PUSTUŁKOWE AKTUALNOŚCI

 • Na pomoc pustułkom

  W ostatnich latach opiekujemy się około 450 skrzynkami dla pustułek na terenie 4 powiatów (siedlecki, sokołowski, węgrowski i łosicki) oraz na terenie Siedlec, Pruszkowa i Warszawy. W związku z tym cały czas jest coś do zrobienia. Zaczęliśmy nasze działania w 2003 roku (15 lat temu).

  Więcej
 • Ochrona pustułki 2017

  Fot. Grzegorz Kłosowski

  Program ochrony pustułki realizowany jest przez Towarzystwo już 15-ty sezon (od 2003 roku). Tegoroczne działania prowadzone były w dwóch rejonach, które szczegółowo przedstawione są poniżej.

   

  Więcej
 • Ochrona pustułki w 2016 roku

  Już 14-ty sezon (od 2003 roku) prowadzimy działania związane z czynną ochroną pustułki. W  roku 2016 prace prowadzone były na terenie miasta Siedlce, w pow. siedleckim (teren wszystkich 13 gmin), pow. sokołowskim (teren gmin: Bielany, Repki, miasta i gminy Sokołów Podlaski), pow. węgrowskiego (teren gmin: Liw i Miedzna) oraz w Warszawie i Pruszkowie.

  Więcej
 • Pustułki w Olsztynie w roku 2013

  W dniu 24 czerwca przeprowadziłem kontrolę wszystkich znanych mi budek lęgowych na terenie Olsztyna. Są one zlokalizowane na dwóch osiedlach (Jaroty i Nagórki)...

  Więcej
 • Przygotowania do sezonu pustułkowego

  -W końcu ubiegłego, 2013 roku, przeprowadzona została akcja wymiany starych skrzynek lęgowych dla pustułek na nowe. Zastąpione zostały 63 skrzynki oraz naprawiono 3 uszkodzone...

   

  Więcej
 • Kolejny sezon pustułkowy za nami

  Sezon 2013 był już jedenastym z kolei (od roku 2003), kiedy zajmowaliśmy się pustułką. W okresie maj-lipiec udało się skontrolować 410 skrzynek lęgowych na terenie powiatów: siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, łosickiego i łukowskiego...

  Więcej
 • Folderek o pustułce już jest gotowy!

  Korzystając z pojawiającej się pod koniec roku możliwości uzyskania dofinansowania działań edukacyjnych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wydaliśmy nowy folder o pustułce. Zachęcamy do lektury!

  Więcej
 • Spotkanie pustułkowe w Domanicach

  Już po raz trzeci, w dniu 12 maja 2012 r., odbyło się terenowe spotkanie miłośników ochrony pustułki. Jego celem była kontrola znacznej partii skrzynek lęgowych rozwieszonych na obszarze powiatu siedleckiego, jak również wymiana doświadczeń. O godzinie 9.00...

  Więcej
 • W dniu 12 maja odbędzie się w terenie spotkanie osób zainteresowanych ochroną pustułki.
  Spotykamy się przy Urzędzie Gminy w Domanicach...

  Więcej
 • Bieliki, bociany... Internet oferuje nam możliwość podglądania obyczajów wielu gatunków zwierząt. A my jesteśmy wierni pruszkowskim pustułkom, które już trzeci rok odkrywają przed nami swoje tajemnice...

  Więcej
 • Pustułka w Lidzbarku Warmińskim

  Rok 2012 jest pierwszym, w którym podejmujemy działania na rzecz ochrony pustułki na północnej Warmii.

  Więcej
 • W tegorocznym sezonie lęgowym (2011) pustułki mogły "skorzystać" na terenie gminy z 17 skrzynek lęgowych. Spośród nich większość, bo aż 16, zamontowanych jest na słupach energetycznych i tylko jedna na drzewie.

  Więcej
 • W roku 2010 dostępnych było 10 budek lęgowych.  Spośród nich 8 znajdowało się na słupach energetycznych (na 3 odcinkach) oraz dwie na drzewach (topole w pobliżu miejscowości Modrzew). W sezonie lęgowym 2011 wszystkie z nich były dostępne dla sokołów.
   

  Więcej
 • W tegorocznym sezonie lęgowym (2011) pustułki mogły "skorzystać" na terenie gminy z 15 skrzynek lęgowych powieszonych na drzewach. Większość z nich, poza jedną, znajduje się w dolinie Kostrzynia lub na jej obrzeżach. Tylko jedna budka dostępna była w zadrzewieniu wśród łąk doliny Świdnicy.

  Więcej
 • W marcu br. siedleccy energetycy wymienili 4 budki na słupach zamotowane przed sezonem 2006, a wykonane wcześniej przez Marcina Stępnia. Już wkrótce (tej jesieni) na terenie gminy zostanie dowieszonych kilka (7 szt.) kolejnych budek na drzewach, a budki uszkodzone na słupach oraz stare skrzynki na drzewach zostaną zastąpione przez nowe.

  Więcej
 • Pruszkowskie pustułki w sezonie 2011

  Za nami już czwarty rok działań pustułkowych na terenie Pruszkowa. W bieżącym roku pustułki obserwowane były w siedmiu gniazdach. Cztery z nich znajdują się w niszach budynków a pozostałe w skrzynkach lęgowych zamontowanych na budynkach.

  Więcej
 • W bieżącym roku na 46 dostępnych budek zamontowanych na obszarze gminy Mordy, pustułki przystąpiły do lęgu w 16 (34,8%). Średnia liczba jaj w zniesieniu określona dla 8 lęgów na słupach energetycznych wyniosła 4,89. Na podstawie zebranych informacji można przyjąć, że zasiedlone budki szczęśliwie opuściło około 33 młode.

  Więcej
 • Korzystając z dotychczasowej ładnej pogody dwie ekipy w składzie: Marek Demianiuk i Andrzej Łukijańczuk oraz Tomasz Grabowski i Mateusz Chamioło prowadzą w terenie kompleksowe prace związane z poprawą bytu, w przyszłym i kolejnych sezonach, populacji pustułek w powiecie siedleckim.

  Więcej
 • Pustułki przystąpiły do lęgu w 10 budkach, tj. 43,5% ogółu dostępnych budek.
  Ustalono, że z sukcesem zakończyło się 8 lęgów, w jednym przypadku nie wiadomo czy lęg zakończył się sukcesem czy stratą, w jednej budce nastąpiła strata lęgu.

  Więcej
 • Tegoroczny sezon w gm. Domanice nie był dla pustułek udany na terenie gminy; tylko dwie pary szczęśliwie wyprowadziły pisklęta w liczbie około 8, trzy lęgi zakończyły się niepowodzeniem - jeden mógł zostać opuszczony z uwagi na długie przebywanie pod drzewem z budką ludzi, dla pozostałych nie ustalono przyczyn strat. Przybliżone daty opuszczenia gniazd w dwóch budkach przez młode to: 16 czerwca oraz 5 lipca.

  Więcej