Przekazywanie polskich doświadczeń w zakresie ochrony bociana białego na Ukrainę

Projekt Towarzystwa Przyrodniczego “Bocian” i Ukraińskiego Towarzystwa Ornitologicznego był przygotowywany od początku roku 2003, a rozpoczął się w styczniu 2004 r. Głównym celem projektu jest przenoszenie na Ukrainę polskich doświadczeń związanych z ochroną bociana białego i zainspirowanie powstania ogólnokrajowego ruchu na rzecz tego gatunku. Polscy przyrodnicy pokazują kolegom z Ukrainy, w jaki sposób zostało w Polsce stworzone partnerstwo organizacji społecznych, władz i służb energetycznych. Jednocześnie poznają ich doświadczenia związane z badaniami i ochroną bociana białego. Elementami programu są m.in. spotkania warsztatowe, pokazy instalacji gniazd bocianich w terenie, przygotowywanie wydawnictw w obydwu językach, działania lobbingowe na poziomie ministerstw Ekologii, Edukacji i Energetyki Ukrainy, a także wymiana dzieci i młodzieży uczestniczącej w programie edukacyjnym “Bocian”. Projekt ciągle ewoluuje i w miarę potrzeb rozwijane są jego kolejne wątki.

 

Projekt prowadzi Towarzystwo Przyrodnicze “Bocian” i Ukraińskie Towarzystwo Ornitologiczne. Aby podstawowe założenia projektu, czyli rozwinięcie szerokiego ruchu na Ukrainie mogło dojść do skutku, stale poszukujemy partnerów. Od początku projektu prowadzono działania, których celem było przekonanie decydentów z różnych instytucji o potrzebie jego realizacji na terenie Ukrainy. Zainicjowano spotkania w Ministerstwach: Ekologii, Edukacji i Energetyki Ukrainy, które to instytucje mogłyby w kolejnych latach wspierać działania projektowe oraz rozważano możliwości zaproszenia innych potencjalnych partnerów spośród organizacji ekologicznych np. Ukraińskie Towarzystwo Ochrony Ptaków czy Eko-Hał Oswind z Kałusza. Postanowiono zwrócić się z propozycją uczestnictwa do fundacji “Ciconia”, która w latach poprzednich angażowała się w podobne działania w różnych częściach świata. Od początku trwania projektu jego realizację wspiera Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności poprzez program “RITA – Przemiany w Regionie”.

Efekty projektu:

  • W wyniku działań projektowych zainstalowano na terenie Ukrainy około 50 platform gniazdowych dla bocianów na czynnych słupach energetycznych. Prace prowadzono głównie w rejonach Lwowa, Jaworowa i na terenie Szackiego Parku Narodowego.
  • W roku 2006 zainicjowano wymianę dzieci i młodzieży z obydwu krajów. Wzięły w niej udział szkoły ukraińskie z miejscowości: Liubyni, Czołhyni, Nahacziw, Bojanec i polskie z: Domanic, Hołubli, Przesmyk i Ostrowi Mazowieckiej. Szkoła z Przesmyk już po kilku tygodniach zainicjowała kontakty pomiędzy urzędem gminy w Przesmykach i samorządem lokalnym Nahaczowa.
  • Przygotowano i rozpropagowano wydawnictwa projektowe, foldery: “Ochrona bociana białego – doświadczenia z Polski i Ukrainy”, w dwóch wersjach językowych, “Rośliny i zwierzęta mojej okolicy” – wersja ukraińska, pakiet edukacyjny “Łełeka”, którego pierwowzorem jest polski pakiet “Bocian”.
  • Zorganizowano i przeprowadzono 6 międzynarodowych spotkań, w których wzięło udział około 300 osób z różnych części Ukrainy i Polski reprezentujących różne środowiska (nauczyciele, przedstawiciele samorządów, służb ochrony przyrody, energetycy, naukowcy, itp.).
Planujemy kontynuowanie projektu, poprzez dalsze wspomaganie rozwoju ogólno-ukraińskiego ruchu na rzecz ochrony bociana białego. Rozważamy także możliwości zainicjowania podobnych działań na Białorusi i Litwie.
  • Głównym sponsorem projektu była Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności,
    program "RITA - Przemiany w Regionie"

Program wspierały: