Sponsoring

Możesz zostać sponsorem jednego z realizowanych przez nas projektów. Wspierając nasze działania przyczynisz się do ratowania zagrożonych gatunków i siedlisk. Zbudujesz odpowiedzialny wizerunek twojej firmy w społeczeństwie oraz branży. Możesz przekazać darowiznę wspierającą jeden z naszych projektów, albo bez wskazania przeznaczenia - wówczas Zarząd przeznaczy ją na jedno z najpilniejszych działań. Zapraszamy do współpracy!

    
Co oferujemy naszym sponsorom.

Sponsorom przekazującym darowiznę w wysokości 4000 zł lub więcej, oferujemy:
 
    * Umieszczenie logo i nazwy firmy na stronie głównej przez okres jednego roku;
    * Umieszczenie przez pięć lat logo i nazwy firmy na stronie sponsorowanego projektu;
    * Umieszczenie na sponsorowanych wydawnictwach nazwy, logo oraz adresu firmy;
    * Prawo używania logo TP"Bocian" z podpisem "Sponsoruję ochronę przyrody" przez okres jednego roku.

Sponsorom przekazującym darowiznę w wysokości 2000-4000 zł oferujemy:
 
    * Umieszczenie logo i nazwy firmy na stronie  głównej przez okres pół roku;
    * Umieszczenie logo i nazwy firmy (przez trzy lata) na stronie sponsorowanego projektu;
    * Umieszczenie na sponsorowanych wydawnictwach nazwy, logo oraz adresu firmy.

Sponsorom przekazującym darowiznę w wysokości 1000-2000 zł oferujemy:
 
    * Umieszczenie logo i nazwy firmy na stronie głównej przez okres trzech miesięcy;
    * Umieszczenie logo i nazwy firmy (przez dwa lata) na stronie sponsorowanego projektu;
    * Umieszczenie na sponsorowanych wydawnictwach nazwy, logo oraz adresu firmy.
 
Naszą stronę internetową odwiedza miesięcznie do 5000 nowych użytkowników. Co miesiąc notujemy średnio ponad 176 000 odsłon.

Osoba prawna może odliczyć darowiznę do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu, zgodnie z art. 18. 1. pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Osoba fizyczna może odliczyć darowiznę do wysokości 350 zł, zgodnie z art. 26. 1. pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uwaga!

Pokwitowanie dokonanej wpłaty należy koniecznie zachować do ewentualnego wglądu organu podatkowego. Wpłaty można przekazywać na konto TP "Bocian", z dopiskiem "darowizna". Prosimy o załączenie na przelewie Twojego adresu. Chcielibyśmy Ci podziękować.

Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"
ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa
Nr konta: 79 1020 4476 0000 8002 0016 8724
PKO BP SA oddział I w Siedlcach
 
Chcesz zostać sponsorem, skontaktuj się z nami:
tel./fax. +48 22 822 54 22
dominik@bocian.org.pl