Biuro w Warszawie (siedziba)

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE “BOCIAN”

ul. Radomska 22 lokal 32, 02-323 Warszawa,

tel.: 0-22 822 54 22;

e-mail: biuro@bocian.org.pl

(czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00)

Dane do wystawienia faktury

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE "BOCIAN"

ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa

NIP: 821-10-04-298
REGON:710289790                                                                                                                                                                                                                     KRS:0000107301                                                                                                                                                                                                                   Konto bankowe: PKO BP SA Oddział I w Siedlcach: 79 10204476 0000800200168724

ZARZĄD

Dominik Krupiński (prezes) - dominik@bocian.org.pl

Marek Kowalski (wiceprezes) - marek@bocian.org.pl

Mirosław Rzępała (wiceprezes) - mirek@bocian.org.pl

Przemysław Obłoza - przemek@bocian.org.pl

Jarosław Paciorek - jarek@bocian.org.pl

E-mail Zarządu: zarzad@bocian.org.pl

Komisja Rewizyjna

Krzysztof Bolechowski - krzysiek@bocian.org.pl

Jerzy Kopeć - jurek@bocian.org.pl

Marcin Wierzbicki - marcin@bocian.org.pl

E-mail Komisji Rewizyjnej: komisja.rewizyjna@bocian.org.pl