Czynna ochrona pustułki przynosi wymierne efekty

Samiec pustułki. Fot. Andrzej Łukijańczuk

W końcu stycznia br. została uaktualniona podstrona dotycząca projektu ochrony pustułki. Przedstawia ona podsumowanie działań TP "Bocian od roku 2003 do 2010 oraz ich efekty. Jak można się zorientować, po przestudniowaniu zestawień wyników zasiedlonych budek, czynna ochrona pustułki przynosi wymierne efekty. W ostatnim roku mieliśmy już około 170 zasiedlonych budek. Z tej liczby najwięcej pustułek gniazdowało w budkach powiatu siedleckiego - ponad 100 par. Warto nadmienić fakt, że np. liczebność pustułki na Lubelszczyźnie (powierzchnia 22 320 km kw.) została oceniona na 150-180 par lęgowych (Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny, 2005). Ptaki gniazdujące w naszych budkach to w większości pary w tzw. krajobrazie rolniczym. Na terenach regularnie wizytowanych w sezonie, pojawiają się też nowe stanowiska par lęgowych gniazdujących poza budkami (korzystające z gniazd wron i kruków).


Jeśli chcemy wzmocnić populację pustułki, to wymagane są ciągłe działania. Dotyczą one dowieszania kolejnych skrzynek (w miejscach atrakcyjnych dla ptaków i w niezbyt odległych od znanych stanowisk lęgowych). Ponadto stare skrzynki trzeba wymieniać, naprawiać, czyścić. Ważne jest, aby dbać o otoczenie skrzynki - aby np. gałęzie drzewa, do którego jest przytwierdzona, nie zasłaniały do niej dolotu. Racjonalne dowieszanie skrzynek (dające gwarancję szybszego ich zasiedlenia i w ogóle zasiedlenia) przez pustułki powinno odbywać się na podstawie wyników corocznego monitoringu.


Ochrona pustułki, jak się okazało, sprzyja także innym gatunkom. Z uwagi na fakt, że pustułka czynnie odpędza ptaki krukowate (wrony, sroki i kawki), dlatego też chętnie w pobliżu jej gniazd osiedlają się inne gatunki.


Zachęcam do lektury podstrony:  http://www.bocian.org.pl/pustulka/o-projekcie oraz oczywiście do wsparcia naszych działań.
 


Mirosław Rzępała

mirek@bocian.org.pl


Ocena: 2 głosów Aktualna ocena: 4

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja