Użytek ekologiczny “Kumak”

Opis terenu: śródpolne bagienko o powierzchni 0,83 ha na gruntach wsi Przywory Duże.

Społeczny opiekun: Gimnazjum w Domanicach.
Użytek ekologiczny został powołany Uchwałą Rady Gminy w Domanicach w dniu 28 czerwca 2002 r.

Cel ochrony obiektu:
- miejsce rozrodu płazów;
- stanowisko występowania czerwończyka nieparka;
- zachowanie naturalnego bagienka śródpolnego.

 

 

  • Kumak nizinny fot. M. Rzępała
     
     

FAUNA

Ptaki


Gatunki lęgowe: potrzos Emberiza schoeniclus, krzyżówka Anas platyrchynchos, kszyk Gallinago gallinago, cierniówka Sylvia communis, łozówka Acrocephalus palustris, gąsiorek Lanius collurio.
Gatunki zalatujące: czapla siwa Ardea cinerea, łęczak Tringa glareola, błotniak stawowy Circus aeruginosus.

Płazy


Gatunki przystępujące do rozrodu: żaba trawna Rana temporaria, żaba moczarowa Rana arvalis, żaba wodna Rana esculenta, żaba jeziorkowa Rana lessonae, grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus, kumak nizinny Bombina bombina.


Owady
 
Ważki - ważka płaskobrzucha Libellula depressa, łątka dzieweczka Coenagrion puella.
Motyle – czerwończyk nieparek Lycaena dispar, rusałka pokrzywnik Aglais urticae, bielinek bytomkowiec Pieris napi, bielinek rzepnik Pieris rapae, bielinek kapustnik Pieris brassicae, latolistek cytrynek Gonepteryx rhamni, dostojka latonia Issoria lathonia.FAUNA

Ptaki


Gatunki lęgowe: potrzos Emberiza schoeniclus, krzyżówka Anas platyrchynchos, kszyk Gallinago gallinago, cierniówka Sylvia communis, łozówka Acrocephalus palustris, gąsiorek Lanius collurio.
Gatunki zalatujące: czapla siwa Ardea cinerea, łęczak Tringa glareola, błotniak stawowy Circus aeruginosus.

Płazy


Gatunki przystępujące do rozrodu: żaba trawna Rana temporaria, żaba moczarowa Rana arvalis, żaba wodna Rana esculenta, żaba jeziorkowa Rana lessonae, grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus, kumak nizinny Bombina bombina.


Owady
 
Ważki - ważka płaskobrzucha Libellula depressa, łątka dzieweczka Coenagrion puella.
Motyle – czerwończyk nieparek Lycaena dispar, rusałka pokrzywnik Aglais urticae, bielinek bytomkowiec Pieris napi, bielinek rzepnik Pieris rapae, bielinek kapustnik Pieris brassicae, latolistek cytrynek Gonepteryx rhamni, dostojka latonia Issoria lathonia.FLORA


Zbiorowiska roślinne: dominują tu szuwary kosaćca żółtego Iridetum pseudacori, turzycy prosowatej Caricetum paniculatae, turzycy dzióbkowatej Caricetum rostratae, turzycy pęcherzykowatej Caricetum vesicariae i turzycy zaostrzonej Caricetum gracilis oraz szuwar szaleju jadowitego i ciborowatej Cicuto-Caricetum pseudocyperi.

Charakterystyczne gatunki roślin: szalej jadowity Cicuta virosa, krwawnica pospolita Lythrum salicaria, wierzba szara Salix cinerea, gorysz błotny marek szerokolistny Peucedanum palustre,Sium latifolium.