"BOCIAN" CHRONI GATUNKI I SIEDLISKA

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” – jesteśmy organizacją pozarządową mającą status organizacji pożytku publicznego (OPP). Działamy od roku 1994 (do roku 2003 pod nazwą Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny - MTOF). Chronimy zagrożone gatunki i siedliska przyrodnicze poprzez planowanie i wdrażanie projektów czynnej ochrony. W ich realizacji uczestniczą zarówno pracownicy Towarzystwa jak i wolontariusze (nasi członkowie i sympatycy). Nasze działania skupiają się głównie na Mazowszu, ale prowadzimy je również w innych regionach kraju (projekty o zasięgu ogólnopolskim).

BOCIAN JAKO GATUNEK PARASOLOWY - NA JEGO OCHRONIE KORZYSTA WIELE GATUNKÓW

Podstawową formą naszej działalności jest ochrona wielu zagrożonych gatunków. Prowadzimy programy ochrony błotniaka łąkowego, kulika wielkiego, płomykówki, pustułki (więcej w zakładce programy). Każdy gatunek narażony jest na inne zagrożenia, niezbędne są zróżnicowane działania.

INTERNETOWA BAZA OBSERWACJI PRZYRODNICZYCH

Od początku naszej działalności (1994 rok) kładziemy duży nacisk na gromadzenie danych o przyrodzie i zachodzących w niej zmianach. W 2007 roku uruchomiliśmy, jako jedni z pierwszych w Polsce, kartotekę on-line (Polska Kartoteka Przyrodnicza). Od grudnia 2018 r. jesteśmy partnerem ornitho.pl

 

BOCIAN CHRONI BOCIANY

Gniazduje u nas 1/5 światowej populacji bociana białego, dlatego też naszym obowiązkiem jest jego ochrona! Instalujemy platformy, remontujemy gniazda, prowadzimy ich regularny monitoring. Realizujemy międzynarodowy projekt, którego celem jest zapobieganie śmierci ptaków (nie tylko bocianów) na słupach energetycznych. Przenosimy polskie doświadczenia w ochronie gatunku bociana białego na Ukrainę i Białoruś, pokazując najlepsze rozwiązania tamtejszym przyrodnikom, władzom i energetykom.

CHRONIMY BO KOSIMY

Ważną częścią naszych działań jest ochrona cennych przyrodniczo terenów - muraw napiaskowych w dolinie Bugu, Łąk Kazuńskich, łąk w ostoi Bagno Pulwy oraz stawów w Kraśniczej Woli. W większości są to obszary powstałe w wyniku działalności człowieka. Obecnie, przez zarzucanie działalności rolniczej, tracą swoją wartość przyrodniczą. Odtwarzamy łąki i murawy, a następnie zabezpieczamy ich utrzymanie przez koszenie albo stały wypas – np. nad Bugiem owiec rodzimej rasy świniarka.

MOŻESZ NAM POMÓC

• wstępując w szeregi Towarzystwa

• wpłacając 1% swojego podatku

• wpłacając darowiznę

• aktywnie wspierając nasze działania

• … i SAM dbając o przyrodę, która jest wszędzie wokół nas, także w miastach!


Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian

KRS: 0000107301

Konto bankowe:
PKO BP SA Oddział I w Siedlcach: 79 10204476 0000800200168724   


ilustracje: Jacek Ebert