Użytek ekologiczny "Potrzos"

Opis terenu: zarastający, śródpolny zbiornik wodny, znajdujący się na gruntach wsi Olszyc Folwark o pow. 0,35 ha.

Społeczny opiekun: Gimnazjum w Domanicach.
Użytek ekologiczny został powołany Uchwałą Rady Gminy w Domanicach w dniu 28 czerwca 2002 r.

Cel ochrony obiektu:
- miejsce licznego występowania płazów;
- miejsce gniazdowania kilku gatunków ptaków wodno-błotnych

 

 

FAUNA


Ptaki

Gatunki lęgowe: potrzos Emberiza schoeniclus, krzyżówka Anas platyrhynchos, gąsiorek Lanius collurio.
Gatunki zalatujące z sąsiedztwa: świergotek polny Anthus campestris, dudek Upupa epops, dymówka Hirundo rustica, oknówka Delihon urbica, brzegówka Riparia riparia.

Płazy

Gatunki przystępujące do rozrodu: żaba trawna Rana temporaria, żaba moczarowa Rana arvalis, żaba wodna Rana esculenta, żaba jeziorkowa Rana lessonae, ropucha szara Bufo bufo.

Owady

Ważki - żagnica mniejsza Aeshna mixta;
Motyle - bielinek bytomkowiec Pieris napi, bielinek rzepnik Pieris rapae, rusałka pokrzywnik Aglais urticae, czerwończyk żarek Lycaena phlaeas, czerwończyk uroczek Lycaena tityrus, osadnik megera Lasiommata megera, latolistek cytrynek Gonepteryx rhamni.

 

 

  • Kruszczyca złotawka fot. M. Rzępała
     
     

FLORA

Zbiorowiska roślinne: dominującym typem roślinności są szuwary: kropidła wodnego Oenantho-Rorippetum, kosaćca żółtego Iridetum pseudacori, manny mielec Glycerietum maximae, pałki szerokolistnej Typhetum latifoliae, turzycy dzióbkowatej Caricetum rostratae, turzycy pęcherzykowatej Caricetum vesicariae. Roślinność typowo wodna reprezentują zbiorowiska: rogatka sztywnego Ceratophylletum demersi, rdestnicy grzebieniastej Potametum pectinati, rdestnicy pływającej Potametum natantis i bardzo rzadkie zbiorowisko pleustonowe Riccietum fluitantis.

Charakterystyczne gatunki roślin: rdestnica pływająca Potamogeton natans, kosaciec żółty, żabieniec babka wodna Alisma plantago-aquatica, karbieniec pospolity Lycopus europaeus, psianka słodkogórz Solanum dulcamara, krwawnica pospolita Lythrum salicaria, kropidło wodne Oenanthe aquatica, szczaw lancetowaty Rumex hydrolapathum, pływacz zwyczajny Utricularia vulgaris, tarczyca pospolita Scutellaria galericulata, sit rozpierzchły Juncus effusus, sit skupiony Juncus conglomeratus, jaskier wielkokwiatowy Ranunculus lingua, marek szerokolistny Sium latifolium, szalej jadowity Cicuta virosa, gorysz błotny Peucedanum palustre, kozłek lekarski Valeriana officinalis, tojeść pospolita Lysimachia vulgaris, tojeść bukietowa L. thyrsiflora, fiołek błotny Viola palustris, siedmiopalecznik błotny Comarum palustre. Na użytku Potrzos występuje bardzo rzadki gatunek wątrobowca - wgłębka wodna Riccia fuitans.