Cegły dla nietoperzy przynoszą pierwsze efekty!

Zima w pełni i nietoperze "śpią" w najlepsze. To doskonały okres, aby je policzyć. Członkowie Działdowskiego Koła TP "Bocian" również ruszyli w teren w poszukiwaniu zimowisk nietoperzy. Naszym celem była przede wszystkim kontrola ziemianek, w których zamontowaliśmy latem specjalne cegły-dziurawki o czym pisaliśmy w aktualnościach. Dzięki temu zwiększyliśmy liczbę szczelin, w których mogą zimować nietoperze. Wyniki są zaskakujące!

Największa ziemianka, w której dokonaliśmy modernizacji ma wymiary 25 x 2,2-2,5 x 4 metry. Daje to 100 metrów kwadratowych. Położona jest we wsi Burkat w gminie Działdowo. Ziemiankę zbudowano z betonu i kamienia, co nie daje tak wielu szczelin jak w ziemiankach z cegły.

Zimą 2003/2004 zimowało tam 8 nietoperzy : 6 nocków rudych Myotis daubentonii, 1 nocek Natterera Myotis Nattereri i 1 gacek brunatny Plecotus auritus. Latem 2004 roku zamontowaliśmy tam 20 cegieł, w każdej po 6 szczelin co daje w sumie 120 nowych szczelin. Kontrole tego zimowiska wykazały duży wzrost liczebności zimujących nietoperzy. W październiku w ziemiance było 10, w listopadzie 20 a w grudniu już 24 nietoperze! Ostatnia kontrola przeprowadzona w lutym wykazała 21 zimujących nietoperzy należących do 3 gatunków: nocek Natterera Myotis Nattereri - 10, nocek rudy Myotis daubentonii - 8 oraz gacek brunatny Plecotus auritus - 3. Daje nam to prawie 3-krotny wzrost liczby zimujących nietoperzy! Co ciekawe, każdy z powyższych gatunków chętnie zasiedlał cegły. Zaobserwowano również stopniowe zajmowanie cegieł przez nietoperze. Na początku okresu hibernacji nietoperze w cegłach stanowiły zaledwie 20 % wszystkich nietoperzy w ziemiance. Obecnie nietoperzy w cegłach jest blisko 50 %, co świadczy o stopniowym poznawaniu nowych schronień. Tak wielki wzrost zimujących nietoperzy pokazuje jak istotne jest zapewnienie nietoperzom szczelin w ich zimowych kryjówkach. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach liczba nietoperzy będzie rosła.

Szczeliny na zimowiskach to jednak nie wszystko. Najważniejsze to dobre warunki klimatyczne panujące w ziemiankach. Zabezpieczone przed zimnem i wiatrem ziemianki stanowią doskonałe zimowisko. Mieliśmy okazję widzieć ziemianki, których ściany i sufit były otynkowane, a jedyna szczelina była w tzw. zatkanym kominie wentylacyjnym. Jednak dobre warunki panujące w środku przyczyniają się do zajmowania takich schronień, gdzie w jedynej szczelinie zimuje po 5-7 nietoperzy! W takich zimowiskach wskazane jest zamontowanie kilku cegieł-dziurawek a liczba zimujących nietoperzy z pewnością wzrośnie!

 


Sebastian Menderski

Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja