1,5% twojego padatku na ochronę przyrody

KRS:0000107301
KRS:0000107301

Przekaz 1,5% swojego podatku na ochronę przyrody wspierając nasze działania. Dlaczego warto wesprzeć Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"?

 

 

 

 

  • Jesteśmy jednym z najstarszych (rok założenia 1994) i najdłużej działających stowarzyszeń przyrodniczych w Polsce;
  • Od wielu lat konsekwentnie realizujemy rozpoczęte wcześniej projekty, dzięki temu podtrzymujemy wcześniej osiągnięte efekty ekologiczne;
  • Nasze działania są ukierunkowane głównie na ptaki krajobrazu rolniczego https://www.bocian.org.pl/programy. Każdy gatunek narażony jest na inne zagrożenia, niezbędne są zróżnicowane działania;
  • Ograniczyliśmy stałe wydatki administracyjne stowarzyszenia do minimum (obecnie jeden etat, wynajmujemy jedno małe pomieszczenie biurowe oraz garaż/magazyn sprzętu), dzięki czemu znakomita większość pozyskanych przez nas środków jest przeznaczana na działania w terenie;
  • Aktywnie uczestniczymy w pracach koalicji Rolnictwo dla Przyrody. Jesteśmy współautorami propozycji interwencji rolnośorodowiskowo-klimatycznych oraz ekoschematów w PROW na lata 2023-2027;
  • Promujemy rolnictwo przyjazne przyrodzie. Zobacz nasze tematyczne filmy edykacyjne, klipy i strony www: http://pola.bocian.org.pl/, http://ptaki-rolnictwo.bocian.org.pl/;
  • Jesteśmy partnerem ORNITHO.pl - ogólnopolskiej internetowej bazy danych przyrodniczych.
  • Wspieramy naukę/badania naukowe - dane zbierane w ramach naszych projektów (ochrona błotniaka łąkowego, kulika wielkiego,pustułki, płomykówki, monitoring siewek łąkowych) są publikowane we współpracy z naukowcami z różnych ośrodków badawczych.

 

W roku 2023 planujemy kontynuację działań realizowanych od lat, takich jak czynna ochrona lęgów błotniaka łąkowego (na terenie 16 powiatów w 5 województwach), czynna ochronę lęgów kulika wielkiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (które od 2021 koordynuje działania), ochrona bociana białego oraz ochrona pustułki.

 

W roku 2023 chcielibyśmy rozpoczać także użytkowanie łąk (dzierżawa) na Bagnie Puwly (ostoja Natura 2000), w miejscach na których jeszcze do niedawna gnieździły się i żerowały kuliki wielkie, kszyki oraz czajki. Niestety zaprzestanie użytkowania kośnego podmokłych łąk w centralnej części ostoi powoduje zanik tych coraz rzadszych gatunków ptaków siewkowych.

 

Twoje wsparcie, w tym 1,5% twojego podatku pomoże nam w realizacji działań ochronnych, których prowadzenie jest niejednokrotnie bardzo kosztowne np. (dzierżawa łąk, koszenie podmokłych łąk ratrakiem). Wszystkie środki pozyskane z 1,5% podatku, darowizn, pozyskanych dotacji celowych przeznaczamy na realizacje zaplanowanych działań. Ich skala oraz zasięg zależy od możliwości finansowych stowarzyszenia, dlatego też tak ważne jest również twoje wsparcie!

 

Przekaż 1,5% podatku, darowiznę lub zostań patronem naszych działań.

Nie ograniczaj się do jednorazowego wsparcia.

 

Nasz numer KRS:0000107301 

 

Adres: Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian", ul. Srebrna 16 lok. 9, 00-810 Warszawa

Konto bankowe: PKO BP SA Oddział I w Siedlcach: 79 10204476 0000800200168724

 

Śledz nasze działania na bieżąco, obserwuj nas w mediach społecznościowych:

https://www.facebook.com/tpbocian

https://www.facebook.com/pygargus/

https://www.facebook.com/ochronakulika/

https://twitter.com/TPBocian

https://www.youtube.com/@TPBocian

 

 


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja