Wykonujemy:

- ekspertyzy dotyczące występowania ptaków i nietoperzy w budynkach przeznaczonych do remontów i rozbiórki - opinie   ornitologiczne i chiropterologiczne;

- opinie ornitologiczne, ekspertyzy i badania dotyczące występowania ptaków i nietoperzy w rejonach planowanych lokalizacji farm wiatrowych;

- inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze (siedliska, rośliny, zwierzęta) w obszarach NATURA 2000 i poza nimi;
- monitoringi i nadzory przyrodnicze;
- dokumentacje ornitologiczne i botaniczne do pakietów 4 i 5 Programu Rolnośrodowiskowego;
- opracowania ścieżek i tablic edukacyjnych o tematyce przyrodniczej;
- opracowania broszur, folderów, plakatów, posterów i innych wydawnictw o tematyce przyrodniczej.

Polecamy także:

- sprzedaż, montaż oraz czyszczenie połączone z naprawami skrzynek lęgowych różnych typów dla ptaków i ssaków (nietoperze, wiewiórki, pilchowate);
- sprzedaż i montaż platform gniazdowych dla bocianów białych i wolnostojących słupów z platformami, prace pielęgnacyjne przy gniazdach tych ptaków;
- sprzedaż oraz montaż platform dla ptaków wodnych (pływające wyspy dla kaczek czy rybitw);
- doradztwo w zakresie ochrony przyrody.

Kontakt

Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”:
ul. Srebrna 16 lok. 9, 00-810 Warszawa

e-mail:biuro@bocian.org.pl


Koszty usług wyceniane są indywidualnie.