Pustułki w gm. Zbuczyn (pow. siedlecki)

Fot. Przemek Abramowski

Gmina Zbuczyn, mimo iż pod względem powierzchni jest największą w powiecie siedleckim (211 km2), to pod względem ilości dostępnych miejsc gniazdowania dla pustułek (specjalnych dla tego gatunku budek) do tej pory plasowała się raczej na odległej pozycji.


W roku 2010 dostępnych było 10 budek lęgowych.  Spośród nich 8 znajdowało się na słupach energetycznych (na 3 odcinkach) oraz dwie na drzewach (topole w pobliżu miejscowości Modrzew). W sezonie lęgowym 2011 wszystkie z nich były dostępne dla sokołów.


Z 10 dostępnych skrzynek przed sezonem 2011 zajęte zostały 3 (30%). Jest to identyczna liczba oraz procent jak w roku poprzednim. Ilość odchowanych piskląt oraz ich dalsze ich „losy” nie są znane. Zajęte zostały te same budki co rok wcześniej. Ponadto pustułki odwiedzały kolejne budki koło wsi Iwanów-Kijki.


Mimo iż na terenie gminy widywane są często pustułki oraz występujący tu krajobraz wydaje się być odpowiedni dla tego sokoła, to inne budki nie są zajmowane od 2007 roku. Sytuacja ta może być spowodowana nieodpowiednim miejscem wywieszenia bądź innymi, nie do końca rozpoznanymi czynnikami.


W roku obecnym postanowiono to zmienić i zwiększyć ilość sztucznych miejsc gniazdowania dla tego gatunku. W dniu 26.08.2011r., podczas prac terenowych przeprowadzonych przez Marka Demianiuka i Andrzeja Łukijańczuka, zostało powieszonych 14 nowych skrzynek, które czekają na "potencjalnych" lokatorów do najbliższej wiosny. Wszystkie nowe budki zostały wywieszone na drzewach we wschodniej części gminy. Może ten czynnik okaże się istotny i liczba par lęgowych ulegnie zwiększeniu!


W tegorocznych kontrolach skrzynek w sezonie lęgowym na terenie gminy brali udział: Dominik Krupiński, Mirosław Rzępała, Przemysław Kurdej i niżej podpisany.


Michał Dziedzic


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja