Zaproszenie na zjazd i Walne Zebranie Członków TP "Bocian"

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków na zjazd oraz Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”. Zjazd odbędzie się w dniach 6-8 marca 2020 w Domu Plenerowym ASP w Dłużewie (Dłużew 40, 05–332 Siennica).

 

W sobotę, 7 marca o godz. 10:15 rozpoczniemy Walne Zebranie Członków, w czasie którego zostaną wybrane nowe władze (Zarząd i Komisja Rewizyjna) Towarzystwa na koleją, czteroletnią kadencje.

 

Uczestnictwo w zjeździe należy zgłosić poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego (on-line), który jest podstępny pod adresem https://form.jotform.com/200357542563352

 

Opłatę za zjazd należy wpłacić do dnia 2.03.2020 na konto TP „Bocian”:

79 1020 4476 0000 8002 0016 8724 (PKO BP SA Oddział I w Siedlcach)

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: „Imię_nazwisko_opłata za udział w zjeździe”

 

Projekt porządku obrad Walnego Zebrania  Członków TP „Bocian”:

1.    Przywitanie uczestników Walnego Zebrania Członków.

2.    Przedstawienie projektu porządku obrad Walnego Zebrania Członków przygotowanego przez Zarząd.

3.    Przyjęcie programu obrad Walnego Zebrania Członków.

4.    Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”.

5.    Sprawozdanie finansowe z działalności Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”.

6.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności finansowej i gospodarczej Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” oraz wniosek dotyczący udzielenia Zarządowi absolutorium.

7.    Wybór Prezesa Zarządu.

8.    Wybór członków Zarządu.

9.    Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

10.  Dyskusja nad kierunkami rozwoju działalności Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”.

11.  Zakończenie Walnego Zebranie Członków.

 

Program zjazdu

6 marca 2020 (piątek)

18:00-19:00 kolacja
20:00-21:30 "Fotopułapki i obserwacje sów za ich pomocą" - Wojciech Okliński (TP Bocian/ Stowarzyszenie Ochrony Sów)

 

7 marca 2020 (sobota)

10:00 - 13:20 Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian"

13:30 - 14:20 Przerwa obiadowa

14:30 - 15:00  „Ochrona siewek w projektach realizowanych przez PTOP" - Edyta Kapowicz (Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków)
15:00 - 15:30  "Implementacja krajowych planów ochrony gatunków na przykładzie kulika wielkiego i błotniaka łąkowego" - Dominik Krupiński (Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian")

15:30 - 16:00  Przerwa kawowa

16:00 - 16:30 "Pokarm i zimowiska sowy uszatej na Mazowszu"  - Przemysław Stolarz
16:30 - 17:00  "Atlas rozmieszczenia prostoskrzydłych Polski" - Przemysław Żurawlew, Ryszard Orzechowski, Seweryn Grobelny, Michał
Brodacki, Marcin Kutera, Paweł Radzikowski, Szymon Czyżewski.
17:00-17:30  Dyskusja

18:00 Ognisko

 


Ocena: 3 głosów Aktualna ocena: 3

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja