Sezon pustułkowy zakończony - Gmina Paprotnia (pow. siedlecki)

Gmina Paprotnia to jedna z najmniejszych obszarowo gmin powiatu siedleckiego. Jej powierzchnia wynosi 81,43 km kw. W tegorocznym sezonie lęgowym (2011) pustułki mogły skorzystać tu z 17 skrzynek lęgowych. Spośród nich większość, bo aż 13, zamontowanych jest na słupach energetycznych. Pozostałe cztery zawieszone są na drzewach.


W marcu br. siedleccy energetycy wymienili 4 budki na słupach zamotowane przed sezonem 2006, a wykonane wcześniej przez Marcina Stępnia. Ponadto 29 września b.r. wymienione zostały kolejne 4 budki na słupach energetycznych przez Przemka Kurdeja oraz dowieszonych zostało 7 budek w optymalnych miejscach na drzewach przez Marka Demianiuka i Andrzeja Łukijańczuka.


Pustułki przystąpiły do lęgu w 4 budkach, tj. w 23,5% ogółu dostępnych skrzynek. Zasiedlone zostały wyłącznie skrzynki na słupach energetycznych. Wszystkie lęgi zakończyły się sukcesem.


Dzięki użyciu kamerki ustalono wielkość lęgu w trzech skrzynkach . Poszczególne pary zniosły odpowiednio: 5, 5 i 6 jaj. W czwartej skrzynce stwierdzono małe pisklęta, których nie udało się policzyć. Wszystkie cztery pary wyprowadziły łącznie co najmniej 13 młodych.


Ciekawostką był fakt późnego lęgu jednej pary, której nie stwierdzono przy skrzynkach jeszcze do 13 maja. Gdyby nie późniejsze kontrole z pewnością para nie została by wykazana. Młode z tego lęgu opuściły skrzynkę prawdopodobnie dopiero na początku sierpnia.


Nie jest wykluczone, że na terenie gminy znajdowały się się jeszcze inne 1-3 stanowiska lęgowe, na co wskazują obserwacje polujących ptaków w miejscach znacznie odległych od zasiedlonych skrzynek.


Rok wcześniej, tj. w sezonie 2010, pustułki miały do dyspozycji 18 skrzynek, tj. o jedną więcej niż w sezonie 2011. Ptaki zajęły 5 skrzynek. Niestety nie uzyskano pełnych danych dotyczących sukcesu lęgowego. Jeden z lęgów prawdopodobnie zakończył się stratą.


W tegorocznych kontrolach skrzynek uczestniczył Maciej Cmoch oraz niżej podpisany.

 


Mirosław Rzępała


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja