Biuro w Warszawie (adres korespondencyjny)

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE “BOCIAN”

ul. Srebrna 16 lokal 9, 00-810 Warszawa

e-mail: biuro@bocian.org.pl

Dane do wystawienia faktury

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE "BOCIAN"

ul. Srebrna 16/9, 00-810 Warszawa

NIP: 821-10-04-298

REGON: 710289790 

KRS: 0000107301

bankowe: PKO BP SA Oddział I w Siedlcach: 79 10204476 0000800200168724

ZARZĄD

Dominik Krupiński (Prezes) - dominik@bocian.org.pl

Marek Kowalski (Wiceprezes) - marek@bocian.org.pl

Wojciech Okliński (Wiceprezes) - wojtek@bocian.org.pl

E-mail Zarządu: zarzad@bocian.org.pl

Komisja Rewizyjna

Krzysztof Bolechowski - kbolechowski@interia.pl

Jarosław Paciorek (Przewodniczący) - jarek@bocian.org.pl

Marcin Wierzbicki - wierzbicki.marcin@gmail.com

E-mail Komisji Rewizyjnej: komisja.rewizyjna@bocian.org.pl