TP "Bocian" wyróżnione

W dniu 7 października 2015 r. w Warszawie, w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyła się konferencja pt. „Szlakiem naturalnych zmian – fundusze europejskie na ochronę przyrody” organizowana przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych i Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ). Celem konferencji było podsumowanie efektów projektów zrealizowanych w ramach V osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) i współfinansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Relacja z konferencji na stronie CKPŚ.

http://www.ckps.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/sE8O/content/inwestujemy-w-ochrone-polskiej-przyrody#.Vid-6cuheUk

 

W latach 2013-2015 Towarzystwo realizowało, dzięki wsparciu funduszy europejskich oraz NFOŚiGW i WFOŚiGW w Warszawie, dwa projekty. Zadaniem pierwszego z nich („Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce”) było zwiększenie sukcesu lęgowego kulika wielkiego poprzez czynną ochronę  lęgów. Nasze wysiłki skupiały się na zmniejszeniu strat na etapie wysiadywania jaj (mogą one sięgać nawet 90%!). Oprócz współpracy z rolnikami (zapobieganie niszczeniu gniazd w trakcie prowadzenia prac agrotechnicznych na łąkach) prowadziliśmy również inkubację jaj w inkubatorach. Do gniazd podkładaliśmy drewniane, pomalowane atrapy jaj. W momencie dostrzeżenia pierwszych oznak klucia jaja wracały do gniazd kulików. Działania czynnej ochrony były prowadzone w dolinie Noteci, Dolinach Omulwi i Płodownicy, w Ostoi Kurpiowskiej oraz w Dolinie Dolnego Bugu i Dolinie Liwca. Ważnym zadaniem projektu była również inwentaryzacja gatunku w najważniejszych ostojach w Polsce oraz opracowanie krajowego planu ochrony. Więcej na stronie www.ochronakulika.pl

 

Celem drugiego projektu (pt. „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce”) była kontynuacja działań czynnej ochrony rozpoczętych przeszło 10 lat temu. Czynna ochrona była prowadzona na terenie 9 powiatów w województwach mazowieckim, lubelskim, podlaskim i opolskim. Przeprowadziliśmy także inwentaryzacje błotniaka łąkowego na 15 obszarach Natura 2000 oraz poznaliśmy jego liczebność i rozmieszczenie w całym kraju (krajowy cenzus). Doświadczenie w zakresie czynnej ochrony lęgów oraz najnowsza wiedza o liczebności i rozmieszczeniu gatunku pozwoliła na opracowanie krajowego planu ochrony, który został zatwierdzony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w dniu 20.08.2015 r. Projekt umożliwiał również kontynuację badań telemetrycznych z wykorzystaniem loggerów GPS oraz monitorowanie gniazd za pomocą fotopułapek. Więcej na stronie www.pygargus.pl

 

Obydwa projekty były olbrzymimi przedsięwzięciami. W każdym z nich uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Było to dla nas prawdziwe wyzwanie, zarówno pod względem organizacyjnym jak również finansowym. Każdy z omawianych projektów wymagał olbrzymiego zaangażowania środków własnych Towarzystwa (ponad 70 000 zł na projekt). Dzięki pracy wolontariuszy, darowiznom, środkom z 1% oraz dofinansowaniu WFOŚiGW w Warszawie udało się jednak temu sprostać.

 

Nasza praca została doceniona przez organizatorów wspomnianej wyżej konferencji. Zostaliśmy zaproszeni do przedstawienia prezentacji omawiającej nasze projekty. W uznaniu za – tu cytat: „wkład w ochronę przyrody, profesjonalizm w działaniu i dobrą współpracę” dyrektor CKPŚ Pan Piotr Adamski wręczył przedstawicielowi TP „Bocian” dyplom LIDERA OCHRONY PRZYRODY.

 

To nie jedyne wyróżnienie za realizację wspomnianych projektów. W dniu 8 października zostaliśmy wyróżnieni w II edycji konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA”, którego organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Relacja z tego wydarzenia znajduje się na stronie WFOŚiGW w Warszawie http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/aktualnosci/20460

 

TP „Bocian” było jednym z 3 nominowanych beneficjentów, w kategorii „Ochrona przyrody”. Przypomnijmy, że Towarzystwo zostało laureatem tejże nagrody w zeszłym roku w I edycji konkursu, o czym pisaliśmy tutaj http://www.bocian.org.pl/artykuly/ekopozytyw-mazowsza

Cieszy fakt, że WFOŚiGW w Warszawie panowanie docenił nasze wysiłki na rzecz ochrony przyrody.

 

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim rolnikom, współpracownikom, wolontariuszom jak również wszystkim byłym i obecnym pracownikom CKPŚ, NFOŚiGW i WFOŚiGW w Warszawie zaangażowanym w realizację obydwu projektów! Możemy obiecać, że nasze działania na rzecz ochrony kulika wielkiego i błotniaka łąkowego będą kontynuowane w kolejnych latach. Mamy nadzieję, że również przy dalszym wsparciu wymienionych Funduszy.


Ocena: 3 głosów Aktualna ocena: 3

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja