Wycieczka w Nadbużańskie Łęgi już za nami

Przewodnikiem - ornitologiem na wiosennej wycieczce, był Jarosław Mydlak  należący do Towarzystwa Przyrodniczego Bocian.
Wycieczka była częścią projektu „Bliżej natury” organizowanego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

W dniu 18.04.2011 r. ruszyliśmy w teren. Starszy Chorąży SG Jacek Bachonko z placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim, poprowadził nas optymalną trasą, która łączyła ze sobą możliwość obserwacji ptaków wzdłuż koryta Bugu, obserwację łąk i pól należących do stadniny, dawała też wgląd w olsy i łęgi porastające w różnych miejscach ostoję ptasią „Dolinę Dolnego Bugu”.


W wycieczce wzięło udział około pięćdziesięciu osób, oprócz dorosłych, byli uczniowie z Gimnazjum im.  Jana Pawła II  oraz  ze Szkoły Podstawowej w Janowie Podlaskim.


Trasa wiosennej wyprawy przebiegała od Janowa Podlaskiego przez Wygodę ku rzece Bug, aż do rezerwatu „Łęg Dębowy”. Droga powrotna biegła przez

Wygodę i Pawłów Stary do Janowa Podlaskiego. Przejście całej trasy (ok. 16 km) zajęło nam sześć godzin.
Podczas wycieczki mogliśmy dowiedzieć się o ptakach napotkanych lub słyszanych podczas przemarszu, poznać ich cechy rozpoznawcze, sposób zachowania, oraz charakterystyczny wiosenny śpiew, dzięki któremu nie widząc ptaka można było potwierdzić jego obecność.  Stwierdziliśmy 44 gatunki ptaków, w tym te najbardziej wiosenne czyli bociana białego i jaskółkę dymówkę. Z ciekawszych obserwacji ptaków godne odnotowania były: stado mew żółtonogich, droździk, orlik krzykliwy, żurawie, dzięcioł średni, samotnik, cyraneczki, paszkot i krętogłów.


Ciekawostką są późne obserwacje 5 jemiołuszek w Janowie Podlaskim oraz wypatrzenie stada żurawi liczącego około 70 osobników krążącego na tle nieba. Niecodziennym widokiem było zajęte przez parę ptaków gniazdo bociana białego, usytuowane na ambonie myśliwskiej.


Co rusz nad naszymi głowami kołowały bociany białe, przy starorzeczu Szczerbacz latały błotniaki stawowe i cyraneczki. Młodzież była pod wrażeniem  różnorodności gatunków ptaków które zamieszkują te tereny, raz po raz patrząc przez lornetki czy nie pojawia się kolejny gatunek.


Duże wrażenie robiły szerokie łąki stadniny, poprzecinane malowniczo rozrzuconymi starorzeczami. w otoczeniu majestatycznych olsów i łęgów nadrzecznych. Piękna pogoda tego ciepłego wiosennego dnia spowodowała, że wszyscy byli uśmiechnięci i zadowoleni.


Uczennice z Gimnazjum w Janowie Podlaskim notowały na specjalnych formularzach większość gatunków napotkanych podczas trasy przemarszu (pomnieliśmy w obserwacjach pospolite gatunki takie jak kawka, gawron, wróbel czy mazurek).
W formularzu znalazły się dane o siedlisku, ilości osobników, szczegółach obserwacji i opisie głosu.
Dzięki tej wycieczce młodzież i dorośli dowiedzieli się o bogactwie gatunków ptaków jakie zamieszkują ostoje ptasią „Dolinę Dolnego Bugu” oraz jak ważnym miejscem odpoczynku i żerowania jest ostoja podczas ich wiosennych wędrówek na lęgowiska.

 Szczególne podziękowania chciałbym przekazać pracownikom Straży Granicznej w Janowie Podlaskim a w szczególności Panu Jackowi Bachonko, Pani Iwonie Kaliszuk z Publicznego Gimnazjum w Janowie Podlaskim, Pani Zycie Chajkaluk z Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” za pomoc w sprawnej organizacji wycieczki w „Nadbużańskie Łęgi”.

 

Jarosław Mydlak


Ocena: 11 głosów Aktualna ocena: 5

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja