Powstało Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w powiecie ostrowskim!

Pomysłodawcą i twórcą koncepcji Centrum jest Wicestarosta Powiatu Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer.

W pierwszy dzień wiosny wicestarosta Jerzy Bauer zaprosił do starostwa wszystkich, którym bliskie są sprawy ekologii i działających na terenie powiatu. Okazją była inauguracja działalności Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim.


Sala konferencyjna wypełniła się po brzegi – zebrało się niemal sto osób! Sporą część publiczności stanowili samorządowcy, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, szefowie instytucji, ale byli także ludzie, którzy niezawodowo pasjonują się ekologią. Kilka miesięcy temu, zaraz po objęciu przez J. Bauera funkcji wicestarosty, zarząd powiatu upoważnił go do opracowania koncepcji centrum ekologii. Koncepcja już jest, zarząd podjął uchwałę o powołaniu centrum.

- Centrum może być kołem zamachowym dla wszystkich tych, którym zależy na zdrowym środowisku, a którzy chcą ofiarować to, co mają najlepsze: wiedzę, doświadczenie dla rozwiązywania konkretnych spraw – mówił Jerzy Bauer. – Możliwości działania są szerokie, ale stworzymy plan możliwy do zrealizowania. Jesteśmy realistami i wiemy, że prawdziwym sprawdzianem naszej pracy będzie dopiero przyszły rok. Czy nam się uda? Zobaczymy.

Centrum nie ma osobnego biura i nowych etatów. Jego obsługą organizacyjną zajmować się będą pracownicy starostwa. W budżecie powiatu znajdą się niezbyt wielkie pieniądze na podejmowanie konkretnych przedsięwzięć ekologicznych. Ustalaniem planu zajmie się społeczny sekretariat centrum powołany pod koniec spotkania inauguracyjnego. Na razie w jego skład wchodzi 10 osób, ale może być poszerzony o kolejnych ludzi, którzy mają dobrą wolę i chcą zrobić coś pożytecznego dla przyrody.

W spotkaniu z ramienia starostwa udział wzięli: P. Jerzy Bauer – Wicestarosta, P. Jolanta Ugniewska – Sekretarz Powiatu, P. Adriana Rukat – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, P. Anna Sieczkowska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, P. Marta Samson – Zgoda – Inspektor ds. ochrony środowiska oraz zaproszeni goście

Spotkanie rozpoczął Pan Jerzy Bauer, który uroczyście przywitał wszystkich gości i przedstawił ideę towarzyszącą powołaniu Centrum oraz koncepcję jego działania. Przedstawił również prezentację multimedialną nt. „Bocian biały w gminie Ostrów Mazowiecka w latach 2004- 2007”.

Następnie głos zabrał Pan Mirosław Rzępała, Wiceprezes Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” w Siedlcach, który przedstawił w telegraficznym skrócie najważniejsze projekty realizowane przez Towarzystwo w ostatnim okresie, tj. ochrony bociana białego, ptaków gniazdujących w budynkach, błotniaka łąkowego, pustułki oraz „Polska Kartoteka Przyrodnicza”. Zasugerował także, które z tych działań przenieść można na grunt powiatu ostrowskiego.

Kolejnym gościem, który zabrał głos był Pan Tomasz Włoszczowski ze Społecznego Instytutu Ekologicznego (www.sie.org.pl) w Warszawie. W krótkiej charakterystyce została przedstawiona przez niego idea utworzenia sieci ekoturystycznej „Między Bugiem a Narwią” (www.bugnarew.pl), która realizowała zadania w latach 2008–2010. Pan Tomasz pokrótce przedstawił program i cele sieci. Zaakcentował, że ekoturystyka składa się z 3 elementów: natury, kultury i dobrobytu lokalnych społeczności. Społeczny Instytut Ekologiczny istnieje od 1991 roku, działa głównie na terenie Mazowsza. Oddział mieści się w gminie Zaręby Kościelne. Sieć to dobrowolne zrzeszenie, w skład którego wchodzi 25 członków, swym zasięgiem obejmuje cztery obszary NATURA 2000.

Ostatnim wystąpieniem, przed rozpoczęciem dyskusji, było zabranie głosu przez Pana Piotra Uściana-Szaciłowskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka. Pan Nadleśniczy w pełni poparł ideę stworzenia Centrum, gdyż w dzisiejszych czasach ważna jest trwała i zrównoważona gospodarka leśna. Zrównoważony rozwój to przyroda, potrzeby człowieka i ekonomia. Według Pana Nadleśniczego istotnym problemem jest zbyt małe zainteresowanie młodzieży szkolnej tematyką leśną. W imieniu Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka Pan Uścian–Szaciłowski złożył deklarację o czynnym udziale w pracach Centrum, poprzez organizowanie różnego rodzaju konkursów ekologicznych, związanych z tematyką leśną.

Po wystąpieniu ostatniego gościa Pan Wicestarosta Jerzy Bauer otworzył część dyskusyjną. Zachęcił uczestników spotkania do składania propozycji konkretnych działań, jakie mogłoby podejmować Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim.


Na podstawie przesłanych materiałów ze Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.
                                Opracował: Mirosław Rzępała

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej

 

 

W załączonym pliku znajdują się zgłoszone propozycje.

http://www.powiatostrowmaz.pl/479-CentrumEkologii.html


 

Załączniki do pobrania


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja