Pustułki w gminie Kotuń (pow. siedlecki)

Gmina Kotuń jest jedną z największych w powiecie siedleckim. Położona jest w zachodniej części powiatu. Jej powierzchnia wynosi 149,87 km².
Przez teren gminy przepływa rzeka Kostrzyń a w północnej części znajdują się znane ornitologom stawy rybne, których część wschodnia objęta jest ochroną rezerwatową, tzw. "Stawy Broszkowskie".


W tegorocznym sezonie lęgowym (2011) pustułki mogły "skorzystać" na terenie gminy z 15 skrzynek lęgowych powieszonych na drzewach. Większość z nich, poza jedną, znajduje się w dolinie Kostrzynia lub na jej obrzeżach. Tylko jedna budka dostępna była w zadrzewieniu wśród łąk doliny Świdnicy.


Przed sezonem 2011 przeprowadzono część prac remontowo-uzupełniających. Najpierw Przemek Abramowski, jeszcze w lutym, powiesił jedną budkę, jako uzupełnienie wcześniej zaginionej (ścięte drzewo z budką) oraz wyremontował kolejne 5 budek. Remont ten polegał na podwyższeniu przedniej ścianki, obcięciu gałęzi utrudniających ptakom dolot, jak również na uzupełnieniu wyściółki w postaci grubego żwiru. Następnie w marcu dowieszone zostały trzy nowe budki. W pracach tych uczestniczyli: Przemysław Kurdej, Przemek Abramowski - wykonawca budek oraz Agnieszka Parapura.


Po sezonie lęgowym przeprowadzono dalsze prace związane z polepszeniem sytuacji pustułki. Jeszcze w sierpniu Przemek Abramowski dowiesił jedną budkę na słupie energetycznym. Następne 10 budek dowieszono na drzewach 29 października w ramach akcji prowadzonej na terenie całego powiatu. Dwie z tych budek powieszone zostały w uzupełnieniu tych, które zniknęły w latach wcześniejszych. Ponadto odsłonięto dolot do jednej z zawieszonych wcześniej budek oraz uzupełniono w niej wyściółkę w postaci żwiru. To ostatnie przedsięwzięcie wykonywali: Marek Demianiuk i Andrzej Łukijańczuk pod nadzorem niżej podpisanego :) Przemek Abramowski ma ponadto w zanadrzu jeszcze 5 kolejnych skrzynek wymagających wykończenia.


Reasumując, na terenie gminy Kotuń zamontowanych jest obecnie 26 skrzynek, z tej liczby 15 dowieszono w tym roku (4 przed sezonem lęgowym a 11 po sezonie). W odniesieniu do 6 wiszących już budek podjęto interwencje.


W sezonie lęgowym 2011 pustułki zajęły tylko dwie budki. W obu przypadkach ptaki miały sukces lęgowy wyprowadzając odpowiednio po 4 i 5 młodych. Dodatkowo jedna ze skrzynek zajęta była prawdopodobnie przez grzywacze.Kontrole skrzynek w sezonie lęgowym prowadziła Agnieszka Parapura i Przemek Abramowski.Mirosław Rzępała


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja