Pustułki w gminie Korczew (pow. siedlecki)

Fot. Andrzej Łukijańczuk

Gmina Korczew obejmuje swym zasięgiem znaczną część doliny Bugu. Pod względem powierzchni jest przeciętnej wielkości gminą powiatu siedleckiego. Jej powierzchnia wynosi 105,14 km².


W tegorocznym sezonie lęgowym (2011) pustułki mogły "skorzystać" na terenie gminy z 17 skrzynek lęgowych. Spośród nich większość, bo aż 16, zamontowanych jest na słupach energetycznych i tylko jedna na drzewie.


Przed sezonem 2011 wymieniono aż 12 starych budek na nowe. 22.10.2010 siedleccy energetycy wymienili na słupach 8 budek zamotowanych przed sezonem 2006 (w lutym). W tym samym dniu została też doweszona w dolinie Bugu jedna skrzynka na drzewie przez Przemka Obłozę. Kolejne 4 stare budki energetycy wymienili na nowe 24.03.2011 marca. Nowe budki zostały wykonane wcześniej przez Marcina Stępnia. 24.09.2011 na terenie gminy zostało dowieszonych 5 kolejnych budek na drzewach przez Marka Demianiuka i Andrzeja Łukijańczuka.


Spośród 17 ww. skrzynek zasiedlonych zostało 8 (tj. 47,1%), w tym 7 zainstalowanych na słupach energetycznych i jedna na drzewie. Dzięki użyciu kamerki ustalono wielkość lęgu we wszystkich 8 zajmowanych przez pustułki skrzynkach. Samice z poszczególnych par zniosły odpowiednio: 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5 i 7 jaj (średnio 5,43). Zastanawiająca jest niska liczba jaj w zniesieniach w kolonii pod Bużyskami, gdzie dostępnych jest 8 budek - odpowiednio 3, 4 i 4 jaja. Prawdopodobnie 1-2 kolejne pary, które okupowały skrzynki w tej kolonii w ogóle nie przystąpiły do lęgu.


Wiadomo, że sukcesem zakończyły lęgi w 4 gniazdach, w dwóch kolejnych sukces nie został ustalony a w następnych dwóch młode nie zostały odchowane. W przybliżeniu można przyjąć, że wszystkie pary przystępujące do lęgu odchowały łącznie około 22 młode.


Rok wcześniej, tj. w sezonie 2010, pustułki miały do dyspozycji tylko 11 skrzynek, tj. o 6 mniej niż w sezonie 2011. Ptaki zajęły również 8 skrzynek. Nie uzyskano pełnych danych dotyczących sukcesu lęgowego. Prawdopodobnie wszystkie pary miały lęgi zakończone sukcesem. Łącznie wyprowadziły c.n. 24 młode.


W tegorocznych kontrolach skrzynek uczestniczyli: Andrzej Łukijańczuk, Krzysztof Wieleba i niżej podpisany.
 


Mirosław Rzępała


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja