„Poradnik ochrony bociana białego – wydawnictwo skierowane do jednostek samorządu terytorialnego i lekarzy weterynarii dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 27 070,00 zł”

Poradnik ochrony bociana białego

Autor: Agnieszka Czujkowska, Tomasz Królak, Dorota Łukasik, Adam Olszewski, Mirosław Rzępała, Adam Tarłowski, Aleksandra Wierzbicka

Redakcja: Aleksandra Wierzbicka

Wydawca: Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" 2012

Broszura dotycząca praktycznej ochrony bociana białego (m.in. zabezpieczania i remontów gniazd, zabezpieczania linii energetycznych. najczęstszych problemów interwencyjnych, sytuacji prawnej ochrony bociana białego). Broszura adresowana do pracowników jednostek administracji samorządowej oraz wszystkich zainteresowanych czynną ochroną bociana białego.

 

 

 

Poradnik ochrony bociana białego - dla lekarzy weterynarii

Autor: Lek. wet.Agnieszka Czujkowska

Wydawca: Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" 2012

Współpraca: Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym

Broszura dotycząca ochrony bociana białego poprzez udzielanie pomocy weterynaryjnej poszkodowanym ptakom. Wydawnictwo specjalistyczne adresowane do lekarzy weterynarii oraz pracowników ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt.