Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków, na którym odbędą się wybory władz Towarzystwa (Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej) na nową kadencję. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 12 marca 2016 r. (sobota) w Siedlcach, w sali konferencyjnej Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na ul. Kazimierzowskiej 21. Rozpoczęcie obrad o godz. 10:30. Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

Projekt porządku obrad:

1.    Przywitanie uczestników Walnego Zebrania Członków.

2.    Przedstawienie projektu porządku obrad Walnego Zebrania Członków przygotowanego przez Zarząd.

3.    Przyjęcie programu obrad Walnego Zebrania Członków.

4.    Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”.

5.    Sprawozdanie finansowe z działalności Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”.

6.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności finansowej i gospodarczej Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” oraz wniosek dotyczący udzielenia Zarządowi absolutorium.

7.    Wybór Prezesa Zarządu.

8.    Wybór członków Zarządu.

9.    Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

10.  Dyskusja nad kierunkami rozwoju działalności Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”.

11.  Zakończenie Walnego Zebranie Członków.

 

 


Ocena: 2 głosów Aktualna ocena: 5

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja