TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE "BOCIAN" PARTNEREM ORNITHO.PL

Polska Kartoteka Przyrodnicza (PKP) została uruchomiona w roku 2007 przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”. Prace nad nią trwały od 2004 roku. Działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego i jest administrowana przez członków oraz współpracowników Towarzystwa. Celem Kartoteki jest  przede wszystkim gromadzenie danych przyrodniczych z całej Polski. Do tej pory, dzięki zaangażowaniu wielu osób, wpisano do niej ok. 167 tysięcy obserwacji dotyczących przede wszystkim zwierząt (ptaków). W ostatnich latach powstało wiele podobnych kartotek, mających na celu zbieranie danych przyrodniczych z poszczególnych regionów lub dotyczących określonych grup organizmów.

 

W roku 2015 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków uruchomiło internetową bazę danych orntho.pl, której celem jest gromadzenie i udostępnianie obserwacji ptaków w Polsce. Ornitho.pl umożliwia zapisywanie pełnych list gatunków, które są najbardziej pożądaną metodą notowania obserwacji w terenie (pełne listy informują o wszystkich gatunkach, które również o tym czego nie stwierdzono), daje możliwość dodawania kryteriów lęgowości, ma rozbudowany system weryfikacji danych oraz posiada m.in. aplikację NaturaList dzięki której można zapisywać swoje obserwacje bezpośrednio w terenie. Rocznie obserwacje dodaje tam kilkaset osób, a aktualna liczba wpisanych rekordów sięga prawie 1 775 000! Obecnie w Ornitho.pl można deponować obserwację wyłącznie ptaków, ale w najbliższym czasie planowane jest rozbudowanie jej o możliwości o wpisywanie obserwacji ssaków, gadów, płazów i motyli. Planowane będzie stopniowe rozszerzenie bazy o kolejne grupy zwierząt oraz utworzenie możliwości wpisywania bocianich gniazd na potrzeby inwentaryzacyjne tego gatunku.

 

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zdecydowało się zostać partnerem ornitho.pl i włączyć dane zdeponowanych w PKP do nowocześniejszego systemu. Aktualnie partnerami ornitho.pl są: Biebrzański Park Narodowy,  Górnośląskie Koło Ornitologiczne, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Towarzystwo Przyrodnicze „Dubelt” i Vogelwarte. Połączenie ma na celu usprawnienie zbierania danych przyrodniczych z Polski. Obserwacje będą deponowane w jednej bazie, w ten sam ujednolicony sposób. Nie będzie również dochodzić do dublowania tych samych obserwacji przez osoby wpisujące je do tych dwóch baz danych.

 

Polska Kartoteka Przyrodnicza zostanie zamknięta z dniem 30 listopada bieżącego roku. Następnie dane zostaną zgrane z serwera i po uprzednim ich dostosowaniu do odpowiedniego formatu wgrane do Ornitho.pl. Dotychczasowi użytkownicy PKP, którzy zarejestrują się w Ornitho będą mieli dostęp do danych pochodzących PKP oraz do obserwacji znajdujących się w Ornitho.pl.

 

Osoby, które nie chcą aby ich obserwacje zdeponowane w Polskiej Kartotece Przyrodniczej zostały przeniesione do bazy ornitho.pl mogą to zgłosić drogą mailową na adres: biuro@bocian.org.pl do dnia 30 listopada bieżącego roku. W mailu prosimy podać imię i nazwisko oraz adres użytkownika wpisany przy rejestracji w Polskiej Kartotece Przyrodniczej. My natomiast gorąco zachęcamy dotychczasowych użytkowników PKP do rejestracji konta w ornitho.pl i kontynuowania zbierania danych przyrodniczych w nowocześniejszej internetowej bazie danych przyrodniczych.

 

Zarząd Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”

Administratorzy Polskiej Kartoteki Przyrodniczej


Ocena: 3 głosów Aktualna ocena: 2

Komentarze / 2

Dodaj komentarz
musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja