Działania edukacyjne na rzecz ochrony sowy płomykówki

Od początku br. TP „Bocian” rozpoczyna działania na szeroką skalę związane z propagowaniem wiedzy związanej z ochroną zagrożonego gatunku - sowy płomykówki. Projekt będzie realizowany w latach 2012-2013. W ramach przedsięwzięcia planowane są następujące działania:


1.    Wydanie folderu edukacyjnego o płomykówce, który będzie przekazywany do szkół, seminariów duchownych w całej Polsce, różnych instytucji związanych z ochroną przyrody, jak również do osób, które zainteresowane są ochroną tego gatunku.


2.    Spotkania w kilkudziesięciu szkołach, których celem będzie propagowanie wśród uczniów wiedzy nt. biologii i ochrony gatunku. Przewidujemy, że w spotkaniach uczestniczyć będzie około 4000 osób.


3.    Spotkania w seminariach duchownych, które będą miały podobny cel. Przewidujemy udział w nich około 300 przyszłych księży, którzy w przyszłości będą zarządzać obiektami sakralnymi, gdzie gniazdują płomykówki.


4.    Warsztaty terenowe (dwa cykle), które będą miały na celu praktyczne działania – m.in. wykrywanie płomykówki w terenie za pomocą stymulacji głosowej poprzez zinwentaryzowanie powierzchni wyznaczonych w krajobrazie rolniczym na Południowym Podlasiu; wykrywanie sów na podstawie śladów bytowania; aktywizacja studentów w dziedzinie czynnej ochrony płomykówki i jej monitoringu. W warsztatach uczestniczyć będą studenci z całej Polski.


5.    Film przyrodniczo-edukacyjny o płomykówce. To jedno z najpoważniejszych zadań – ma przedstawić biologię płomykówki oraz pokazać jak prowadzi się działania czynnej ochrony gatunku.  W przyszłości film ten będzie pokazywany w mediach publicznych, jak również wydany w nakładzie 5.000 szt. na płytach DVD.


Głównym sponsorem powyższych działań będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przypominamy, że działania na rzecz ochrony płomykówki są prowadzone przez Towarzystwo od roku 2000. Więcej na stronie programu.Mirosław Rzępała


Ocena: 5 głosów Aktualna ocena: 4

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja