Podaruj 1,5% przyrodzie

KRS 0000107301
KRS 0000107301

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” jest organizacją pożytku publicznego zajmującą się ochroną rodzimej przyrody. Prowadzimy projekty ochrony zagrożonych gatunków: bociana białego, błotniaka łąkowego, kulika wielkiego, płomykówki, pustułki, a także ptaków gniazdujących w budynkach. Ważną częścią naszej działalności jest ochrona cennych przyrodniczo terenów – muraw w dolinie Bugu, Łąk Kazuńskich, stawów w Kraśniczej Woli oraz szpalerów wierzb głowiastych. Prowadzimy także Polską Kartotekę Przyrodniczą, której celem jest gromadzenie danych o naszej przyrodzie i zachodzących w niej zmianach. Co rocznie przeprowadzamy od kilkudziesięciu do kilkuset zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą, poszerzając ich wiedzę o przyrodzie i jej ochronie. Więcej informacji o naszych działaniach znajdziesz na stronie głównej w zakładce programy.

 

Prosimy o wsparcie naszych działań na rzecz ochrony przyrody. Środki otrzymane od Państwa przeznaczymy na wkład własny (wymagane od 10 do 50% kosztów kwalifikowanych zadania), który Towarzystwo musi zapewnić starając się o dofinansowanie z funduszy celowych (np. Narodowego lub Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). 

 

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wsparli nas w poprzednich latach.

Towarzystwo Przyrodnicze “Bocian”

ul. Srebra 16/9

00-810 Warszawa

KRS 0000107301

Aby dokonać wpłaty 1,5% podatku należy:

1. Wypełnić odpowiedni formularz PIT (PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT - 38) i ustalić wysokość należnego podatku za rok poprzedni.

 

2. Obliczyć ile wynosi 1,5%  należnego podatku i wpisać tę kwotę w jedną z ostatnich rubryk zeznania podatkowego. W odpowiednich rubrykach należy wpisać również NAZWĘ I NUMER KRS organizacji, której chcemy przekazać 1,5% podatku.

 

3. Pieniądze – 1,5% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy (z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu).

1% podatku mogą przekazać:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą,
  • podatnicy korzystający z liniowej stawki podatku.

Przekazana nam darowizna może zostać odpisana od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania:

  • darczyńca będący osobą fizyczną może od dochodu odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 6% dochodu w roku podatkowym;
  • darczyńca będący osobą prawną może od dochodu odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 10% dochodu w roku podatkowym.