BOCIAN – The Stork – Der Storch

W 2013 roku ukazał się bardzo cenny album przedstawiający bociana białego wydany przez  Wydawnictwa ALEKSANDER. Album powstał we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim, fundacją „Albatros” i Towarzystwem Przyrodniczym „Bocian”. Publikację wstępem opatrzyli dr n.wet. Tomasz Stenzel oraz prof. dr hab. Andrzej Koncicki. Nad zawartością merytoryczną pracowali najwięksi specjaliści w zakresie życia bocianów. Skorzystano z ogromnej wiedzy dr n. wet. Ewy Rumińskiej, która całe swoje życie poświęciła bocianom. O bocianach pisali także Zbigniew Jakubiec i Adam Guziak z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. W części tekstowej są również opisy bociana czarnego oraz Podlaskiego Szlaku Bociana i Europejskiej Wioski Bocianiej. Ważnym elementem publikacji jest prezentacja działalności Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”.

 

Najważniejszą częścią publikacji są zdjęcia bociana białego. Część albumowa została podzielona na 4 rozdziały: Przedwiośnie – czas powrotów, Wiosna – czas miłości, Pełnia lata oraz Sierpień – czas odlotów. Te rozdziały, to kilkaset zdjęć bociana wykonanych przez Grzegorza Huberta Gerka.

 

Swoistego rodzaju wisienką na torcie jest rozdział ze zdjęciami najsłynniejszego polskiego fotografika Włodzimierza Puchalskiego. Czarno - białe zdjęcia bocianów na Kresach czy nad Biebrzą mają wartość nie tylko artystyczną ale także dokumentalną. Publikacja wydana jest w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim.

 

Dostępna jest dla wszystkich fascynatów polskich bocianów w naszym kraju. Jest to album niezwykle atrakcyjny pod względem zarówno merytorycznym, jak i estetycznym, co objawia się przede wszystkim poprzez niezwykłe zdjęcia.

Album  (format A4, 240 stron) zamówić można w biurze TP „Bocian”.

 

Koszt albumu wynosi 89 zł w przypadku bezpośredniego odbioru w biurze. W przypadku korzystania z poczty, do ceny wydawnictwa doliczony zostanie koszt przesyłki.