Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

W sobotę 19 listopada odbyło się w Siedlcach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Naszego Towarzystwa. Zwołane było przede wszystkim po to, aby uzupełnić skład Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił jednak, aby mógł przedstawić sprawozdanie ze swoich prac, zatem Program wzbogacono o jego wystąpienie i dyskusję nad nim.

Zgromadzonych powitał Dominik Krupiński, który przedstawił Przewodniczącego WZCz Maćka Szczygielskiego oraz Wiceprzewodniczącego – Jerzego Bauera.

Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej (skład Komisji uzupełniano o dwie osoby, bo na początku Jerzy Mikołajczuk złożył rezygnację z członkostwa) nie wzbudziło większych kontrowersji i już po dwu godzinach wybrano Marcina Wierzbickiego i Krzysztofa Bolechowskiego.

Następnie zabrał Głos Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który przedstawił wyniki swojej kontroli. Stwierdził on m.in., że Zarząd zbierał się nieregularnie; protokoły są źle sporządzone, bez numeracji, a zapisy w nich są nieprecyzyjne; brakuje w Towarzystwie jasnych zasad finansowania kosztów osobowych, a „pracownicy” Towarzystwa to osoby posiadający prywatne firmy, które świadczyły usługi na jego rzecz. Brakuje także decyzji Zarządu co do zasad wynagradzania tych firm i zlecania im wykonywania prac. Zauważył brak należnej dbałości o finanse Towarzystwa – m.in. realizowanie zakupów usług i materiałów bez analizy kosztów rynkowych i propozycji innych firm, zamówienia autorytatywnie kierowane były do konkretnych osób – tych decyzji nie podejmował Zarząd. Przewodniczący poruszył także kwestię złożonego przez niego pozwu do sądu w sprawie nieprawidłowości, do jakich doszło na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków w marcu 2011 i omówił problemy związane z tym Walnym.

Przewodniczący Komisji przedstawił następujące wnioski:
1. O podjęcie uchwały zobowiązującej „nowy stary Zarząd” (określenie przyjęte przez Przewodniczącego w związku z brakiem decyzji sądu co do ważności Zarządu) do zwołania przedterminowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego. Wniosek o określenie terminu tego Zgromadzenia.
2. Wniosek o powołanie Komisji Statutowej, która miałaby pracować nad zmianami w Statucie (jego propozycje poprawek: członkowie Zarządu nie mogą czerpać korzyści finansowych z działalności Towarzystwa; wybory władz mogą się odbywać jedynie pod rygorem przyjazdu na Zgromadzenie określonej min. liczby członków i ogłoszenia wcześniej zmian wyborów władz;
3. Wniosek o podjęcie uchwały dot. wstrzymania zlecania prac płatnych członkom Zarządu, gdyż Zarząd powinien mieć wolny wybór w podejmowaniu decyzji finansowych.

Później M. Kowalski spróbował wytłumaczyć zgromadzonym zawiłości polityki finansowej Towarzystwa, jednak z uwagi na późną porę nie miał możliwości zakończenia swojego wystąpienia. Przedstawił jednak dużo konkretnych wyliczeń i danych dotyczących finansów Towarzystwa, które, jak było widać, przynajmniej przez część osób zgromadzonych na Sali zostały przyjęte pozytywnie.

Po dyskusji Walne Zgromadzenie Członków postanowiło:

1. Zobligować Zarząd do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Sprawozdawczo – Wyborczego w terminie dwóch miesięcy po wydaniu przez sąd prawomocnego wyroku dot. poprzedniego takiego Zgromadzenia.

2. Powołać Komisję Statutową, która przygotuje propozycje zmian w statucie w terminie do najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Sprawozdawczo – Wyborczego. Członkami Komisji zostali: Marek Kowalski, Dominik Krupiński, Krzysztof Bolechowski, Jerzy Bauer.

Wniosek o wstrzymanie zlecania prac płatnych dla członków Zarządu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wycofał..

3. Zawiesić prawo do głosowania nowych członków przyjętych po obecnym Walnym Zgromadzeniu a przed kolejnym.

Na koniec padły dwa wnioski personalne. Adam Tarłowski zgłosił wniosek o zobowiązanie Zarządu Towarzystwa do podjęcia procedury wykluczającej A. Woźniaka z członkostwa w Towarzystwie, jako osoby szkodzącej dobremu imieniu Towarzystwa. Adam Woźniak zgłosił ten sam wniosek w sprawie A. Tarłowskiego.


Marek KowalskiGaleria zdjęć z Walnego Zgromadzenia, autorstwa Jakuba „Pełka” Pełki

.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja