Monitoring bociana białego na Mazowszu

W tym roku, po raz pierwszy, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” organizuje liczenie mające na celu systematyczne monitorowanie populacji bociana białego na Mazowszu. W związku z tym, w każdym powiecie województwa mazowieckiego oraz w powiatach należących do województw sąsiadujących a znajdujących się częściowo na Nizinie Mazowieckiej, wytypowano gminy monitoringowe. Podstawą ich wyboru były wyniki z liczenia w roku 2004 (ostatniej Akcji Liczenia Gniazd Bociana Białego). Są to gminy, gdzie stwierdzono na ogół największą liczbę bocianich gniazd w całym powiecie.

W załączeniu znajduje się mapka (pod aktualnością do pobrania duża mapa) z zaznaczonymi, wybranymi gminami do monitoringu oraz bieżące zestawienie osób, które do tej pory zgłosiły swój udział w monitoringu. Zestawienie w miarę upływu czasu będzie aktualizowane. Optymalnym terminem na realizację liczenia jest okres pomiędzy 10 a 20 lipca, jednakże może on zostać rozpoczęty już wcześniej lub przedłużony do końca miesiąca a nawet do pierwszych dni sierpnia. W późniejszym terminie liczenia obserwator będzie musiał jednak więcej czasu poświęcić na prowadzenie wywiadów z mieszkańcami w celu ustalenia efektu gniazdowego, gdyż część gniazd zostanie już przez młode bociany opuszczona.

 Osoby, które zdecydują się na udział w akcji proszone są o zgłaszanie się na adres mejlowy: biuro@bocian.org.pl (załączona tabelka pokazuje gminy zajęte i wolne). Otrzymają one mapkę wybranej gminy w wersji elektronicznej oraz stosowny formularz do wypełnienia. Instrukcja do liczenia gniazd znajduje się na stronie TP „Bocian”. Zachęcamy również do dokumentowania wszelkich  ciekawostek – np. nietypowego usytuowania gniazd, dużej liczby młodych w gnieździe (5-6) itp.

Po zebraniu wyników informacje o wynikach znajdą się na stronie TP „BOCIAN” w formie tabel i map obrazujących zagęszczenia, indeksy liczebności i parametry lęgów.

Informujemy, że uczestnikom akcji nie będą zwracane koszty przejazdów w teren!

Mirosław Rzępała, fot. Ewa Pawlikowska

Załącznik: Lista gmin i osoby je kontrolujące

Załącznik: Mapka wybranych gmin

Załącznik: Kody kategorii lęgowych


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja