Ornitologiczna konferencja w Ostrowii Mazowieckiej

Drukuj
1 2 3

Dnia 5 grudnia 2013 r., w godzinach 10.00 – 13.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się konferencja, wskazująca na potrzebę ochrony dwóch gatunków ptaków – błotniaka łąkowego i kulika wielkiego, których tereny lęgowe występują na obszarach uprawianych rolniczo. Była ona skierowana do nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimna-zjalnych, uczniów (którzy licznie przybyli na spotkanie), pracowników samorządów gminnych oraz zainteresowanych rolników.

 

Konferencję rozpoczął Wicestarosta Jerzy Bauer witając wszystkich gości oraz wskazując, że organizatorem jest Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim, funkcjonujące w Starostwie Powiatowym w Ostrowi  Mazowieckiej. Po przybliżeniu tematyki spotkania przedstawił prelegentów z Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” i ODR w Ostrowi Mazowieckiej. W swej wypowiedzi Wicestarosta podkreślił, że celem spotkania jest przybliżenie tego niszowego tematu. Jest to ważna sprawa z uwagi na liczne przypadki utraty lęgów błotniaka łąkowego podczas żniw oraz lęgów kulika wielkiego podczas sianokosów, a spotkanie ma służyć poszerzeniu wiedzy o występujących, cennych gatunkach ptaków i wyczuleniu na piękno i różnorodność biologiczną powiatu ostrowskiego.

 

Następnie przekazał głos Panu Dominikowi Krupińskiemu zajmującemu się, w ramach działalności Towarzystwa Przyrodniczego BOCIAN, ochroną błotniaka łąkowego. Dominik Krupiński w bardzo ciekawy i wyczerpujący sposób przedstawił błotniaka łąkowego. Ten piękny drapieżny ptak, będący prawdziwą ozdobą terenów rolniczych, w wyniku antropopresji, w ostatnich latach przeniósł swe miejsca lęgowe z podmokłych łąk i dolin rzek, na tereny upraw ozimych, głównie pszenżyta i rzepaku. Niestety, na tych terenach znacznie zwiększyły się zagrożenia dla jego lęgów, wynikające z działalności człowieka. Przedstawił stosowane metody jego ochrony i zachęcał uczestników do podejmowania działań na rzecz ochrony lęgów tego gatunku.

 

W zwieńczeniu wypowiedzi przedstawiono film pt. „Błotniak łąkowy – arystokrata pól”, stworzony na podstawie dotychczasowych działań TP „Bocian”. Po filmie, uczestnicy mogli wymienić swoje uwagi i spostrzeżenia podczas przerwy, urozmaiconej poczęstunkiem.

 

Przerwa minęła szybko, a drugą część konferencji rozpoczął Pan Mirosław Rzępała, który przedstawił uczestnikom drugi gatunek zagrożonego wyginięciem ptaka – kulika wielkiego, żyjącego blisko człowieka na rozległych wilgotnych łąkach. Ten gatunek jest dużo mniej liczny i czynna ochrona jego gniazd jest dużo trudniejsza. Zwrócił szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z działalności człowieka, ale wskazał również naturalne przyczyny utraty lęgów tego ptaka.

 

Z obu wystąpień wynikało, że bardzo edukowanie społeczeństwa izapoznawanie rolników z możliwościami ochrony ptaków, a także zachęcanie do współpracy z TP „Bocian”, które realizuje liczne programy i prowadzi na szeroką skalę działania, zmierzające do zwiększenia liczebności tych gatunków. Uczestnicy zostali poinformowani też, że każdy z nich może przyczynić się do ochrony tych gatunków i nie tylko (również innych), dokonując zgłoszeń o miejscu ich występowania w specjalnych formularzach na stronie internetowej TP „Bocian”.

 

Chcąc zachęcić uczestników do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody (w tym ptaków), Pani Urszula Nadratowska – przedstawicielka ODR w Ostrowi Mazowieckiej, przedstawiła dotychczasowe możliwości dofinansowywania działań ochronnych z programów rolnośrodowiskowych oraz nakreśliła reguły pakietu rolnośrodowiskowo – klimatycznego w aspekcie dofinansowywania działań na rzecz ochrony ptaków, który ma funkcjonować w latach 2014 – 2020 .

 

Tematyka konferencji okazała się interesująca dla uczestników, na co może wskazywać liczna frekwencja i dyskusja na koniec spotkania. Pan Wicestarosta, na zakończenie podziękował prelegentom, nagrodzonym gromkimi brawami oraz wszystkim uczestnikom. Wyrażamy nadzieję, że spotkanie wzbudzi w uczestnikach wrażliwość na otaczającą nas przyrodę i pozwoli na uratowanie choćby jednego lęgu ptaków z tego gatunku.


Więcej zdjęć na stronie Powiatu Ostrowskiego.


Jerzy Bauer
Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego

 


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja