Rezultaty

Głównym założeniem programu jest kompleksowa ochrona bociana białego na terenie województwa mazowieckiego. Najbardziej widocznym elementem programu są remonty zagrożonych bocianich gniazd. Nie bez znaczenia pozostaje edukacja związana z gatunkiem, a także gromadzenie danych naukowych mogących przyczynić się do lepszego poznania bociana białego oraz planowania programów jego ochrony na terenie województwa.

Efekty dotychczasowych działań

Fot. Marek Paluch
Fot. Marek Paluch
  • na terenie województwa (za pośrednictwem urzędów gmin, starostw powiatowych, rejonów energetycznych), przy udziale firm specjalistycznych przeprowadzono prace przy 2286 zagrożonych gniazdach;
  • aby wspomagać utrzymanie ekstensywnego rolnictwa, a tym samym terenów żerowiskowych bociana, prowadzono szkolenia rolników związane z programami rolno-środowiskowymi (odbyło się 30 takich szkoleń).
  • przeprowadzono prace modernizacyjne na 64 rozłącznikach oraz około 30 stacjach transformatorowych gdzie w poprzednich latach ginęły porażone prądem bociany(pozwoliło to już w pierwszym roku uchronić od śmierci około 150 bocianów);
  • przeprowadzono szczegółową inwentaryzację gniazd bociana białego w 11 powiatach woj. mazowieckiego; (Łosice, Siedlce, Sokołów Podlaski, Węgrów, Mińsk Mazowiecki, Garwolin, Wyszków, Ostrów Mazowiecka, Ostrołęka, Maków Mazowiecki i powiat bialski – 7 gmin w pn. części woj. lubelskiego).
  • w trakcie trwania programu przeprowadzono około 150 prelekcji połączonych z pokazami przeźroczy dotyczących bociana białego oraz działań ochronnych z nim związanych, zorganizowano 2 szkolenia dla lekarzy weterynarii, 13 szkoleń dla służb energetycznych oraz 7 edycji rajdu rowerowego “Szlakiem bocianich gniazd”;