PRZETARGI

DOSTAWA SPRZĘTU DO OCHRONY BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO

 

W dniu 08.04.2014 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 02-323, ul. Radomska 22/32 (adres korespondencyjny; Sekretariat TP „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, tel./fax. 22 822 54 22), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-381/12 „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce” ogłasza:

 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

na:

dostawę sprzętu do ochrony błotniaka łąkowego

 

Zadanie to wchodzi w zakres projektu POIS.05.01.00-00-381/12 "Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Składanie ofert do dn. 23.04.2014 r. do godz 12:00

DOSTAWA SPRZĘTU DO OCHRONY BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO

 

W dniu 20.03.2014 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 02-323, ul. Radomska 22/32 (adres korespondencyjny; Sekretariat TP „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, tel./fax. 22 822 54 22), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-381/12 „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce” ogłasza:

 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

na:

dostawę sprzętu do ochrony błotniaka łąkowego

 

Zadanie to wchodzi w zakres projektu POIS.05.01.00-00-381/12 "Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Składanie ofert do dn. 31.03.2014 r. do godz 12:00

OPRACOWANIE PROJEKTU KRAJOWEGO PLANU OCHRONY KULIKA WIELKIEGO

 

W dniu 15.05.2013 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 02-323, ul. Radomska 22/32 (adres korespondencyjny; Sekretariat TP „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, tel./fax. 22 822 54 22), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-380/12 „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce” ogłasza:

 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

na:

 

OPRACOWANIE PROJEKTU KRAJOWEGO PLANU OCHRONY KULIKA WIELKIEGO

 

Zadanie to wchodzi w zakres projektu POIS.05.01.00-00-380/12 "Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Składanie ofert do dn. 03.06.2013 r. do godz 12:00

OPRACOWANIE PROJEKTU KRAJOWEGO PLANU OCHRONY BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO

 

W dniu 15.05.2013 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 02-323, ul. Radomska 22/32 (adres korespondencyjny; Sekretariat TP „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, tel./fax. 22 822 54 22), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-381/12 „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce” ogłasza:

 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

na:

OPRACOWANIE PROJEKTU KRAJOWEGO PLANU OCHRONY BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO

 

Zadanie to wchodzi w zakres projektu POIS.05.01.00-00-381/12 "Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Składanie ofert do dn. 04.06.2013 r. do godz 12:00

INWENTARYZACJA KULIKA WIELKIEGO W KLUCZOWYCH OSTOJACH GATUNKU W POLSCE

 

W dniu 15.03.2013 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 02-323, ul. Radomska 22/32 (adres korespondencyjny; Sekretariat TP „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, tel./fax. 22 822 54 22), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-380/12 „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce” ogłasza:

 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

na:

 

INWENTARYZACJĘ KULIKA WIELKIEGO W KLUCZOWYCH OSTOJACH GATUNKU W POLSCE

 

Zadanie to wchodzi w zakres projektu POIS.05.01.00-00-380/12 "Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Składanie ofert do dn. 03.04.2013 r. do godz 11:00

CZYNNA OCHRONA GNIAZD KULIKA WIELKIEGO W LATACH 2013-2014

 

W dniu 15.03.2013 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 02-323, ul. Radomska 22/32 (adres korespondencyjny; Sekretariat TP „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, tel./fax. 22 822 54 22), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-380/12 „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce” ogłasza:

 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

na:

 

CZYNNĄ OCHRONĘ GNIAZD KULIKA WIELKIEGO W LATACH 2013-2014

 

Zadanie to wchodzi w zakres projektu POIS.05.01.00-00-380/12 "Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Składanie ofert do dn. 02.04.2013 r. do godz 12:00

CZYNNA OCHRONA GNIAZD BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO W LATACH 2013-2014

 

W dniu 15.03.2013 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 02-323, ul. Radomska 22/32 (adres korespondencyjny; Sekretariat TP „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, tel./fax. 22 822 54 22), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-381/12 „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce” ogłasza:

 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

na:

 

CZYNNĄ OCHRONĘ GNIAZD BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO W LATACH 2013-2014

 

Zadanie to wchodzi w zakres projektu POIS.05.01.00-00-381/12 "Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Składanie ofert do dn. 09.04.2013 r. do godz 12:00

KRAJOWY CENZUS BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO W LATACH 2013-2014

 

W dniu 15.03.2013 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 02-323, ul. Radomska 22/32 (adres korespondencyjny; Sekretariat TP „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, tel./fax. 22 822 54 22), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-381/12 „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce” ogłasza:

 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

na:

 

KRAJOWY CENZUS BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO W LATACH 2013-2014

 

Zadanie to wchodzi w zakres projektu POIS.05.01.00-00-381/12 "Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Składanie ofert do dn. 08.04.2013 r. do godz 12:00

INWENTARYZACJA BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO NA OBSZARACH NATURA 2000 W LATACH 2013-2014

 

W dniu 14.02.2013 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 02-323, ul. Radomska 22/32 (adres korespondencyjny; Sekretariat TP „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, tel./fax. 22 822 54 22), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-381/12 „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce” ogłasza:

 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

na realizację usług polegający na:

 

Inwentaryzacji błotniaka łąkowego na obszarach Natura 2000 w latach 2013-2014

 

Zadanie to wchodzi w zakres projektu POIS.05.01.00-00-381/12 "Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DOSTAWA SPRZĘTU DO OCHRONY I BADAŃ BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO

 

W dniu 01.02.2013 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 02-323, ul. Radomska 22/32 (adres korespondencyjny; Sekretariat TP „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, tel./fax. 22 822 54 22), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-381/12 „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce” ogłasza:

 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

polegający na:

 

dostawie sprzętu do ochrony i badań błotniaka łąkowego

 

Zadanie to wchodzi w zakres projektu POIS.05.01.00-00-381/12 "Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.