Sezon pustułkowy zakończony - gmina Siedlce

Na obszarze gminy Siedlce (pow. 141,54 km kw.) w tegorocznym sezonie lęgowym (2011) było dostępnych dla pustułek 36 budek, w tym 12 na słupach linii energetycznych i 24 na drzewach. Z puli dostępnych budek jakie wisiały w roku 2010 ubyła jedna budka zamontowana na drzewie.


W okresie poprzedzającym sezon lęgowy (jesienią i wczesną wiosną) wykonano różne prace interwencyjne w odniesieniu do 19 budek, w tym: wymieniono 4 budki w złym stanie technicznym na nowe na drzewach i 4 budki na słupach energetycznych; dowieszono dwie nowe budki w miejsca, gdzie były w latach poprzednich, ale zniknęły; naprawiono i przewieszono dwie skrzynki w bardziej atrakcyjne miejsca; wyczyszczono trzy budki zamocowane na słupach energetycznych. Przy 12 skrzynkach na drzewach (w tym tych wymienionych i przewieszonych) obcięto gałęzie utrudniające ptakom dolot. W ww. pracach uczestniczyli: Marcin Stępień, Przemysław Obłoza, Przemysław Kurdej, Mirosław Rzępała i siedleccy energetycy.


Pustułki przystąpiły do lęgu w 11 budach. Z tej liczby 5 było zawieszonych na drzewach, zaś 6 na słupach linii energetycznych.
Ustalono dokładnie wielkość lęgu w 5 skrzynkach zamocowanych na słupach energetycznych. Wynosiła ona odpowiednio: 7, 4, 5, 6 i 6 jaj. W budce z 5 jajami odnotowano powtórny lęg, który zakończył się stratą.


Niestety, nie jest znana dokładna ilość młodych, które szczęśliwie opuściły każdą z zasiedlonych budek. W czterech budkach ustalono, że był sukces, ale nie znana jest dokładna liczba młodych; w jednej z nich odnotowano odchody potwierdzające bytowanie młodych pustułek; w dwóch budkach odnotowano młode zdolne do wylotu, jednak nie można było dokładnie ustalić ich liczby (obserwacje z dystansu, słyszane jedynie odgłosy młodych); w jednej budce na słupie widziano trzy młode, ale ich liczba jest prawdopodobnie zaniżona (lęg składał się z 7 jaj). W 5 kolejnych budkach udało się określić dokładną liczbę młodych zdolnych do wylotu. Wynosiła ona odpowiednio: 4 (w budce, gdzie były 4 jaja), 4, 5 (w budce, gdzie było 6 jaj), 5 i 3.
Zaobrączkowano 7 młodych pustułek pochodzących z dwóch gniazd (z budki na drzewie w dolinie Muchawki oraz z budki na słupie w dolinie Helenki).


Pustułki najwcześniej opuściły budkę ok. 28.06 (lęg w budce na drzewie), zaś najpóźniej ok. 22.07 (lęg w budce na słupie).
Podsumowując, w bieżącym roku na 36 dostępnych budek zamontowanych na obszarze gminy Siedlce, pustułki przystąpiły do lęgu w 11 (30,6%). Średnia liczba jaj w zniesieniu określona dla 5 lęgów na słupach energetycznych wyniosła 5,6. Na podstawie zebranych informacji można przyjąć, że zasiedlone budki szczęśliwie opuściło około 44 młode. Ponadto kilka skrzynek było odwiedzanych przez pustułki, jednak nie odnotowano tam żadnych lęgów.


W kontrolach skrzynek uczestniczyli: Tomasz Grabowski, Wiesław Kalicki, Tomasz Przesmycki, Mirosław Rzępała, Magdalena Sołoniewicz i niżej podpisany.


Maciej Cmoch


Ocena: 1 głosów Aktualna ocena: 4

Komentarze / 35

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2011-09-16 18:52
  Do you know that it's high time to get the <a href="http://bestfinance-blog.com">loans</a>, which can make your dreams come true.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2011-10-01 10:22
  Are acknowledged of that presentation and speech writing company will become a great assistant when you're confused about writing. You can hardly see better helper in the web. Hence, why look more? Make your choice at this moment.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2011-10-03 19:57
  The hard working people could learn your article connected with this post and buy the dissertation discussion in the thesis service.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2011-10-03 20:35
  Some days ago I found custom writing firms that provided reasonable prices for custom papers. Probably, that could be because of entire world's financial situation. One way or another, that's possible to contact research paper writers for good prices and it's a big benefit for college students.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2011-10-07 09:53
  Every one remembers that men's life seems to be high priced, however different people need money for various stuff and not every man earns big sums cash. Thence to receive fast business loans and just secured loan would be a right solution.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2011-10-08 04:57
  Long ago I was doubting whether to use the social bookmarking sites. I concluded to do it and those specialists helped to put my own internet site on very good place in search engines.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2011-10-08 20:00
  I think that it’s not bright solution to waste time writing the essays. A lot of people go easier way! They do not perform the custom research papers writing themselves. They purchase term paper in the innovative term papers writing service.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2011-10-08 20:00
  Turn to perfect writing service. Don't be afraid to buy Online Essays. That can make your study better.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2011-10-10 16:56
  Students are willing to get a good degree, but what is the correct way to have it? We should offer to determine for the thesis writing service to order the thesis papers referring to this good topic in. We took it and reseived the highest range.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2011-10-10 18:09
  No college student desires to be lonely with academic papers writing task. Thence, customized essay papers writing firms want to help you ask: " write my essays " and spend less time.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2011-10-10 18:15
  No one can be ideal. Therefore, it is quite normal if you cannot cope with your essay papers and there's no reason to be sad. Moreove, you always have a chance to ask: " write my essays ".
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2011-10-12 04:43
  There are a lot different path ways to get interesting facts referring to this topic . And I suggest to buy essay and essay writing or pre written essay using the reliable writing services.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2011-10-12 05:45
  The good essay and essays creation can take long time, however time supposes to be a worthful thing, therefore it will be better to buy essays online to save a lot of time.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2011-10-14 10:36
  Old world's history doesn't keep in mind information just about United States essay paper completing organizations. The book reports editing firms emerged in nineties. Moreover, they have gotten great popularity in colleges.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2011-12-28 09:02
  When you're in not good state and have got no cash to move out from that, you will have to receive the loans. Because it would aid you unquestionably. I get small business loan every single year and feel myself OK just because of this.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-03-16 19:38
  A kind of useful facts. Thanks because it is the useful stuff.If you need to grab a capital paper about this post you can use plagiarism checker, and i'll recommend you to check it in http://www.plagiarismsearch.com ! unlike those services, they offer exceptional class guaranty that your work is dump of plagiarism. People would like to buy research papers opting for the plagiarism detection. They will give you an accurate plagiarism detection reporting without any delay.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-03-18 09:13
  Never is late to receive good marks! You just should not lose your chances. The essay writing services can assist you. Furthermore, some essays writing organizations provide a lot of free issues.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-03-18 11:03
  Numbers of students are doubting whether to ask: " write my paper ". I think they have not to hesitate and use professional essay writing firm.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-03-18 11:04
  Opting for masters writing firm, you can ask: " write my papers " and erase essay writing problems.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-03-24 01:21
  Our world is quickly changing and rivalrous. Thus, clever businessmen work hard to rank higher in Google. Sites' owners utilize the submission options at directory submission service in order to turn every click into money!
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-03-30 01:08
  The thought just about this good post is used by custom writing service to have a chance to buy custom essay papers and custom writing.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-03-30 01:09
  Thanks, because you spread some facts about this good post . Buy essay or custom papers if want get know more!
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-04-13 05:45
  I can learn everything very hard, nevertheless, I cannot write academic papers. Hence, I try to look for other ways to solve my research papers accomplishing assignments. I guess I can Purchase Essays. It can surely help me.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-04-16 07:15
  I will like to thank you very much for a supreme stuff and as well, want to share with you the advice: if you trying to find writer freelance jobs, this service will helpful.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-04-19 03:48
  If you would like to enlarge your knowledge referring to this topic, look for thesis writing service or dissertations writing service and buy very good dissertation workshop over there.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-04-19 05:41
  Thnx a lot for your superior article related to this good topic. I could not determine this kind of thesis abstract in web and even tried to purchase the dissertation. Thus, I really have all the information at present time.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-05-25 21:42
  When students insure what to opt for, essay or miscellaneous essays, they could turn to you, just because you do know the way to perform the best information.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-05-26 16:57
  Common students have no good writing skills.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-05-28 02:42
  No matter how hard you want to accomplish good humanities essay, because the famous essays writing companies can do that much better. Therefore, chill out and get term papers.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-05-30 04:48
  Choosing buy dissertation service and just the thesis service "primethesis.com", we can not underline a kind of supreme economics thesis as this good post.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-06-04 00:17
  Frequently that occurs that the web is ful of web blogs and you are able to find a web blog of any kind of theme. Those quantity of blogs makes link building extra efficient. The blog commenting service "marketingslinks.com" will determine web blogs , which fit your type of materials. Thence, you will have proper clients and higher ranking!
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-06-06 12:32
  I want to tell thanx the blog commenting service topqualitybacklinks.com for quality of blog commenting tools! It helped my website a lot!
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-06-08 23:37
  I think, custom writing services create the really hot knowledge or dissertation expert like this good post, therefore, we should have buy dissertation and, maybe, that is assertable to find the online buy thesis topdissertations.com or written essays.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-06-13 20:52
  Are you willing to get buy resume, which suit the area of science you expect?. You can trust our resume writers, as you rely on yourself. Thanks because it’s the good way
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-06-17 13:34
  Addressing this company is the ideal choice for students who are in need of perfect research paper services. Follow this link, buy awesome online essay and get evidence that high quality custom writing is attainable.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-06-19 23:57
  Developing your own site you should upload only unique texts. Nonetheless, even if your contents are created by qualified writing specialists, you cannot get know that your papers are unique. So, you should better use plagiarism check (theplagiarism.com). That can assure that your content is good.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-07-08 12:11
  Follow this Web site (writingscentre.com) and choose to purchase essay writing in order to gain essay help or order term paper help from the reliable online store. I assure that you will gain wonderful custom essay writing. In case you have troubles with essay writing go to Writingscentre company to gain help with research paper
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-07-24 11:40
  I opine that to receive the loans from creditors you must have a good motivation. But, one time I've received a student loan, just because I wanted to buy a bike.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-08-03 14:06
  I don’t desire to ruin my unblemished reputation, therefore, I like better to do business with knowledgeable team of experts which manage to take care of any kind of college chores and provide me with first-rate writing college essay.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-08-06 01:49
  Contact Essays Writers Company and skilful crew will offer you custom writing service. Don’t waste your time, purchase cheap papers without a moment's thought from the most respectable custom writing center.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-08-25 20:10
  Frequently, you are required to make some important choices. As example, you may decide to get custom essay to buy or not to buy. Only you decide how to act.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-09-25 10:41
  It should be noted that while getting essay papers to buy at online writing services, you can receive bad attitude. In case you feel that the agency wants to swindle you, don't buy paper writing from it.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-09-30 17:03
  There are no doubts that to buy essay help of the highest quality from professionals is great solution for high school students who have no ideas how write their term papers.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-10-03 10:56
  Have a desire to get to know about essay writing services? Searching for outstanding company to find aid from? EssaysEmpire rewiew will provide you with a register of organizations from which learners can select the most expert ones to purchase essay from.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-10-06 05:05
  But if pupils have no time to produce papers by themselves, they only have to log in their site and get assistance in research essay writing from the best custom writing service.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-10-06 19:03
  They were also able to produce a written piesce of any justice essays types.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-10-06 19:24
  Check our outsource custom software development services and purchase a full spectrum of software development service and software advice.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-10-06 19:44
  Don’t know which organization to select to get assistance from? Go over PrimeEssays testimonials "essaysreview.com", and take a wise decision.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-10-09 12:43
  To order thesis statement is not very hard. However, students have to recognize that simply a reliable buy thesis service can provide perfect quality.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-10-09 13:16
  Are you desperate and don’t know where to receive essay example uk? Just visit this Internet site and be at ease.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-10-27 22:53
  Do you have got small money to buy personal essay paper best-writing-service.com? Bother no more! You are able to detect the writing organizations that propose affordable prices for their custom papers.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-11-06 02:20
  To this day have no idea where to look for expert essay writing services? Listen to our piece of advice and look here you will definitely buy best term papers and essays.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-11-06 02:20
  It is a really good outcome referring to this good post. Some students dream about such kind of great writing skills. But they must buy the undergraduate dissertation proposed by the distinguished thesis service "greatdissertation.com".
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-11-06 02:21
  Follow this link and order term papers and essays in order receive help with research paper or choose writing research papers from this agency.As only skilled writers cooperate with this agency you will receive brilliant essay writing service.All you have to to it to buy scientific research papers at that essay writing company.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-11-06 02:21
  Of course you are able to pay your money for sweets or different things, nevertheless, it will not help you to build your career. You can spend your money in a clever way, for example for writing an essay company.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-11-06 02:31
  Financial situation in the world made custom writing services trim back costs for academic paper. We have an opportunity to buy academic research papers "primewritings.com" for good prices now.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-11-06 02:38
  I can remember a period of time without web. There was not simple to order Essay Structure. Moreover, It was no oportunity to determine any essays writing assistance.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-11-06 02:39
  Are you good university student, nevertheless you don’t have passion of writing? No more sleepless nights! Opt for the writing corporations, buy coursework and prove your professionalism.
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2012-11-06 04:52
  It is natural that not all university students don't have academic papers writing experience. However, that is not a big deal just because academic papers completing firms propose to buy customized term paper (essayslab.com) and it is good benefit.
  0
 • Users Avatars Mini
  thesis pisze: 2013-01-22 20:37
  The professors like to analyse the writing skills, hence, we have to find custom dissertation to buy dissertation work. In this way you support the academic grade. And also you have to bring custom thesis.
  0
 • Users Avatars Mini
  thesis service pisze: 2013-01-25 14:58
  If you don't decamp after what you demand, you'll never have it. If you don't ask, the feedback is regularly no. If you don't get used to custom dissertation , you're regularly in the constant place.
  0
 • Users Avatars Mini
  here pisze: 2013-01-25 15:57
  Because of the pile of duties I am forced to buy term papers (essayswriters.com).
  0
 • Users Avatars Mini
  essay papers uk pisze: 2013-01-28 15:47
  Still have no clue where to buy term paper uk? View this site to find the answers!
  0
 • Users Avatars Mini
  paper writing services pisze: 2013-01-28 15:48
  Click over here in order to order excellently written essay and receive best writing service.
  0
 • Users Avatars Mini
  cheap custom papers pisze: 2013-01-31 10:29
  I was recommended to buy term papers "essaysexperts.com" afterwards uncollectible experience with other company. My essay papers was received to me so immediatethat I started doing my own term paper right away. It was precisely what I needed. I genuinely appreciated the level of writing in the custom essays and the prompt of delivery.
  0
 • Users Avatars Mini
  buy an essays paper pisze: 2013-01-31 10:30
  Really great stuff referring to this topic ! People could find essay writing services to buy essay, as well the students have custom essay "essaysexperts.com".
  0
 • Users Avatars Mini
  buy paper pisze: 2013-02-03 15:55
  Graduates that fight with writing papers understand that it's nice to buy academic papers written by skilled writers.Press this link "writingscentre.com" if you need to gain wonderful term paper writing services you should come to these essay writingcompany.
  0
 • Users Avatars Mini
  Already Written Essays pisze: 2013-02-03 18:18
  I on this page just because I want to aid college students with course work writing. I am a skilled writer. Thus, you can turn to me otherway, you can buy an Essay Online primeessays.com.
  0
 • Users avatars medium
  Louella27Farley pisze: 2013-07-11 13:31
  This organization gives extraordinary resume services. Hence, if you don’t know how to write a resume, desire to buy resumes from best resume writers or simply to find resume templates, contact RESUMESLEADER company.
  0
 • Users avatars medium
  Louella27Farley pisze: 2013-07-11 13:31
  With the help of WritingsCentre rewiew you receive crucial info about many firms that give paper writing aid on the Internet.
  0
 • Users avatars medium
  Beatriz31SHEPHERD pisze: 2013-07-18 02:23
  Yeah doubtless very crucial for the lecturer it was pleasant to read about this post! If you need to get a great job firstofall you need resume writing service. Study and don't forget - if you have to work and study at the same time, there areexperts who are ready to aid you with your resume when you under time encumbrance and looking for a great job.
  0
musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja