W roku 2005 podjęliśmy większe działania na rzecz ochrony pilchów.

1. Wzbogacenie środowiska w kryjówki dla pichów. W roku 2005 rozwiesiliśmy 685 specjalnie skonstruowanych budek dla pilchów. Ich konstrukcja (otwór skierowany w stronę pnia) znacznie utrudniały dostęp do nich ptaków. Budki zostały rozmieszczone w 11 nadleśnictwach, wchodzących w skład dwu Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych: Sokołów, Mińsk Mazowiecki, Garwolin, Ostrów Mazowiecka (RDLP Warszawa) oraz Radom, Kozienice, Zwoleń, Stąporków, Przysucha, Barycz, Skarżysko (RDLP Radom).
Późnym latem budki zostały skontrolowane. Okazało się, że 94 budki były zniszczone lub zajęte przez osy, głównie szerszenie – a zatem niedostępne dla pilchów. 25 budek (nadleśnictwa Stąporków, Przysucha i Skarżysko) zajęły koszatki, przy czym w 9 obserwowano te ssaki (19 osobników), zaś w pozostałych stwierdzono odchody. W 19 budkach (nadl. Przysucha, Radom, Zwoleń, Kozienice) stwierdzono popielice lub ślady ich występowania. W 13 budkach stwierdzono ponad 20 osobników (nie liczono dokładnie młodych popielic w gniazdach). Orzesznice lub jej ślady obserwowano jedynie w nadleśnictwie Sokołów w trzech budkach.

Podsumowując, wyniki były bliskie naszym oczekiwaniom. W lasach RDLP Warszawa wystąpiła jedynie orzesznica, natomiast w Puszczach na południu kontrolowanego obszaru stwierdzono popielice i koszatki. Nieco nas rozczarowała mała liczba zajętych budek, ale mamy nadzieję, że z roku na rok będzie ona wzrastać.

 

 

  • Koszatki w budce lęgowej. Fot. Adam Tarłowski

2. Działania edukacyjne. We wrześniu 2005 r. zorganizowano warsztaty pilchologiczne, na których zaproszeni naukowcy badający ssaki pilchowate, przedstawiciele kilku organizacji przyrodniczych, pracownicy Ministerstwa Środowiska oraz fundacji zajmujących się ochroną przyrody w Polsce, wypracowali zarys strategii ochrony pilchowatych w naszym kraju. Obejmuje on zagrożenia, jakim podlegają te ssaki oraz metody im przeciwdziałania. Uznane także za celowe i możliwe stworzenie ogólnopolskiego projektu ochrony tych ssaków.

We wszystkich 11 Nadleśnictwach objętych programem przeprowadziliśmy szkolenia dotyczące ssaków pilchowatych i ich ochrony. Wydaliśmy plakat edukacyjny, powstała także strona internetowa projektu.