Zapraszamy do konkursu plastycznego „Gacki 2012”

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pod tytułem „GACKI 2012”.

Przedmiotem konkursu są prace plastyczne przedstawiające nietoperze. Mogą to być zarówno sympatyczne portrety tych zwierząt, nietoperze w swym naturalnym środowisku ,czy działania ludzi służące ich ochronie. Preferowane będą prace kształtujące przyjazny wizerunek tych zwierząt. Termin nadsyłania prac: 14 maja 2012 r.

Zgłoszone na konkurs prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora. Przewiduje się podział uczestników na 3 kategorie wiekowe: do 9 lat, 10-12 lat oraz 13-16 lat. Jury będzie przyznawało w każdej kategorii wiekowej 3 nagrody, za zdobycie miejsc od I do III, może także przyznawać wyróżnienia. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31 maja 2012 r. na stronie internetowej www.salamandra.org.pl, będą również dostępne w biurze PTOP „Salamandra”.

Najlepsze prace, w tym wszystkie nagrodzone, będą składnikiem wystawy pokonkursowej, prezentowanej w czerwcu 2012 roku w Poznaniu. Wszyscy Twórcy, których prace zostaną umieszczone na wystawie, zostaną o tym indywidualnie poinformowani. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznej, nieodpłatnej dla autora, prezentacji nadesłanych na konkurs prac na wystawie oraz w publikacjach pokonkursowych.

Konkurs plastyczny finansowy jest przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Bieżące informacje o konkursie, jego regulamin oraz kontakt do organizatorów dostępne są na stronie internetowej: www.salamandra.org.pl. Informacji na temat konkursu udziela koordynator konkursu - Jolanta Węgiel (e-mail: jwegiel@up.poznan.pl tel.: 695 744 932).

To już drugi konkurs plastyczny GACKI. Pierwszy – Gacki’99 – zorganizowało Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy przy współpracy Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu trzynaście lat temu. Cieszył się ogromnym powodzeniem – ponad 10 000 nadesłanych prac stanowiło nie lada wyzwanie dla organizatorów. Wiele prac pozostało do dzisiaj w mojej pamięci, nie tylko „zewnętrznej” (w postaci pocztówek), ale i wewnętrznej. Ciekawe, czy takie prace pojawią się także w tym roku…Jedna z nagrodzonych prac konkursu Gacki'99. Autor - Kamila Dżugaj

Marek Kowalski


Ocena: 2 głosów Aktualna ocena: 5

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja