• pdf Regulamin - REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian" dla zamówień realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PROGI KWOTOWE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Zamówienia publiczne, których wartość przekracza 50 tys. zł netto, udzielane są w trybie tzw. „zasady konkurencyjności”, opisanej w dziale II Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian".

 

Zamówienia publiczne, których wartość nie przekracza 50 tys. zł netto udzielane są po przeprowadzeniu rozeznania rynku, opisanego w dziale III Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian".