Suseł 2012 przyznany!

W dniu 26.03.2013 o godz. 13.30, w lubelskim Ratuszu odbyło się  ogłoszenie wyników Lubelskiej Nagrody Ekologicznej „Suseł”. W wyniku głosowania Kapituły laureatem Nagrody Suseł 2012 został nasz serdeczny Kolega - Jarosław Mydlak. Wyróżnienia otrzymali: Grupa badawcza „Sobibór” oraz Pan Zenon Rusztyn.

W skład Kapituły wchodzili przedstawiciele następujących organizacji:
Liga Ochrony Przyrody Oddział Biała Podlaska,
Krasnostawski Ruch Ekologiczny VIRDIS,
Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody,
Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze,
Stowarzyszenie Poleskie we Włodawie,
Zielona Swoboda (Michów),
Towarzystwo dla Natury i Człowieka.

Jarek Mydlak jest członkiem Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”, Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz ściśle współpracuje ze stowarzyszeniem „Ptaki Polski”. Jego główną pasją jest edukacja ekologiczna, głównie w zakresie ochrony ptaków. Czynnie uczestniczy w różnych programach edukacyjnych. W roku 2012 uczestniczył w projekcie prowadzonym przez OTOP „Bliżej Natury” – obejmującym cykl spotkań, konkursów i wycieczek w szkołach gimnazjalnych; w projekcie pn.”Szkoła na pTAK”koordynowanym przez „Ptaki Polski”. W ramach działalności TP „Bocian” uczestniczył i uczestniczy nadal w programie pn. „Edukacja wybranych grup społecznych skuteczną metodą ochrony sowy płomykówki”. Ponadto występuje indywidualnie z różnymi inicjatywami edukacyjnymi propagując w okolicznych szkołach ornitologię. Trudno wymienić jego całokształt działalności w 2012, gdyż aktywny jest nieustannie :) Organizuje np. coroczne zimowe „Ptakoliczenie” dla szkół z Janowa Podlaskiego, Europejskie Dni Ptaków, Noc Sów, wspiera organizację Parady Bocianów i inne.

Uczestniczy także aktywnie w ogólnopolskich programach badawczych ptaków:
Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL);
Monitoringu Ptaków Mokradeł;
Zimowym Liczeniu Ptaków Wodnych.

Aktywnie uczestniczy także w gromadzeniu obserwacji przyrodniczych, głównie ornitologicznych, w regionie. Obserwacje te są deponowane w Polskiej Kartotece Przyrodniczej on-line, gdzie jest także moderatorem. W ostatnim półroczu przoduje, jeśli chodzi o zbieranie informacji przyrodniczych.

W swoich działaniach jest bardzo rzetelny, komunikatywny i twórczy. Postawa jaką Jarek prezentuje w odniesieniu do przyrody, jak również do ludzi związanych ze środowiskiem przyrodniczym, w pełni zasłużyła na wyróżnienie. Opis jego działalności bez trudu można znaleźć na wielu stronach internetowych:
Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu
Forum Przyroda
Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne w Janowie Podlaskim
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
Forum Przyroda
Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"
Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"

Mirosław Rzępała


Ocena: 1 głosów Aktualna ocena: 5

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja