Użytek ekologiczny "Błotniak"

Opis terenu: silnie zarośnięty zbiornik wodny znajdujący się na skraju wsi Mszanna o pow. 1,06 ha.

Społeczny opiekun: Szkoła Podstawowa w Hadynowie.
Użytek ekologiczny został powołany Uchwałą Rady Gminy w Olszance w dniu 19 września 2002 r.

Cel ochrony obiektu:
- miejsce licznego występowania płazów;
- miejsce gniazdowania kilku gatunków ptaków wodno-błotnych.

FAUNA

Ptaki

Gatunki lęgowe: błotniak stawowy Circus aeruginosus, potrzos Emberiza schoeniclus, rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus.

Płazy

Gatunki przystępujące do rozrodu: żaba trawna Rana temporaria, żaba moczarowa Rana arvalis, żaba wodna Rana esculenta, żaba jeziorkowa Rana lessonae, rzekotka drzewna Hyla arborea, ropucha szara Bufo bufo.

Owady

Ważki - żagnica mniejsza Aeshna mixta;
Motyle - bielinek bytomkowiec Pieris napi, bielinek rzepnik Pieris rapae, rusałka pokrzywnik Aglais urticae, osadnik megera Lasiommata megera, latolistek cytrynek Gonepteryx rhamni.

FLORA

Zbiorowiska roślinne: dominującym typem roślinności są szuwary - pałki wąskolistnej Typetum angustifoliae i trzciny pospolitej Phragmitetum australis, zajmujące centralna część użytku. Na ich obrzeżu występuje zbiorowisko z sitami: rozpierzchłym Juncus effusus i skupionym J. conglomeratus.

Charakterystyczne gatunki roślin: pałka wąskolistna Typha angustifolia, trzcina pospolita Phragmites australis, wierzba rokita Salix rosmarinifolia, wierzba pięciopręcikowa Salix pentandra, sit rozpierzchły Juncus effusus, sit skupiony Juncus conglomeratus, jaskier ostry Ranunculus acris, rdest ziemnowodny Polygonum amphibium, turzyca sztywna Carex hudsonii, mięta nadwodna Mentha aquatica, karbieniec pospolity Lycopus europaeus.