Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne drąży temat ochrony jerzyka

W roku 2008 Ministerstwo Środowiska dwukrotnie ustosunkowywało się do sprawy ochrony jerzyka w budynkach, przede wszystkim w budynkach poddawanych termomodernizacji. Ostatnio Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne poprosiło o odpowiedź na pytanie, czy zgodne z prawem jest likwidowanie miejsc lęgowych jerzyków w okresie jesienno-zimowym (np. zamykanie wlotów na stropodach, czy zatykanie szczelin w ścianach), aby później móc przeprowadzić prace w okresie wiosenno-letnim.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wyjaśniła, że działania takie mogą być prowadzone tylko za zgodą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Dodatkowo Dyrektor powinien określić  zastępcze miejsca lęgowe, czyli budki – możemy się domyślać, że powinien wskazać np. ich liczbę. Zwrócono także uwagę, że tego typu prace powinny być poprzedzone inwentaryzacji przyrodniczej

Oznacza to, że administratorzy budynków muszą przygotowywać się wcześniej do prac termomodernizacyjnych. Najpierw budynek powinien zostać oceniony pod kątem występowania jerzyków, a w sytuacji, gdy zostaną one wykryte – należy uzyskać od RDOŚ zgodę na zniszczenie siedlisk. Radzimy zatem zacząć starania o zebranie kompletu dokumentów rok przed termomodernizacją.

Warto zwrócić uwagę na następujący fragment pisma: „Wszelkie prace ograniczające dostęp jerzyków do miejsc ich regularnego występowania i rozrodu należy traktować jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień tego gatunku. W okresie całego roku czynności te są zakazane wobec gatunków objętych ochroną ścisłą i zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na ich przeprowadzenie wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska na obszarze swojego działania”. Ponieważ inne gatunki gniazdujące w budynkach, jak np. kawka czy wróbel, objęte są tą samą formą ochrony (ścisła ochrona gatunkowa), można zatem przyjąć, że podobne postępowanie powinno być prowadzone także po stwierdzeniu gniazdowania tych gatunków w planowanym do modernizacji budynku.

Na koniec chciałbym pogratulować Małopolskiemu Towarzystwu Ornitologicznemu uzyskania kolejnej, bardzo istotnej dla nas opinii RDOŚ.

Marek Kowalski

Podyskutuj o tym na Forum Przyrodniczym Bocian:

Ważna wykładnia Ministerstwa Środowiska w sprawie jerzyka

 

Załączniki do pobrania


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja