Kolejny sezon pustułkowy za nami

Sezon 2013 był już jedenastym z kolei (od roku 2003), kiedy zajmowaliśmy się pustułką. W okresie maj-lipiec udało się skontrolować 410 skrzynek lęgowych na terenie powiatów: siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, łosickiego i łukowskiego.  Liczba zajętych skrzynek oraz efektywność lęgów nie były zbyt pomyślne. Stwierdzono, że zasiedlonych przez pustułki zostało 105 skrzynek. Przed rozpoczęciem sezonu lęgowego przeprowadzono kilka interwencji związanych z wymianą starych skrzynek na nowe. Pary pustułek, które miały sukces lęgowy szczęśliwie odchowały około 290 młodych. Większość z nich (ok. 230) wychowała się w budkach na terenie powiatu siedleckiego. Pustułki gniazdują w budkach już na terenie każdej gminy tego powiatu. Do 2012 ptaki te były nieobecne jedynie na terenie gminy Wodynie, pomimo zawieszenia tam przed ubiegłorocznym sezonem lęgowym kilkunastu budek. W br. zajęły już 3 budki. Niestety spośród nich tylko jedna para szczęśliwie wychowała młode.

 

Budka z pustułkami w gminie Mordy. Fot. A. Łukijańczuk


Poza wschodnim Mazowszem, już 6 sezon, działania prowadzone były także w Pruszkowie. W bieżącym roku na terenie miasta znanych było 7 stanowisk lęgowych pustułek. Porównując bieżący rok z latami ubiegłymi wyraźnie widać spadek liczby par lęgowych (największa znana liczba par  w jednym sezonie to 11). Ponad połowa tegorocznych par wyprowadziła pisklęta w skrzynkach lęgowych zamontowanych na budynkach. Jak co roku, także i w tym, na terenie miasta obrączkowano pisklęta. W drugiej połowie czerwca w trzech gniazdach zaobrączkowano 14 piskląt. Dotychczas najwięcej – 32 pisklęta – zaobrączkowano w roku 2011.

 

Sześć piskląt w Pruszkowie. Fot. M. Grzeniewski

 

Poza pustułką, innymi ptasimi rezydentami w budkach były: sójki (kilka par), uszatka (1 para) oraz prawdopodobnie puszczyk.

 

W 2013 roku w działaniach na rzecz ochrony pustułki brały udział następujące osoby: Przemysław Abramowski, Maciej Cmoch, Michał Dziedzic, Mariusz Grzeniewski, Marek Lewkowicz, Andrzej Łukijańczuk, Jerzy Mikołajczuk, Agnieszka Mikołajczuk, Wojciech Okliński, Agnieszka Parapura, Piotr Pawłowski, Paweł Powałka, Mirosław Rzępała, Marcin Sidelnik, Sławomir Woźniak.

 

Budka zajęta przez uszatki. Fot. M. Rzępała


Na podstawie tegorocznej kontroli oceniliśmy, że wymienić należy przed kolejnym sezonem lęgowym (do marca) 2014  przynajmniej 50 budek. Koszt zakupu jednej budki wynosi około 100 zł, zaś montaż jednej budki lub innej pojedynczej interwencji (głównie usunięcie gałęzi zasłaniających dolot do budki) - około 60 zł. Zwracamy się zatem do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie projektu, na który coraz trudniej pozyskać środki finansowe z funduszy celowych.

 

Mirosław Rzępała
Mariusz Grzeniewski

Zdjęcie w nagłówku - Andrzej Łukijańczuk


Ocena: 6 głosów Aktualna ocena: 5

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja