w podróż do Afryki...

  Więcej
 • Zapraszamy na zjazd członków i sympatyków TP „Bocian”

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie członków i sympatyków TP "Bocian", które odbędzie się w dniach 29-30 września 2012 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Wierzbowy gaj” w miejscowości Mokre k. Radzymina.

  Więcej
 • Rozlewisko Bęsia ocalone

  Rozlewisko między Bęsią a Wólką  (gmina  Kolno, powiat olsztyński) powstało na skutek zarośnięcia rowów melioracyjnych około 10 lat temu. Jest to teren o powierzchni około 17 ha, otoczony polami ornymi. Miejsce to jest ważne dla gniazdowania wielu gatunków ptaków...

  Więcej
 • Odlatują bociany!

  Sierpień to miesiąc intensywnych migracji wielu gatunków ptaków. Szczególną uwagę przyciągają gatunki większych rozmiarów. Wśród nich szczególną pozycję zajmują bociany białe – powszechnie znane i lubiane. Obserwacje sejmików bocianich na łąkach...

  Więcej
 • Jeśli jesteś miłośnikiem ptaków, dzikiej przyrody, kochasz morze i dzikie plaże albo po prostu lubisz życie obozowe – przyjedź na Akcję Bałtycką. Tej jesieni, już po raz 53 program badawczy Akcja Bałtycka rozpoczyna obrączkowanie ptaków...

  Więcej
 • Sierpień to zwykle jeden z najbardziej gorących miesięcy w roku. Wydawać by się mogło, że okres ten, kiedy to sezon lęgowy dla większości gatunków ptaków już się zakończył, jest nieciekawy. Otóż nie! Trzeba tylko posiąść odpowiednią...

  Więcej
 • Jerzyki czy jaskółki? Już wszystko jasne!

  „Myślałem, że „Jerzyk” to imię tej jaskółki...” – zdradził nam pewien Pan oglądający ulotkę edukacyjną stworzoną na potrzeby projektu „Jerzyk – nasz skrzydlaty sąsiad”. Z podobnymi reakcjami zdziwienia było nam dane spotkać się w trakcie realizacji projektu jeszcze nie raz:...

  Więcej
 • Za stroną Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody informujemy o utworzeniu nowego ogólnopolskiego czasopisma przyrodniczego pod nazwą „Naturalia”. Głównym celem periodyku jest propagowanie wiedzy z zakresu botaniki, zoologii i mikologii.

  Więcej
 • W dniu 22 lipca 2012 przekroczona została liczba 50.000 wpisanych i zatwierdzonych obserwacji w Polskiej Kartotece Przyrodniczej. Część obserwacji dla zwykłych użytkowników nie jest widoczna (to obserwacje...

  Więcej
 • Co słychać u naszych płomykówek...

  W czerwcu i lipcu młode płomykówki z pierwszego lęgu opuszczają gniazda, m.in. zlokalizowane w naszych budkach. Przez okres kilku tygodni opiekują się nimi rodzice. W tym właśnie okresie powstały kolejne ujęcia do filmu...

  Więcej
 • Więźniowie na rzecz ochrony przyrody

  Już w kwietniu br. pomiędzy Zakładem Karnym w Siedlcach a Towarzystwem Przyrodniczym „Bocian” zostało podpisane porozumienie o współpracy. Dotyczy ono działań na rzecz ochrony przyrody i edukacji. Jak to możliwe? 

  Więcej
 • 26 czerwca 2012 r., w ostatnim tygodniu roku szkolnego, Centrum Ekologii w Powiecie Ostrowskim we współpracy z TP „Bocian” zorganizowało warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkolnej na temat programu ochrony bociana białego. Oryginalność zajęć polegała na...

  Więcej
 • Dzień Ziemi pod znakiem jerzyka

  W nietypowym okresie, bo pod koniec czerwca, warszawiacy spotkali się na festynie z okazji Dnia Ziemi na Polach Mokotowskich. Hasłem tegorocznych obchodów była "Dobra energia dla wszystkich", które my przerobiliśmy na...

  Więcej
 • Błotniaki łąkowe z GPS

  Gdzie nocują samce błotniaka łąkowego? Przy gnieździe czy z dala od niego? Jak daleko polują od gniazda? Pierwsze odpowiedzi na te pytania już mamy...

  Więcej
 • Monitoring bociana białego na Mazowszu

  W tym roku, po raz pierwszy, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” organizuje liczenie mające na celu systematyczne monitorowanie populacji bociana białego na Mazowszu. W związku z tym... 

  Więcej
 • Od wielu lat wieszamy skrzynki dla jerzyków na warszawskich i podwarszawskich budynkach. Poza naszym Towarzystwem budki wieszają także inne instytucje. Postanowiliśmy zebrać i upublicznić dane dotyczące skrzynek jerzykowych...

  Więcej
 • Jak co roku, aczkolwiek tym razem później niż zwykle, zapraszamy na Festyn z okazji Światowego Dnia Ziemi. Impreza odbędzie się 24 czerwca 2012 r. w parku Pole Mokotowskie w Warszawie. Nasze Towarzystwo będzie miało swoje stoisko...

  Więcej
 • Zapraszamy na ptasie lekcje!

  W 2012 roku kontynuujemy rozpoczęty w 2011 roku projekt edukacyjny pt. „Ptaki mojej okolicy”. W ubiegłym roku projekt dofinansowany był przez Urząd Miasta Warszawy, a lekcje terenowe realizowaliśmy w warszawskich szkołach podstawowych i przedszkolach. Drugi etap...

  Więcej
 • PTOP „Salamandra” wraz z Wydziałem Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zapraszają na wystawę pokonkursową Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów „GACKI 2012”...

  Więcej
 • Ruszyła transmisja z gniazda jerzyka!

  Podglądanie gniazda pustułki w tym roku zakończyło się niestety bardzo szybko. Jak pamiętamy, samczyk mając duży wybór w okolicy źle wybrał, preferując samiczkę bardziej skrytą, nie pokazującą się w "telewizji". Szkoda... Ale na szczęście... 

  Więcej
 • Spotkanie pustułkowe w Domanicach

  Już po raz trzeci, w dniu 12 maja 2012 r., odbyło się terenowe spotkanie miłośników ochrony pustułki. Jego celem była kontrola znacznej partii skrzynek lęgowych rozwieszonych na obszarze powiatu siedleckiego, jak również wymiana doświadczeń. O godzinie 9.00...

  Więcej
 • Jak corocznie, także i w tym roku, zapraszamy na festyn ekologiczny „Światowy Dzień Ziemi”. Mimo że na całym świecie obchodzimy to święto w dniu 22 kwietnia, w tym roku w Polsce główne obchody będą miały miejsce...

  Więcej
 • Każdy z nas może chronić bociany!

  Wykazanie osobistej inicjatywy w kwestii ochrony bocianów, podjęcie kilku prostych działań i dobra wola energetyków – czasem tylko tyle wystarczy, aby zabezpieczyć lęgi bocianów przed bardzo powszechnym i niebezpiecznym dla tych ptaków porażeniem prądem...

  Więcej
 • Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
  zaprasza na: OBÓZ ORNITOLOGICZNY!
  18-27 maj 2012 r.
  Beskid Sądecki

  Więcej
 • Bieliki, bociany... Internet oferuje nam możliwość podglądania obyczajów wielu gatunków zwierząt. A my jesteśmy wierni pruszkowskim pustułkom, które już trzeci rok odkrywają przed nami swoje tajemnice...

  Więcej
 • Warsztaty sowiarskie 2012

  W dniach 20-22 kwietnia 2012 r., w okolicach Siedlec, odbyły się warsztaty dotyczące ochrony sów. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane w ramach projektu „Edukacja wybranych grup społecznych skuteczną metodą ochrony sowy płomykówki”...

  Więcej
 • Zapraszamy warszawskie szkoły do udziału w projekcie!

  Wiosna w rozkwicie. Na początku maja z afrykańskich zimowisk powrócą do naszych miast jerzyki. Ich wysoki głos „sriii”, odbijający się echem od budynków, będzie zwiastował nadejście cieplejszych dni...

  Więcej
 • Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pod tytułem „GACKI 2012”...

  Więcej
 • W dniu 31.03.2012 r., w Warszawie odbyła się konferencja na temat ochrony i badań błotniaka łąkowego. Spotkanie zorganizowano w Muzeum i Instytucie Zoologii Polskiej Akademii Nauk.

  Więcej
 • Internetowy Atlas Ptaków

  Internetowy Atlas Ptaków to przedsięwzięcie, które powstaje w wyniku zaangażowania grupy pasjonatów. Projekt umożliwia i ułatwia miłośnikom ptaków rozpoznawanie gatunków. Przyczynia się do lepszego poznania niezwykle cennych zasobów przyrody, które mamy obowiązek chronić. Dzięki wielu znanym fotografom, użytkownikom www.fotoptaki.art.pl i ich galeriom otrzymaliśmy dostęp do wspaniałych zasobów  najlepszych zdjęć poszczególnych, prezentowanych gatunków ptaków.

  Więcej
 • Liczenie żurawi za nami

  1 kwietnia 2012 r. w Mazowieckim Parku Krajobrazowym odbyła się czwarta edycja akcji liczenia żurawi...

  Więcej
 • Zniewolone ptaki uwolnione

  Dwa tygodnie temu uczestniczyłem w policyjnej interwencji dotyczącej przetrzymywania ptaków chronionych. Jeden z mieszkańców Siedlec w zbudowanej przez siebie wolierze przetrzymywał 14 ptaków...

  Więcej
 • W dniu 20 marca 2012 roku Regionalna Rada Ochrony Przyrody zajęła stanowisko w sprawie zagospodarowania rekreacyjnego i turystycznego Stawów Siedleckich...

  Więcej
 • Zapraszamy na sadzenie wierzb głowiastych (żywokołów) 31 marca 2012 r. w Komorowie gm. Kampinos

  Spotykamy się o godzinie 9 na Drodze Wygonowej, przy której ogławialiśmy wierzby w zeszłym roku. Drogę łatwo znaleźć, jadąc od Kampinosu w kierunku Żelazowej Woli, należy przejechać prawie przez cały Komorów i skręcić w prawo za blaszaną halą producenta drzwi link do mapki

  Więcej
 • Zapraszamy na ptasie obserwacje!

  Miłośników spotkań z ptakami zapraszamy na wycieczkę nad Narew i Biebrzę w dniach 14-15 kwietnia br.

  Więcej
 • 3 marca b.r. odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków TP „Bocian”, do zwołania którego zobligowało Zarząd poprzednie, listopadowe Nadzwyczajne WZCz. Długie, ale owocne obrady rozpoczęły się po godzinie 10:00 a zakończyły około 17:30. W momencie rozpoczęcia obrad na sali znajdowało się 34 członków TP „Bocian”, w tym jeden członek nie posiadający praw wyborczych. Zgodnie z uchwałą poprzedniego WZCz z dnia 29.11.11 osoby, które zapisały się do Towarzystwa w okresie pomiędzy oboma WZCz były pozbawione praw wyborczych na marcowym WZCz. Obradom przewodniczył jak zawsze zdyscyplinowany i pełen poczucia humoru Jerzy Bauer.

  Więcej
 • Stanowisko Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”
  w sprawie planowanego zagospodarowania rezerwatu „Stawy Siedleckie”

  Więcej
 • „1 %” pracuje nawet zimą!

  Traktorek z przyczepką samochodową żwawo porusza się po terenie, ciągnąc na dodatek za sobą obwiązaną liną kopkę siana. Wcześniejsze próby wywożenia siana przyczepą, powodowały zapadanie się wąskich kół przyczepki w bagnie i ciągniecie przyczepy „brzuchem” po łące. Mróz rozwiązał problem - wywieziono siano składowane w stogach i kopkach od 3 lat!

  Więcej
 • Akcja Wierzba VI

  25 lutego, w wietrzne sobotnie przedpołudnie wolontariusze i sympatycy TP „Bocian” spotkali się przy alei wierzbowej w okolicach wsi Kazuń Nowy, aby już szósty rok z rzędu przypomnieć o starej, dobrej tradycji ogławiania wierzb.

  Więcej
 • Błotniaka łąkowy - badania i ochrona
  konferencja 31 marca 2012
  Warszawa MiIZ PAN, ul. Wilcza 64, sala konferencyjna p. IV

  Więcej
 • „Dni Wierzby Głowiastej” 2012

  Powoli zima dobiega końca, kończy się też sezon ogławiania wierzb. Z tej okazji, miłośnicy tego symbolicznego drzewa i całego mikrośrodowiska wierzbowej głowy zapraszają po raz szósty na „Dni Wierzby Głowiastej”
  Celem akcji jest zachowanie tradycji sadzenia i ogławiania wierzb, przypominamy rozliczne korzyści czerpane z wierzby od stuleci przez ludzi, zwracamy też uwagę na wysoką wartość przyrodniczą głowiastych wierzb.

   

  Więcej
 • 05 marca  br. w Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego odbędzie się seminarium "Śmiertelność zwierząt na drogach publicznych KPN oraz w jego otoczeniu". Osoby zainteresowane proszone są o  potwierdzenie przybycia.

  Więcej
 • Pustułka w Lidzbarku Warmińskim

  Rok 2012 jest pierwszym, w którym podejmujemy działania na rzecz ochrony pustułki na północnej Warmii.

  Więcej
 • Wpomnienia o Doktorze od Ptaków

  Jest wiele pięknych opowieści z młodszych jak i późniejszych lat życia Doktora, które z Państwa niezbędną pomocą chcielibyśmy zebrać w jedną całość i wydać w formie książki, której autorami będą wszyscy autorzy tekstów.

  Więcej
 • Walne Zgromadzenie Członków

  Zarząd Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w sobotę, 03.03.2012 w sali konferencyjnej Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Siedlcach na ul. Kazimierzowskiej 21. Obrady zaczynamy o godz. 10:00. Prosimy o wcześniejsze przybycie.

  Więcej
 • Światowy Dzień Mokradeł 2012

  Centrum Ochrony Mokradeł oraz Wydział Biologii UW serdecznie zapraszają na obchody Światowego Dnia Mokradeł, które odbędą się 4 lutego (w sobotę), w gmachu Wydziału Biologii UW, ul. Miecznikowa 1, aula 9B. Rozpoczęcie spotkania o godz. 12.00. Wstęp wolny.

  Więcej
 • Dokarmianie w służbie nauce

  Czy dokarmianie może być pomocne w badaniach ornitologicznych? Okazuje się, że jak najbardziej. Sezon zimowy 2011/12 jest już szóstym w którym odbywa się projekt obrączkowania ptaków korzystających z karmników pod hasłem „Akcja karmnik”.

  Więcej
 • 02 lutego br. w Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego odbędzie się seminarium "Lisy, kuny i borsuki - rola drapieżników w rozsiewaniu nasion". Osoby zainteresowane proszone są o  potwierdzenie przybycia.

  Więcej
 • 1% na błotniaka łąkowego

  Zbliżą się termin rozliczenia podatkowego dochodowego za rok 2011. Ponownie zawracamy się do Was z prośbą o przekazanie 1% na ochronę błotniaka łąkowego.

  Więcej
 • Marek Keller nie żyje

  W dniu 13 stycznia wieczorem zmarł nagle dr Marek Keller...

  Więcej
 • Od początku br. TP „Bocian” rozpoczyna działania na szeroką skalę związane z propagowaniem wiedzy związanej z ochroną zagrożonego gatunku - sowy płomykówki. Projekt będzie realizowany w latach 2012-2013.

  Więcej
 • Karmnik – do wyboru do koloru

  Jeśli już decydujemy się na zimowe dokarmianie ptaków, kolejnym krokiem będzie wybór karmnika.
  Tradycyjny – zbity z desek, „recyclingowy” – wykonany z plastikowych butelek PET, a może w postaci kuli tłuszczowej, z zanurzonymi w niej nasionami? Estetycznie i z pomysłem wykonany karmnik może stanowić element ozdobny ogrodu, najważniejsze jednak aby służył on ptakom i był dla nich bezpieczny.

  Więcej
 • Co dalej z Doliną Dolnej Krzny?

  Wraz z końcem ubiegłego roku przyszedł czas na dokładne podsumowanie obserwacji zbieranych w Dolinie Krzny siłami członków i sympatyków TP „Bocian”. O wstępnych wynikach naszej inicjatywy i nadziejach na to, że obszar ten stanie się w przyszłości częścią sieci Natura 2000 pisałem w artykule „Czy Dolina Krzny stanie się obszarem ptasim Natura 2000?” (Kraska 18 1-2/2010).  Do tej pory tylko niewielkie fragmenty doliny zostały objęte ochroną w ramach obszaru siedliskowego SOO Dolina Krzny, a w ujściowym odcinku Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” i  OSO  Dolina Dolnego Bugu.

  Więcej
 • Konkurs Cztery Pory Roku - Zima

  Towarzystwo Fotografii Przyrodniczej zaprasza wszystkich fotografujących przyrodę do udziału w cyklicznym konkursie fotograficznym organizowanym przez TFP pt „Cztery pory roku - Zima”.

  Więcej
 • Długoskrzydlak Phaneroptera falcata to, pasikonik o charakterystycznym wyglądzie, zasiedlający rozmaite środowiska, zarówno suche, jak i wilgotne. Po roku 2000 jest w silnej ekspansji terytorialnej. Najpierw od południa zasiedlił Sudety i Śląsk, następnie Wielkopolskę, Mazowsze, Ziemię Łódzką i Ziemię Lubuską.

  Więcej
 • Zimowe dokarmianie

  Dokarmiać czy nie dokarmiać? Zdania w tej kwestii są podzielone. Dlaczego? Przeciwnicy dokarmiania argumentują to na przykład tym, że dokarmiając ptaki przy domu, czy szkole pomagamy przede wszystkim pospolitym gatunkom, które są liczne i nawet bez dokarmiania nieźle sobie w środowisku radzą.

  Więcej
 • W dniu 16 grudnia 2011 została zatwierdzona w Polskiej Kartotece Przyrodniczej 40-tysięczna obserwacja przyrodnicza.
   

  Więcej
 • Uwięziona kaczka

  W sobotę 26 listopada wolontariusze TP „Bocian”: Agata Litwin, Adam Tarłowski i Mariusz Grzeniewski, odławiali  uwiezioną w podmurowanym, wysokim zbiorniku na wodę kaczkę krzyżówkę. Wszystko działo się w Brwinowie przy ul. Sochaczewskiej. Zwierzę miało uszkodzone skrzydło, przez co nie mogło się wzbić w powietrze o własnych siłach.

  Więcej
 • W sobotę 19 listopada odbyło się w Siedlcach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Naszego Towarzystwa. Zwołane było przede wszystkim po to, aby uzupełnić skład Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił jednak, aby mógł przedstawić sprawozdanie ze swoich prac, zatem Program wzbogacono o jego wystąpienie i dyskusję nad nim.

  Więcej
 • Pokaz zdjęć

  Zapraszamy do obejrzenia pokazu zdjęć autorstwa Andrzeja Łukijańczuka, który od 2009 roku uczestniczy jako wolontariusz w programie ochrony błotniaka łąkowego.
   

  Więcej
 • Trasa wędrówki orlika

  Jak czytamy na portalu Komitetu Ochrony Orłów Nowoczesne technologie pozwalają rejestrować położenie wędrujących ptaków nawet z kilkuminutową częstotliwością odczytów. Dzięki oznakowaniu polskiego orlika krzykliwego loggerem śledzimy jego wędrówkę na afrykańskie zimowiska. Eksport danych na zdjęcia satelitarne daje możliwość odczytania jak daleko doleciał nasz orlik, gdzie nocował w których rejonach wędrówka przebiegała najszybciej.

  Więcej
 • Redakcja Towarzystwa Fotografii Przyrodniczej www.tfp.net.pl zaprasza wszystkich miłosników przyrody do udziału w trzecim konkursie fotograficznym organizowanym przez TFP pt „Cztery pory roku - Jesień”.

  Więcej
 • Będą strzelać do łosi?

  Wkrótce ma być znane stanowisko ministra środowiska w sprawie przedstawionych mu przez naukowców propozycji dotyczących dalszego postępowania z populacją łosia w Polsce - poinformowała rzeczniczka ministra Magda Sikorska.

  Więcej
 • W tegorocznym sezonie lęgowym (2011) pustułki mogły "skorzystać" na terenie gminy z 17 skrzynek lęgowych. Spośród nich większość, bo aż 16, zamontowanych jest na słupach energetycznych i tylko jedna na drzewie.

  Więcej
 • W roku 2010 dostępnych było 10 budek lęgowych.  Spośród nich 8 znajdowało się na słupach energetycznych (na 3 odcinkach) oraz dwie na drzewach (topole w pobliżu miejscowości Modrzew). W sezonie lęgowym 2011 wszystkie z nich były dostępne dla sokołów.
   

  Więcej
 • W tegorocznym sezonie lęgowym (2011) pustułki mogły "skorzystać" na terenie gminy z 15 skrzynek lęgowych powieszonych na drzewach. Większość z nich, poza jedną, znajduje się w dolinie Kostrzynia lub na jej obrzeżach. Tylko jedna budka dostępna była w zadrzewieniu wśród łąk doliny Świdnicy.

  Więcej
 • Warszawskie dzieci idą na ptaki

  Ponad 4000 uczniów z 40 warszawskich szkół i przedszkoli wyszło z nami w teren obserwować ptaki w ramach projektu edukacyjnego "Ptaki mojej okolicy".

  Lekcje ornitologiczne prowadziliśmy od początku sierpnia do połowy października. Podczas trwających około 45 minut zajęć wychodziliśmy z dziećmi przed szkołę lub w jej najbliższą okolicę i obserwowaliśmy pojawiające się tam ptaki.

  Więcej
 • Zjazd TP „Bocian” za nami

  22-23 października spotkaliśmy się na kolejnym już zjeździe członków i sympatyków TP "Bocian". Odbył się on w malowniczo położonym, tuż przy rzece Bug ośrodku "Binduga" w Broku. Tegoroczny zjazd organizowany wspólnie z Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w powiecie ostrowskim skierowany był także (jako konferencja szkoleniowa) do uczniów i nauczycieli z powiatu ostrowskiego, którzy stanowili liczną grupę uczestników zjazdu

  Więcej
 • Zarząd TP „Bocian” zaprasza członków Towarzystwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 19.11.2011 r. (sobota) w sali konferencyjnej Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Oddział w Siedlcach, przy ul. Kazimierzowskiej 21. Rozpoczęcie obrad o godz. 11:00.

  Więcej
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie wraz z Towarzystwem Przyrodniczym „Bocian” organizuje bezpłatne szkolenie nt. „Prowadzenia prac dociepleniowych na budynkach w kontekście ochrony siedlisk ptaków”

  Więcej
 • Chronimy i kosimy!

  W sierpniu w ramach ustanowionych spontanicznie "Dni dzikich kaczek" w celu zaprotestowania przeciwko zbyt wczesnym polowaniom na kaczki, przeprowadzono akcje wykaszania grobli oraz wycieczkę ornitologiczną, "Dni" oczywiście zaczynają się 15 sierpnia.

  Więcej
 • W marcu br. siedleccy energetycy wymienili 4 budki na słupach zamotowane przed sezonem 2006, a wykonane wcześniej przez Marcina Stępnia. Już wkrótce (tej jesieni) na terenie gminy zostanie dowieszonych kilka (7 szt.) kolejnych budek na drzewach, a budki uszkodzone na słupach oraz stare skrzynki na drzewach zostaną zastąpione przez nowe.

  Więcej
 • Zjazd TP "Bocian" oraz współpracowników Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w powiecie ostrowskim odbędzie się 22-23 października 2011 r. w Ośrodku wypoczynkowy "Binduga" w Broku

  Organizatorzy: Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w powiecie ostrowskim.

  Więcej
 • Jesienni wędrowcy

  Obserwacja lecących dużych ptaków na niebie robi wrażenie. Właśnie teraz mamy okazję, aby zaobserwować to zjawisko. We wrześniu i październiku odlatują żurawie - na niebie zobaczyć można lecące klucze tych ptaków oraz usłyszeć na nieboskłonie charakterystyczny ich klangor. Żurawie korzystają z ładnej pogody, aby w optymalnych warunkach termicznych móc wznosić się bez większego trudu w powietrze a następnie obrać określony kierunek wędrówki.

  Więcej
 • Latająca dyskoteka kruków

  Kruki są mądre, sprytne tak bardzo, że wywiodą i człowieka w pole, zupełnie jakby nie miały ptasich móżdżków, lecz małpie. Gdy w lecie młode opuszczają rodziców, łączą się w gangi zwane też latającymi dyskotekami.

  Więcej
 • Pruszkowskie pustułki w sezonie 2011

  Za nami już czwarty rok działań pustułkowych na terenie Pruszkowa. W bieżącym roku pustułki obserwowane były w siedmiu gniazdach. Cztery z nich znajdują się w niszach budynków a pozostałe w skrzynkach lęgowych zamontowanych na budynkach.

  Więcej
 • WSPÓŁLOKATORZY BOCIANICH GNIAZD

  Obecność wróbli i mazurków można wykrywać przez cały niemal sezon, tj. od kwietnia do lipca. Poszczególne pary tych gatunków wyprowadzają bowiem do 3 lęgów w sezonie. Z kolei, aby wykryć szpaki, termin lipcowy - okres kiedy to prowadzi się najczęściej liczenia bocianich gniazd - jest zbyt późny. Gatunek ten w większości kończy lęgi na przełomie maja i czerwca. Nieliczne pary, które przystąpiły do lęgu drugiego, mogą mieć jeszcze młode tylko do początku lipca.

  Więcej
 • 1% już pracuje!


  Z przyjemnością  pragniemy poinformować Wszystkich Naszych Darczyńców o zakupie traktora, który już pracuje w Ostojach Przyrody TP "Bocian", tj. na "Łąkach Kazuńskich" oraz na stawach w Kraśniczej Woli

  Więcej
 • W bieżącym roku na 46 dostępnych budek zamontowanych na obszarze gminy Mordy, pustułki przystąpiły do lęgu w 16 (34,8%). Średnia liczba jaj w zniesieniu określona dla 8 lęgów na słupach energetycznych wyniosła 4,89. Na podstawie zebranych informacji można przyjąć, że zasiedlone budki szczęśliwie opuściło około 33 młode.

  Więcej
 • Czwarty lęg pary mazurków

  Przystąpienie pary mazurków do czwartego lęgu jest niezwykle rzadkim zjawiskiem w naszej szerokości geograficznej. Na terenie naszego kraju czwarty lęg mazurka został stwierdzony w okolicach Poznania. Zostało to opublikowane przez  M.Wieloch  i S.Strawińskiego  w 1976 roku w „Ekologii Ptaków Wybrzeża” [„Produkcja populacji wróbli Passer domesticus (L.) i Passer montanus (L.) i próba oceny roli wróbli domowych w agrocenozach jako konsumentów w okresie lęgowym”; s. 7-15]. Z krajów sąsiadujących z Polską nie są znane udokumentowane przypadki takiego zjawiska.

  Więcej
 • Fundacja Ja Wisła znajdując się w krytycznej sytuacji, zaprasza wszystkich swoich sympatyków na spotkanie w najbliższy piątek 16 września o godzinie 20, na barkę Herbatnik.  Zastanówmy się wspólnie jakie działania przedsięwziąć, by zmienić wyrok  jaki na barkę Herbatnik wydał ZMM i Pełnomocnik Prezydenta ds. Wisły.

  Więcej
 • Korzystając z dotychczasowej ładnej pogody dwie ekipy w składzie: Marek Demianiuk i Andrzej Łukijańczuk oraz Tomasz Grabowski i Mateusz Chamioło prowadzą w terenie kompleksowe prace związane z poprawą bytu, w przyszłym i kolejnych sezonach, populacji pustułek w powiecie siedleckim.

  Więcej
 • Siedleckie bociany policzone!

  W roku 2011 na terenie powiatu siedleckiego naliczono 512 bocianich gniazd. Niestety, tylko 424 bocianie pary zajmowały gniazda, a nie wszystkie z nich szczęśliwie wychowały potomstwo.

  Więcej
 • Ptaki wokół nas będą lepiej znane


  Najpierw sporządziliśmy ulotkę, na której pokazaliśmy obrazki 18 najczęściej spotykanych gatunków ptaków w Warszawie.

  Kiedy po wielkich bojach ulotka była wydrukowana, ruszyliśmy z promocją do szkół i przedszkoli. Na razie czas był trudny - wiadomo, w wakacje niewiele szkół funkcjonuje.

  Więcej
 • Pustułki przystąpiły do lęgu w 10 budkach, tj. 43,5% ogółu dostępnych budek.
  Ustalono, że z sukcesem zakończyło się 8 lęgów, w jednym przypadku nie wiadomo czy lęg zakończył się sukcesem czy stratą, w jednej budce nastąpiła strata lęgu.

  Więcej
 • Obóz nad Bugiem 2011

  W dniach 22-28 sierpnia odbył się już VII obóz nad Bugiem. Celem tegorocznego obozu było odkrzaczanie muraw napiaskowych w rezerwacie „Kózki”.  Prace w „Kózkach” prowadzone są już od kilku lat, a ich efektem jest stworzenie warunków do wypasu owiec rasy świniarka, które od 2008 roku zapobiegają sukcesji wtórnej na terenie rezerwatu na kolejnych odkrzaczanych powierzchniach.

  Więcej
 • Zmarł Janusz Szostakiewicz

  Z głębokim smutkiem żegnamy Kolegę Janusz Szostakiewicza - Naczelnika Wydziału Spraw Terenowych w Białej Podlaskiej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, który zginął 23 sierpnia 2011 r. w tragicznym wypadku koło Międzyrzeca Podlaskiego.

  Więcej
 • Sowy Artura Tabora

  3 września Warszawskie ZOO oraz Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa zapraszają na wieczór
  z sowami -  spotkanie poświęcone pamięci Artura Tabora

  Więcej
 • Tegoroczny sezon w gm. Domanice nie był dla pustułek udany na terenie gminy; tylko dwie pary szczęśliwie wyprowadziły pisklęta w liczbie około 8, trzy lęgi zakończyły się niepowodzeniem - jeden mógł zostać opuszczony z uwagi na długie przebywanie pod drzewem z budką ludzi, dla pozostałych nie ustalono przyczyn strat. Przybliżone daty opuszczenia gniazd w dwóch budkach przez młode to: 16 czerwca oraz 5 lipca.

  Więcej
 • "Dominik" w domu

  Po dwóch latach poszukiwań udało się ponownie namierzyć samca błotniaka łąkowego o imieniu „Dominik”, któremu w 2008 r. członkowie Holenderskiej Fundacji Błotniaka Łąkowego założyli nadajnik satelitarny.

  Dzięki badaniom Holenderskiej Fundacji Błotniaka Łąkowego znamy trasę migracji również polskich błotniaków łąkowych. W latach 2007-2008 w nadajniki satelitarne zostały wyposażone 4 ptaki z Południowego Podlasia: dwie samice (Halina, Grażyna) oraz samce (Jurek, Dominik). W kolejnych latach mogliśmy śledzić ich migrację oraz poznawać miejsca zimowania. Do dnia dzisiejszego funkcjonuje jeszcze nadajnik „Dominika”.

  Więcej
 • Zaproszenie na koszenie

  W sobotę  13 sierpnia o godzinie 8:00 organizujemy koszenie i odkrzaczanie grobli na stawach w Kraśniczej Woli.

  Więcej
 • Sezon pustułkowy zakończony - gmina Siedlce

  Na obszarze gminy Siedlce w tegorocznym sezonie lęgowym (2011) było dostępnych dla pustułek 36 budek, w tym 12 na słupach linii energetycznych i 24 na drzewach. Z puli dostępnych budek jakie wisiały w roku 2010 ubyła jedna budka zamontowana na drzewie.

  Więcej
 • Austriacka Styria wydała zezwolenie na odstrzał 25 tysięcy kruków, wron, srok i sójek. Te gatunki ptaków są w Austrii objęte całkowitą lub częściową ochroną. Anulowania zakazu żądali zdesperowani rolnicy ze względu na ogromne straty w uprawach, powodowane przez te ptaki.

  Więcej
 • Sezon pustułkowy zakończony - Siedlce

  Sezon lęgowy dla pustułek praktycznie się zakończył. Nie był on rewelacyjny, ale też i nie najgorszy. Udało się skontrolować wszystkie budki zamontowane w ostatnich latach na terenie powiatu siedleckiego oraz na terenie miasta Siedlce.

  Więcej
 • Młode bociany otrzymały plastikowe obrączki zakładane na skok, łatwiejsze w odczycie niż tradycyjne aluminiowe.

  Z przyjemnością potwierdziliśmy zajęcie przez bociany wyremontowanych gniazd, jednocześnie ptaki zbudowały kilka nowych na sosnach i na wieży obserwacyjnej, dzięki podnośnikowi mogliśmy je dokładnie sprawdzić w gęstych koronach drzew.

  Więcej
 • Obóz nad Bugiem 2011 - zapraszamy!

  W tym roku obóz nad Bugiem odbędzie się w dniach 22-28 sierpnia. Będziemy kosili w północnej części rezerwatu Kózki oraz w Kaliniku.

  Więcej
 • 21 lipca w samo południe gościliśmy na stawach sześcioosobową grupę z Żyrardowa, która postanowiła sowicie zaopatrzyć się w ryby.

  Więcej
 • Ścieżka edukacyjna „Bugowianka”

  Regionalne Stowarzyszenie Ziemi Nadbużańskiej i Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat” z Białegostoku, dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW, zrealizowało projekt utworzenia ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej na działce użytkowanej przez w/w stowarzyszenie w miejscowości Neple.

  Więcej
 • Południowopodlaskie Koło Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” podczas zawodów wędkarskich dla dzieci w Leśnej Podlaskiej zorganizowało konkursy przyrodnicze. Konkurs podzielono na dwie części: dendrologiczną i ornitologiczną.

  Więcej
 • W nocy z 1 na 2 lipca 2011 r. (z piątku na sobotę) odbędzie się VIII Liczenie Derkaczy na Bagnie Całowanie. Akcja jest organizowana przez Centrum Ochrony Mokradeł we współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków. Jej celem jest monitoring liczebności wybranych ptaków – derkacza oraz innych odzywających się nocą o tej porze roku gatunków (świerszczak, strumieniówka, brzęczka, przepiórka), a także propagowanie idei badań i ochrony przyrody. Uczestnikami liczeń są wolontariusze - zarówno ornitolodzy, jak i osoby, które po raz pierwszy mają okazję usłyszeć głos derkacza.

  Więcej
 • W dniu 9 czerwca2011 r na początku wernisażu w Galerii Podlaskiej Pani Iwona Kaliszuk nauczycielka z gimnazjum w Janowie Podlaskim otrzymała nagrodę za zaangażowanie w rozwijanie ptasich pasji wśród młodzieży....

  Więcej
 • W dniu 9 czerwca 2011 r. w Galerii Podlaskiej odbył się wernisaż prac plastycznych, których motywem były ptaki.

  Więcej
 • Parada bocianów

  Parada bocianów,stoisko edukacyjno – informacyjne promujące „Dolinę Dolnego Bugu” i sztuka przyrodnicza na festynie z okazji Dnia Dziecka w Janowie Podlaskim

  Więcej
 • Jakie sowy w Siedlcach?

  Sowy ze względu na swój skryty tryb życia należą do ptaków o słabo poznanym rozmieszczeniu i dopiero szczegółowe badania terenowe w formie stymulacji głosowej i nasłuchów dają obraz ich występowania na danym obszarze. Dzięki temu, że Siedlce są centrum działania wielu doświadczonych ornitologów zarówno z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, jak i z Towarzystwa Przyrodniczego ,,Bocian’’,  z terenu miasta znane są stwierdzenia sów mogących występować w pobliżu siedzib ludzkich.

  Więcej
 • IX Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne

  W środę 25 maja w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się IX Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne. Ta cykliczna impreza ma na celu przede wszystkim popularyzację wiedzy przyrodniczej, a zwłaszcza ornitologicznej wśród dzieci i młodzieży. Jak co roku w spotkaniu wzięło udział wielu uczniów ze szkół powiatu ostrowskiego. Głównym organizatorem imprezy był Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Znaczny wkład w organizację spotkania miał także Urząd Miasta, Nadleśnictwa, Miejski Dom Kultury, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” oraz Jerzy Bauer, który jest pomysłodawcą Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych. W poprzednich latach był ich organizatorem, a obecnie również je wspiera jako wicestarosta.

  Więcej
 • Pustułkowa tragedia

  Przez południową część gminy Mordy w nocy z 7 na 8 czerwca przeszła gwałtowna burza, która spowodowała poważne uszkodzenie linii energetycznej - złamanych zostało 6 betonowych słupów. Pech chciał, że na czterech, spośród nich, zamontowane były budki dla pustułek. Na domiar złego w jednej budce znajdował się lęg z 5 kilkudniowymi pisklętami.

  Więcej
 • Od kilku lat Oddział Warszawski TP „Bocian”, we współpracy z KPN i Nadleśnictwem Chojnów, prowadzi badania i ochronę puszczyków z wykorzystaniem skrzynek lęgowych.

  Więcej
 • "Konserwatyzm" lęgowy jerzyków.

  16 maja 2011 odczytałem obrączki u jerzyków, które zaczęły nocować w skrzynce u mnie na balkonie.
  Potwierdziło się, że to znane mi, stare dobre małżeństwo. Pierwszy raz ptaki pojawiły się u mnie późnym latem 2008 roku, tuż przed odlotem jerzyków do Afryki. Wówczas nie było już szans na lęgi, ale wyraźnie miejscówka przypadła im do gustu, bo spały w niej kilka nocy.

  Więcej
 • Jerzykowe obserwatorium

  Zapraszamy do „Jerzykowego obserwatorium” na Bielanach w Warszawie, oraz na promocję  książki  „Przyroda Bielan warszawskich”.

  Ksiądz Wojciech podłączył kamerę,  z której obraz wnętrza budki jest transmitowany na ekran monitora, ustawiony przy wejściu do kościoła.

  Więcej
 • W dniu 16 maja 2011 r. drużyna, której kapitanem był Jarosław Mydlak należący do Towarzystwa Przyrodniczego Bocian, wyruszyła by oznaczać gatunki ptaków, poznać cenne przyrodniczo siedliska i wspaniałą szatę roślinną „Doliny Dolnego Bugu”.
  Naszym terenowym przewodnikiem był pracownik Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim Sierżant Sztabowy Tomasz Izdebski.

  Więcej
 • Towarzystwo Przyrodnicze Bocian wraz z Nadleśnictwem Biała Podlaska i Publicznym Gimnazjum w Janowie Podlaskim, zaprasza na stoisko edukacyjno - informacyjne promujące ostoję ptasią Towarzystwo Przyrodnicze Bocian współorganizatorem stoiska edukacyjno – informacyjnego w Janowie Podlaskim

  Więcej
 • PRUSZKOWSKIE PUSTUŁKI NA ŻYWO

  Miło nam poinformować, że od 6 maja na naszej stronie (http://www.bocian.org.pl/kamera) można podglądać życie sokołów pustułek Falco tinnunculus. Transmisja ON-LINE jest częścią projektu prowadzonego przez Towarzystwo od roku 2003. Gniazdo, w którym 14 kwietnia zamontowaliśmy kamerę znajduje się w podwarszawskim Pruszkowie w niszy czterokondygnacyjnego budynku.

  Więcej
 • Leśnicy świętowali w Ostrowi

  13 maja w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się powiatowe obchody Międzynarodowego Roku Lasów.
  To wielkie święto leśników, oraz ludzi na co dzień związanych z lasami państwowymi zostało zorganizowane przez Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka pod patronatem dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka oraz starosty powiatu ostrowskiego.

  Więcej
 • Nasze Towarzystwo, jak co roku, uczestniczyło w festynie organizowanym na Polach Mokotowskich w Warszawie. Tym razem pod tematykę tegorocznych obchodów (las całkiem blisko nas) podciągnęliśmy nasz projekt ochrony wierzb głowiastych. W końcu te wierzby to zadrzewienia znajdujące się rzeczywiście najbliżej ludzi!

  Więcej
 • Dobre wieści z terenu!

  Dobre wieści z terenu. Udało mi się namierzyć "Dominika" - samca z nadajnikiem satelitarnym, który został złapany przez ekipę polsko-holenderską w 2008 r. Odległość miedzy stanowiskami lęgowymi w 2008 r. a 2011 to niecałe 5 km w prostej linii. Samica "Dominika" jeszcze nie wybrała miejsca na gniazdo, przesiaduje w pobliżu pola ze zbożem ozimym. W tej samej okolicy są jeszcze 2 pary.

  Więcej
 • Spotkanie pustułkowe

  7 maja (w sobotę) odbyło się spotkanie osób biorących czynny udział w projekcie ochrony sokoła pustułki realizowanym przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” nieprzerwanie od 2003 roku. Dzięki uprzejmości wójta gminy Domanice – Jerzego Zabłockiego, grupa najbardziej aktywnych osób spotkała się, aby wymienić swoje doświadczenia, a przede wszystkim wesprzeć kontrolę terenową zamontowanych wcześniej w terenie skrzynek lęgowych.   

  Więcej
 • Zapraszamy do udziału w Ptasim Maratonie w obszarze natura 2000 „Dolina Dolnego Bugu”. Rozpoczynamy 16 maja 2011r (poniedziałek) o godzinie 8:00.
  Zbiórka pod Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Podlaskim.

  Więcej
 • A w Pentowie…

  1 – wszystkie gniazda zasiedlone i powstają NOWE

  2 – Galeria Bociania otwarta

  Więcej
 • DZIEŃ ZIEMI 2011

  Zapraszamy na Festyn z okazji Światowego Dnia Ziemi'2011.

  Więcej
 • 2 maja VIII  odbył się rajd rowerowy „Szlakiem bocianich gniazd” organizowany przez nasze Towarzystwo.  Jak co roku trasa wiodła z Krześlina , poprzez min. Brzozów, Nakory, Krynicę, Suchożebry, a kończyła się ogniskiem w Purzecu.  W rajdzie wzięły udział dzieci ze szkoły w Krześlinie i Zbuczynie – w sumie ponad 60 osób.

  Więcej

 • 7 kwietnia 2011 roku w nadleśnictwie Jabłonna zainaugurowano krajowe obchody Międzynarodowego Roku Lasów 2011. Rok ten przebiega pod hasłem: „Lasy dla ludzi”.
  W uroczystości wzięli udział przedstawiciele leśników z całej Polski, zaproszeni goście, reprezentujący najwyższe władze państwowe, samorządowe, świat nauki, organizacje pozarządowe oraz media.”.

  Więcej
 • W dniu 18.04.2011 r. ruszyliśmy w teren. Starszy Chorąży SG Jacek Bachonko z placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim, poprowadził nas optymalną trasą, która łączyła ze sobą możliwość obserwacji ptaków wzdłuż koryta Bugu, obserwację łąk i pól należących do stadniny, dawała też wgląd w olsy i łęgi porastające w różnych miejscach ostoję ptasią „Dolinę Dolnego Bugu”.

  Więcej
 • Konkurs fotograficzny „LEŚNE TAJEMNICE”! skierowany jest do:
  1.    uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz
  2.    innych osób pełnoletnich amatorsko zajmujących się fotografią przyrodniczą

  Konkurs ma na celu wzbudzenie zainteresowania bogactwem polskiej przyrody, pięknem i zasobnością naszych lasów, ich bioróżnorodnością oraz potrzebą ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

  Więcej
 • W ramach spotkań z przyrodą Klub Kultury Piast zorganizował dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 9 warsztaty ornitologiczne. Miejscem obserwacji ptaków był Park Radziwiłła. Przewodnikiem po Parku Radziwiłła był Jarosław Mydlak. Piesze poszukiwania ptaków odbyły się w dwóch terminach 6 kwietnia i 13 kwietnia. Łącznie w warsztatach wzięło udział około stu uczniów.

  Więcej
 • Początki obchodów Dnia Ziemi na świecie sięgają roku 1970, kiedy to aktywiści z nurtów proekologicznych postanowili nazwać organizowane 22 kwietnia akcje Dniem Ziemi. Sukces tego pomysłu stał się zaczynem dorocznych obchodów, które wypromował Gaylord Nelson, amerykański senator wspierający ochronę środowiska.

  Więcej
 • Nasłuchy zorganizowane w nocy z 2 na 3 kwietnia 2011 r. zapadną głęboko w pamięci uczestników.  Około 80 osób, młodzież i ich opiekunowie, pracownicy Nadleśnictwa Biała Podlaska, pracownicy Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” spotkali się w miejscowości Błonie w świetlicy.

  Więcej
 • Wycieczka wzdłuż ścieżki edukacyjnej „Nadbużańskie Łęgi” jest kolejnym z elementów projektu „Bliżej natury – identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych”, który ma na celu poszerzyć wiedzę lokalnego społeczeństwa o obszarach natura 2000 i rozwinąć umiejętności prowadzenia skutecznej kampanii edukacyjnej na temat tych obszarów.

  Więcej
 • Sowy Siedlec

  Grupa członków TP ,,Bocian’’ i studentów ze Studenckiego Naukowego Koła Przyrodników wzięła się za systematyczne kontrole całego miasta. Miasto Siedlce (w jego granicach administracyjnych) zostało podzielone na 5 powierzchni badawczych kontrolowanych przez zapalonych sowiarzy.

  Więcej
 • Już wkrótce uruchomiony zostanie przekaz z dwóch kamerek internetowych (z Siedlec i Pruszkowa) zamontowanych w miejscach, gdzie w latach ubiegłych gniazdowały pustułki

  Więcej
 • Polska Kartoteka Przyrodnicza w 2010 roku

  W Polskiej Kartotece Przyrodniczej pojawiło się 8938 wpisów dotyczących obserwacji poczynionych w roku 2010. Jest to wynik porównywalny z rokiem poprzednim – ok. 8300 wpisów. Dominowały oczywiście ptaki...

  Więcej
 • Prace nad produkcją materiału zdjęciowego trwały prawie dwa lata.
  Były one prowadzone w różnych częściach województwa mazowieckiego. Nie zawsze udawało się zrealizować zaplanowane ujęcia, ale po wielu godzinach w terenie i w studio powstał film.
  Nakręcono materiał zdjęciowy, zgrano komentarz oraz przetłumaczono całość na języki partnerów oraz na język angielski.

  Więcej
 • Poszukujemy pracownika

  Oddział Warszawski Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” poszukuje pracownika na okres od połowy kwietnia do końca września (nie wykluczamy przedłużenia współpracy) w pełnym wymiarze godzin.

  Więcej
 • WARSZTATY SOWIARSKIE W KONSTANTYNOWIE

  W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Liczenia Sów w Lasach, 1 kwietnia 2011 r. odbyły się warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej w Konstantynowie.

  Więcej
 • Energetycy w trosce o pustułkę

  Już kolejny raz siedleccy energetycy pomagają w programie ochrony pustułki.

  Więcej
 • Pomysłodawcą i twórcą koncepcji Centrum jest Wicestarosta Powiatu Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer.

  W pierwszy dzień wiosny wicestarosta Jerzy Bauer zaprosił do starostwa wszystkich, którym bliskie są sprawy ekologii i działających na terenie powiatu. Okazją była inauguracja działalności Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim.

  Więcej
 • Ważki temat

  Zapraszamy do udziału w nowym projekcie związanym z obserwacją ważek. Któż z nas przebywając nad rzeka, stawem czy jeziorkiem osiedlowym w swoim mieście nie obserwował tych latających owadów? Nikt jednak do tej pory nie podjął się kompleksowych obserwacji życia tych pięknych owadów w miastach.

  Więcej
 • Międzynarodowy Konkurs ,,Młodzież w lasach Europy- Young People in European Forests” YPEF 2010/2011 to konkurs mający na celu promocję różnorodności europejskich lasów i leśnictwa. W Polsce Konkurs organizowany jest przez PGL Lasy Państwowe oraz Towarzystwo Przyjaciół Lasu. Patronat nad Konkursem objął polski Minister Środowiska prof. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski.

  Więcej
 • Ptaki wodne w pobliżu mojej szkoły

  Obserwowaliśmy ptaki wodne na rozlewiskach Krzny w pobliżu Starzynki i w ostoi ptasiej „Dolina Dolnego Bugu”. Widzieliśmy: gągoły, krzyżówki, gęś białoczelną, śmieszki, świstuny i łyski. Uczestnicy warsztatów poznali fascynujący świat ptaków wodnych w pobliżu wrót swojej szkoły.

  Więcej
 • Kolejne wieści z Turcji ...

  25 marca - bociany w Turcji posilają się na wysypisku śmieci w pobliżu 2 mln-owego miasta...

  Więcej
 • Kolejne budki dla pustułki powieszone!

  Tym razem gmina Kotuń została wzbogacona o kolejne skrzynki lęgowe dla pustułki. Trzy budki wykonał z mocnych desek członek Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” - Przemysław Abramowski. Przemek jest bardzo zaangażowany w projekt ochrony pustułki.

  Więcej
 • W gminie Łosice po jednym z kościołów lata płomykówka. Ni stąd ni zowąd pojawiła się podczas porannej mszy (śmiem twierdzić, że nie kierowały nią żadne pobudki religijne). Płomykówka to bezkonkurencyjnie moja ptasia faworytka. Bodziec na tyle silny aby bez grymaszenia zwlec z wygodnego fotela moje szanowne cztery litery.

  Więcej
 • Gęsi

  Dzikie gęsi są jednymi z najwcześniej pojawiających się wiosną ptaków. Ba, część z nich zimuje w zachodniej Polsce. Najwcześniej pojawiają się gęgawy, nierzadko już w lutym przybywają na swoje tereny lęgowe, część z nich leci dalej na wschód.

  Więcej
 • Pierwszego dnia wiosny…


  Co się robi pierwszego dnia wiosny? Idzie się na wagary i to w plener. Tak zrobiło kilka klas ze szkoły w Nasielsku, ale razem ze swoimi nauczycielami. Celem była Farma Krzyczki –  weekendowisko ze stajnią, dużym stawem rybnym i mini-zoow miejscowości Krzyczki Szumne. Dzieci uczestniczyły w pracach Towarzystwa Przyrodniczego „BOCIAN”, które postawiło dwa gniazda bocianie na wolnostojących słupach i wytyczyło ścieżkę edukacyjną z budkami dla ptaków (i nie tylko).

  Więcej
 • BOCIANY LECĄ – wieści z Turcji nr 2

  Pogoda w Turcji jest w dalszym ciągu nieprzychylna dla migrujących bocianów: 5 st. C; gęste chmury i silny wiatr. Pomimo – jak informuje Franziska Aricci – dziś rano mała grupa bocianów (ok. 100) wystartowała w dalszą podróż. Część z nich obrała kierunek północno-wschodni, niektóre poleciały bardziej na zachód. Rano w dalszym ciągu widoczne były na terenie doliny Bursa stadka żerujących i odpoczywających ptaków.

  Więcej
 • Zwracaliśmy niedawno uwagę na problem kolców, jakie stosuje się do odstraszania ptaków (przede wszystkim gołębi miejskich) z poziomych powierzchni. Kolce te, zwykle w miarę miękkie, maja za zadanie zniechęcić ptaki do siadania...

  Więcej
 • V Dni Wierzby w powiecie proszowickim.

  V jubileuszowa akcja Dzień Wierzby Głowiastej została przeprowadzona na terenie powiatu proszowickiego w dniach 11 i 12 marca 2011 roku.

  W pierwszym dniu członkowie proszowickiego koła TP „Bocian” postawili na edukację młodzieży organizując konferencję ekologiczno – przyrodniczą pod hasłem „Wierzby Głowiaste – siedliskiem bioróżnorodności” w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych. W przedmiotowej konferencji uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych
  i średnich z terenu powiatu proszowickiego, którzy przybyli z nauczycielami

  Więcej
 • Z ostatniej chwili: BOĆKI LECĄ!!!

  Od 13 marca do dziś odnotowano 35 tys. bocianów migrujących nad terytorium Turcji. Część - 23 tys. leci przez Bosfor, a 12 tys przez płd-wschodnią Turcję.

  Więcej
 • Mam szczęście mieszkać na Bielanach. Nic dziwnego, że tu stawiałem swoje pierwsze kroki przyrodnicze podczas wypraw z dziadkiem do Lasu Bielańskiego. Wiadomo czym skorupka za młodu… Dziś czasami piszę o sobie: przyrodnik z zamiłowania, zootechnik z wykształcenia i dziennikarz związany z przyrodą z zawodu. Ale bez obaw, to nie będzie tekst o mnie.

  Więcej
 • O 75 procent zmniejszył się w Polsce przez ostatnie 40 lat obszar występowania chomika europejskiego. Ten polny gryzoń - nazywany na wsiach skrzotkiem, hamsterem czy zimnym psem - jest gatunkiem zagrożonym w skali kontynentu europejskiego. Badaniem chomika europejskiego od lat zajmują się dr Joanna Ziomek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr Agata Banaszek z Uniwersytetu w Białymstoku. Ich zainteresowanie tym gatunkiem wynika z faktu, że chomik przez ostatnie 40 lat drastycznie zmniejszył obszar występowania i zagęszczenie populacji w zachodniej i centralnej Europie, a aktualnie proces ten przebiega także w krajach Europy Wschodniej.

  Więcej
 • Młodzież z Gimnazjum w Janowie Podlaskim przeprowadziła akcję informacyjną na temat walorów przyrodniczych ostoi ptasiej: Dolina Dolnego Bugu...

  Organizatorem projektu „Bliżej natury” w ramach którego przeprowadziliśmy kampanię informacyjną jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

  Więcej
 • W dniu 9 marca odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TP „Bocian”. Podczas jego trwania dokonaliśmy kilku zmian w statucie (wynikały one z konieczności dostosowania statutu do znowelizowanej ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) oraz zmian we władzach naszego Towarzystwa.

  Więcej
 • W monografii „Przyroda Bielan warszawskich” na str. 271 pada informacja o grzybach: „Na Bielanach występuje ich ponad 300 gatunków, z których około 20% znajduje się na krajowej liście grzybów zagrożonych. Las Bielański jest pod tym względem jedną z najważniejszych ostoi w kraju, porównywalną ze znacznie większymi obszarami parków narodowych”.  Park miejski lepszy od parków narodowych?

  Więcej
 • XXXI Zjazd Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody

  W dniach 5-6 III 2011 r. odbył się XXXI Zjazd Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody. Tym razem, chyba po raz pierwszy, spotkaliśmy się w Chęcinach, w schronisku młodzieżowym ze ślicznym widokiem na Górę Zamkową i oczywiście ruiny zamku...

   

  Więcej
 • Arkadiusz Szaraniec: - Jak doszło do powstania tej książki? Jak długo trwały prace?
  Prof. Maciej Luniak: - Autorem samego pomysłu był nieżyjący już profesor Stefan Kozłowski, który w 2007 roku, podczas prywatnego spotkania, rzucił pomysł opracowania przyrodniczej monografii tej dzielnicy. Idea podobała mi się, ale wtedy jej spełnienie wydawało mi się nierealne. Pierwsze pytanie : Opierać się na tym, co już wiemy, czy prowadzić nowe badania? I czy uda się pozyskać do współpracy specjalistów z tak wielu dziedzin?

  Więcej
 • Europejska Wioska Bociania  organizuje konkurs fotograficzny. Tematem jest oczywiście, BOCIAN BIAŁY. Udział może wziąć każdy – zarówno profesjonalny twórca, jak i amator fotografowania dzikiej przyrody. 

  Ale czasu pozostało mało! Prace (2 nieoprawione odbitki formatu 20 x 30 lub 30 x 45 cm, kolorowe lub cz-białe) można nadsyłać jeszcze tylko przez kilka tygodni – muszą one dotrzeć do organizatorów konkursu do 25 marca 2011.

  Więcej
 • Rezerwat „Mogielica” powołany!

   „Historia” pomysłu na rezerwat na Mogielicy, najwyższej górze Beskidu Wyspowego, sięga 2001 r., od kiedy to zacząłem regularnie odwiedzać masyw Mogielicy i Jasienia. Informacje zdobyte podczas kilkuletnich obserwacji terenowych, nastawionych głównie na ptaki, wskazywały, że przyroda tej góry niewiele ustępuje przyrodzie sąsiedniego Gorczańskiego Parku Narodowego. S

  Więcej
 • Część nr 1 – wstęp subiektywny
  „Przyroda Bielan warszawskich”
  Pod redakcją naukową Macieja Luniaka
  Muzeum i Instytut Zoologii PAN Warszawa 2010

  Więcej
 • Fundacja Ja Wisła wraz z Towarzystwem Przyrodnicze „Bocian” zaprasza na kolejną akcję ogławiania wierzb na Mazowszu
  W najbliższą sobotę, 5 marca, działamy we wsi Glinki.
  Spotykamy się w Porcie Czerniakowim przy barce Herbatnik o godzinie 10.00

  Więcej
 • 14 i 15 II 2011 - „Ile są warte polskie bociany?” – zastanawiali się uczestnicy seminarium, które odbyło w Chynowej w gminie Przygodzice koło Ostrowa Wielkopolskiego.

  Więcej
 • Dzień wierzby głowiastej w Komorowie pod Kampinosem

  26 lutego 2011 r. wolontariusze z TP „Bocian” oraz klubowicze z Mercedes Off Road Club spotkali się na drodze wygonowej w Komorowie w celu ogłowienia starych, zaniedbanych wierzb głowiastych. Był to ostatni moment aby je uratować, gdyż ze względu na wiek i stan zdrowotny wiele z tych drzew uległo ostatnio zniszczeniu w wyniku rozłamania i było sukcesywnie uprzątane.

  Więcej
 • Do teatru za śmieci!

  Z okazji Dnia Ziemi, 16 kwietnia 2011 roku, trzeci już raz zawita do Warszawy akcja "Zamień odpady na kulturalne wypady".  Polega ona na wymianie przynoszonych przez mieszkańców odpadów na bilety do instytucji kulturalnych (kin, teatrów, muzeów, galerii, do klubów i na koncerty). Zebrane podczas akcji odpady zostają najpierw poddane segregacji, a później recyklingowi.  Głównym celem akcji jest edukacja ekologiczna i kulturalna, oraz pokazanie, że oba obszary ekologia i kultura muszą iść w parze. Człowiek kulturalny przecież nie śmieci i potrafi segregować odpady. Akcję warszawską koordynuje Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ.

  Więcej
 • V Dni Wierzby Głowiastej.

  Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, Fundacja „Ja Wisła”, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra", Mercedes Off Road Club – „M-ORC”, Tread Lightly Polska zapraszają po raz kolejny do udziału w akcji ogławiania wierzb. W ten sposób przypominamy ten zanikający zwyczaj, mający duże znaczenie dla zachowania charakterystycznego krajobrazu oraz specyficznych gatunków zwierząt związanych z wierzbami.

  Więcej
 • W ostatnich dniach w Polskiej Kartotece Przyrodniczej pojawiła się ciekawa obserwacja hełmiatki różowodziobej, dziwnego gatunku kaczki, dość egzotycznego dla terytorium Polski. Ptak przebywa w stadzie krzyżówek na rzece Wdzie w Świeciu nad Wisłą. To gatunek południowoamerykański. Poczynania nietypowej kaczki od 12 lutego br. obserwuje Anna Talaśka. Wcześniej gatunek ten (samiec) obserwowany był na Zbiorniku Zegrzyńskim przy zaporze w Dębe 14.11.2009 (obs. Hubert Stelmach) oraz na Zbiorniku Jeziorsko w dniu 10.06.2008 (obs. T. Janiszewski i R. Włodarczyk).

  Więcej
 • Zwycięzca jest niepozorny. Ma 16 metrów długości i 3 szerokości. Waży 5 ton i zwie się „Herbatnik”. Jest starą wiślaną barką. Jednostka cumuje w Porcie Czerniakowskim i jest siedzibą Fundacji „Ja Wisła” – fundacji, która przypomniała mieszkańcom miasta, jak wielkim skarbem jest przepływająca przez nie rzeka i nauczyła ich cieszyć się tym dobrem.

  Więcej
 • Maciej Szajowski W Pieninach...

  Kampinoski Park Narodowy zaprasza na  wernisaż wystawy Macieja Szajowskiego W Pieninach...

  Więcej
 • Ochrona bociana nie zna granic.

  W grudniu 2010 TP "Bocian" wydało nowe publikacje na temat ochrony bociana białego. Foldery w trzech wersjach językowych: Białoruskiej, Ukraińskiej i Polskiej, są efektem zakończonego już projektu „Przyrodnicy oraz służby energetyczne Polski, Ukrainy i Białorusi na rzecz ochrony bociana białego” finansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

  Więcej
 • W końcu stycznia br. została uaktualniona podstrona dotycząca projektu ochrony pustułki. Przedstawia ona podsumowanie działań TP "Bocian od roku 2003 do 2010 oraz ich efekty. Jak można się zorientować, po przestudniowaniu zestawień wyników zasiedlonych budek, czynna ochrona pustułki przynosi wymierne efekty. W ostatnim roku mieliśmy już około 170 zasiedlonych budek.

  Więcej
 • Przed-wiosenne porządki w Pentowie

  Pentowo na Podlasiu k. Tykocina, czyli Europejska Wioska Bociania to kolonia ponad 30 gniazd bociana białego. Wszystkie zostały założone na terenie jednego gospodarstwa, wokół starego dworku, w promieniu zaledwie kilkudziesięciu metrów. Tylko kilka spoczywa jak do tego najbardziej przywykliśmy tzn. na dachu wiekowej stodoły i stajni, inne są zbudowane na wysokich okolicznych drzewach. Tylko część z nich powstała na przygotowanych platformach, inne to „samowola budowlana” młodych ptaków, które czasem w naprawdę karkołomny sposób, bo  np. na czubku młodej, jeszcze cienkiej i wątłej olchy zbudowały swoje gniazdo.

  Więcej