Wspieraj ochronę przyrody! Wstąp do TP "Bocian"!

Jako członek Towarzystwa automatycznie wspierasz działalność na rzecz ochrony rodzimych gatunków fauny i flory. Masz możliwość włączyć się w realizowane projekty i czynnie uczestniczyć w życiu Towarzystwa. Będziesz otrzymywał informacje o planowanych pracach, w które możesz się zaangażować osobiście. Prawa i obowiązki każdego członka Towarzystwa określa statut

Na dole strony znajduje się plik w formacie MS Word zawierający deklarację członkowską i ankietę osobową. Jeśli chcesz dołączyć do naszych szeregów: wydrukuj, wypełnij  i prześlij ją na adres:
 
TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE “BOCIAN”
ul. Srebrna 16 lok. 9, 00-810 Warszawa
lub dostarcz osobiście do biura Towarzystwa.

Opłata członkowska wynosi 30 PLN rocznie - ważność składki 1 rok od daty wpłaty (równa się ważności legitymacji członkowskie). Składka rodzinna (dla osób posiadających wspólny adres korespondencyjny, na który wysyłany jest jeden komplet materiałów) - pierwsza osoba 30 PLN, każda następna - 15 PLN rocznie.

Opłata członkowska zagraniczna wynosi 20 EURO rocznie.
Opłatę członkowską należy wpłacić na konto: 79 10204476 0000800200168724 PKOBP SA oddział 1 w Siedlcach lub wpłacić osobiście w biurze Towarzystwa.