Rezultaty

Rezultaty
Jedna z zajętych skrzynek lęgowych. Fot. Ireneusz Kaługa
  • Inwentaryzacja wykazała, że w Polsce w roku 1998 gniazdowało poniżej 150 par kraski;
  • W ramach programu sporządzono dokumentację do utworzenia 70 stref ochronnych;
  • Stwierdzono, że w strefach dotąd utworzonych dla ochrony stanowisk lęgowych kraski nie zostały naruszone przepisy dotyczące ich ochrony;
  • Stwierdzono, że rozwieszanie budek w przypadku kraski jest celowe tam, gdzie z jakichś powodów nastąpiło; zniszczenie dotychczasowej dziupli kraski, a w pobliżu nie ma innych odpowiednich dziupli.

Prowadzono akcję propagującą program:

  • Zrealizowano i wyemitowano w programie Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego materiał filmowy o potrzebie ochrony kraski;
  • Nagrano dla Katolickiego Radia Podlasia audycję o "Programie aktywnej ochrony kraski w Polsce";
  • Wyniki regionalnych inwentaryzacji kraski do roku 1997 opublikowano w formie artykułów naukowych w III tomie czasopisma periodycznego "Kulon";
  • Wydano dwa rodzaje plakietek z kraską i przeprowadzono setki spotkań z rolnikami właścicielami terenów, na których gniazduje kraska, a także z pracownikami służb leśnych i samorządów wyjaśniających ideę aktywnej ochrony kraski.