BOCIAN CHRONI GATUNKI I SIEDLISKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” – jesteśmy organizacją pozarządową. Chronimy zagrożone gatunki i siedliska przyrodnicze

 

POLSKA KARTOTEKA PRZYRODNICZA

Od początku naszej działalności (1994 rok) kładziemy duży nacisk na

gromadzenie danych o naszej przyrodzie i zachodzących w niej zmianach. W 2007 roku

uruchomiliśmy Polską Kartotekę Przyrodniczą w której zamieszcza swoje obserwacje kilkuset

osób. www.kartoteka-przyrodnicza.pl

 

BOCIAN CHRONI BOCIANY

Gniazduje u nas 1/5 światowej populacji bociana białego, dlatego też naszym obowiązkiem jest jego ochrona! Instalujemy platformy, remontujemy gniazda, prowadzimy ich regularny monitoring. Realizujemy międzynarodowy projekt, którego celem jest zapobieganie śmierci ptaków (nie tylko bocianów) na słupach energetycznych. Przenosimy polskie doświadczenia w ochronie gatunku bociana białego na Ukrainę i Białoruś, pokazując najlepsze rozwiązania tamtejszym przyrodnikom, władzom i energetykom. Więcej o projekcie ochrony bociana białego.

 

BOCIAN JAKO GATUNEK PARASOLOWY - NA JEGO OCHRONIE KORZYSTA WIELE GATUNKÓW

Podstawową formą naszej działalności jest ochrona wielu zagrożonych gatunków.

Prowadzimy programy ochrony błotniaka łąkowego, płomykówki, pustułki

Każdy gatunek spotyka się z innymi zagrożeniami, niezbędne są zróżnicowane działania.

 

CHRONIMY BO KOSIMY

Ważną częścią naszych działań jest ochrona cennych przyrodniczo terenów

muraw napiaskowych w dolinie Bugu, Łąk Kazuńskich, stawów w Kraśniczej Woli..

W większości są to obszary powstałe w wyniku działalności człowieka.

Obecnie, przez zarzucanie działalności rolniczej, tracą swoją wartość przyrodniczą.

Odtwarzamy łąki i murawy, a następnie zabezpieczamy ich utrzymanie przez koszenie

albo stały wypas – np. nad Bugiem owiec prymitywnej i rodzimej rasy świniarka.

 

MOŻESZ NAM POMÓC

• wstępując w szeregi Towarzystwa

• wpłacając 1% swojego podatku

• wpłacając darowiznę

• aktywnie wspierając nasze działania

• … i SAM dbając o przyrodę, która jest wszędzie wokół nas, także w miastach!

Prowadzimy specjalny program „Ochrona ptaków gniazdujących w budynkach”.
Zakłada on stałą współpracę wielu instytucji – urzędów, spółdzielni mieszkaniowych
i firm budowlanych, a także wielu wolontariuszy. Wszystkim udzielamy pomocy w formie informacji, porady i fachowych
ekspertyz przed planowanym remontem lub termoizolacją budynków.
 


Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian
KRS: 0000107301
Konto bankowe:
PKO BP SA Oddział I w Siedlcach: 79 10204476 0000800200168724   


projekt: www.kotbury.pl, www.planetabereta.pl
ilustracje: Jacek Ebert