Płomykówka nadal chroniona

Mimo, że projekt „Aktywna ochrona płomykówki w obiektach sakralnych w Polsce” (finansowany przez EkoFundusz oraz GEF/SGP, UNDP) oficjalnie zakończył się w 2004 r., to Towarzystwo kontynuuje działania związane z aktywną ochroną tego gatunku. Obecnie zadanie to jest realizowane głównie przez Koło Działdowskie oraz Południowopodlaskie TP „Bocian”. Projekt ogólnopolski polegał głównie na tworzeniu miejsc lęgowych w obiektach sakralnych. Obecnie skrzynki lęgowe wieszamy również budynkach innego typu, są to głównie stare budynki gospodarcze (obory, magazyny, spichlerze, młyny, gorzelnie itp.). W wielu rejonach sytuacja płomykówki jest jeszcze bardzo słabo poznana, a na dużych obszarach Mazowsza jak również południowego Podlasia skrzynki lęgowe nie były wieszane. Ogólnie można powiedzieć, że zostało jeszcze dużo do zrobienia.

 

 

Młode płomykówki w skrzynce lęgowej. Fot. Sebastian Menderski.
 
 
 
 
 
W ostatnim czasie nasze działania związane z ochroną płomykówki wsparły różne instytucje, miedzy innymi w 2006 r. otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, dzięki któremu zakupiliśmy i powiesiliśmy 30 skrzynek lęgowych. Rok wcześniej identyczny projekt realizowany przez Koło Działdowskie TP „Bocian” został dofinansowany przez Program Młodzież, WFOŚiGW w Olsztynie, Gminę Działdowo oraz Starostwo Powiatowe w Działdowie. W rejonie otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego członkowie Towarzystwa rozwiesili wykonane własnorecznie 7 skrzynek. Niestety jest to wciąż kropla w morzu potrzeb, dlatego też rok temu umieściliśmy na stronie internetowej projektu informację o możliwości przekazywania darowizn. Pozyskane w ten sposób środki są przeznaczane na zakup oraz montaż skrzynek lęgowych. Do tej pory na nasz apel odpowiedziały dwie osoby, Pani Teresa Łyczyńska z Sopieszyna finansując zakup 1 skrzynki oraz Pan Marian Kołodziejczyk z Częstochowy, który sfinansował 15 skrzynek lęgowych. Za udzieloną pomoc jeszcze raz serdecznie dziękujemy, w imieniu swoim jak również płomykówek! Oprócz wieszania skrzynek lęgowych chcielibyśmy wydać folder o płomykówce. Niestety obecnie nie posiadamy drukowanych materiałów o tej zagrożonej sowie (nakład folderu i plakatu z projektu ogólnopolskiego już dawno się wyczerpał). Folder byłby rozdawany właścicielom obiektów, w których stwierdzono występowanie płomykówki, lub w których montujemy skrzynki lęgowe. Zachęcamy wszystkich do pomocy. Każda wpłacona złotówka przyspieszy wydanie takiej broszury Posiadając własny wkład finansowy możemy starać się o pozyskanie dodatkowych środków (z dotacji) na to zadanie. Wysokość wkładu własnego w wielu funduszach musi wynosić często 50%.
 
 
 
 
 
 
 
 
Młode płomykówki w skrzynce lęgowej. Fot. Sebastian Menderski.
 
 
 
 
Wszystkich zainteresowanych projektem jak również wsparciem ochrony płomykówki zapraszamy na stronę www.bocian.org.pl/projekty/plomykowka Na stronie umieściliśmy schemat skrzynki lęgowej oraz krótką instrukcję jej montażu.

Jeżeli znasz miejsce występowania płomykówki, powiesiłeś skrzynkę lęgową lub chcesz wziąć udział w kontroli skrzynek lęgowych zgłoś się do nas!

 


Dominik Krupiński
11.01.2007


Marian Kołodziejczyk księgarnia angielska - LINGUA

Podyskutuj o tym na subforum "płomykówka" - "Budki dla płomykówki"


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja