FOLDER: Pola tętniące życiem

Autor: Aleksandra Wierzbicka, Dominik Krupiński, Marek Kowalski, Monika Stefaniak

Wydawca: Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" 2015 r.

Folder wydany w ramach kampanii edukacyjnej na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym.

Poradnik ochrony bociana białego

Autor: Agnieszka Czujkowska, Tomasz Królak, Dorota Łukasik, Adam Olszewski, Mirosław Rzępała, Adam Tarłowski, Aleksandra Wierzbicka

Redakcja: Aleksandra Wierzbicka

Wydawca: Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" 2012

Broszura dotycząca praktycznej ochrony bociana białego (m.in. zabezpieczania i remontów gniazd, zabezpieczania linii energetycznych. najczęstszych problemów interwencyjnych, sytuacji prawnej ochrony bociana białego). Broszura adresowana do pracowników jednostek administracji samorządowej oraz wszystkich zainteresowanych czynną ochroną bociana białego.

 

 

 

Poradnik ochrony bociana białego - dla lekarzy weterynarii

Autor: Lek. wet.Agnieszka Czujkowska

Wydawca: Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" 2012

Współpraca: Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym

Broszura dotycząca ochrony bociana białego poprzez udzielanie pomocy weterynaryjnej poszkodowanym ptakom. Wydawnictwo specjalistyczne adresowane do lekarzy weterynarii oraz pracowników ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt.

 

 

 

Folder: Błotniak łąkowy - sprzymierzeniec rolników

Autor: Dominik Krupiński

Wydawca: Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian", Warszawa, 2014

Folder przybliżający biologię, ekologię, występowanie, zagrożenia oraz metody ochrony błotniaka łąkowego. 

Folder: Ochrona kulika wielkiego

Autorzy: Magdalena Zadrąg, Dominik Krupiński

Wydawca: Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian", Warszawa, 2013

Folder przybliżający biologię, ekologię, występowanie, zagrożenia oraz metody ochrony kulika wielkiego, a także przedstawiający głównie założenia projektu ochrony kulika.

KOMIKS: KULIK WIELKI ZAGROŻONY

Autor: Aleksandra Wierzbicka, Dominik Krupiński

Wydawca: Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian", Warszawa 2013 r.

Komiks wydany w ramach projektu POIS.05.01.00-00-380/12 "Ochrona kulika w kluczowych ostojach gatunku w Polsce"
 

Folder: Płomykówka - zagrożenia i ochrona

Autor: Przemysław Obłoza, Mirosław Rzępała, Dominik Krupiński

Wydawca: Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" 2012

Folder: Pustułka - zagrożenia i ochrona

Autor: Mirosław Rzępała

Wydawca: Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian", Warszawa, 2012.

Folder omawiający pustułkę - jej biologię, zagrożenia oraz działania ochronne.

 

Ulotka "Jerzyk - nasz skrzydlaty sąsiad"

Autor: Aleksandra Wierzbicka, rys. Tomasz Wilczkiewicz

Wydawca: Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian", Warszawa, 2012.

Ulotka dla dzieci, będąca jednocześnie kartą pacy podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych.

 

ULOTKA: WIERZBA GŁOWIASTA TĘTNI ŻYCIEM!

Autor: Adam Tarłowski

Wydawca: Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" 2011

FOLDER: OCHRONA PTAKÓW W BUDYNKACH

Autor: Mariusz Grzeniewski, Marek Kowalski

Wydawca: Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" 2010

 

Folder adresowany do każdego, kto tylko zechce podjąć samodzielną interwencję, gdy zauważy, że jest łamane prawo - to znaczy, gdy stwierdzi, że są zagrożone siedliska ptaków gniazdujących w budynkach. Folder pozwoli mu nie tylko zidentyfikować gatunek ptaka, ale też dostarczy najważniejszych argumentów rzeczowych, w tym prawnych do pierwszych rozmów np. z władzami spółdzielni, firmą lub ekipą remontującą czy też ze strażą miejską lub policją.

FOLDER: DOLINA PILICY

Autor: Marek Kowalski, Mirosław Rzępała

Wydawca: Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" 2009

 

Opis ostoi Natura 2000 oraz występujących tam ptaków. Folder sfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Folder: Sowy

Autor: Dominik Krupiński

Wydawca: Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" 2007


Broszura na temat sów którym możemy pomagać. Puszczyk, uszatka, płomykówka,
pójdźka - biologia, występowanie, ochrona.

ULOTKA: WIERZBY GŁOWIASTE

Autor: Waldemar Bucki
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Proszowice

 

Ulotka na temat wierzby gowiastej, jej znaczenia w przyrodzie oraz akcji ogławiania.

ULOTKA: DRZEWA PRZYDROŻNE

Autor: Monika Stefaniak

Wydawca: Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" 2007

 

 Ulotka na temat zagrożeń i sposobów ochrony przydrożnych drzew i alei.