Wspieraj naszą działalność

Numer KRS:0000107301
Numer KRS:0000107301

Dlaczego zajmujemy się tylko wybranymi gatunkami?

W Polsce większość gatunków zwierząt podlega prawnej ochronie. Znaczna część z nich wymaga czynnej ochrony z powodu różnych zagrożeń, m.in. zaniku odpowiednik miejsc do zakładania gniazda, utraty naturalnych siedlisk czy też presji ze strony drapieżników i człowieka. Niestety ze względu na ograniczone możliwości (głównie finansowe), nie jesteśmy w stanie pomóc im wszystkim. Nasze wysiłki skupiliśmy na kilku gatunkach rzadkich i zagrożonych, których występowanie koncentruje się w centralnej i wschodniej Polsce (gdzie głównie działamy). Są to gatunki związane z krajobrazem rolniczym. Oprócz działań z zakresu czynnej ochrony duży nacisk kładziemy również na edukacje http://www.bocian.org.pl/edukacja

http://ptaki-rolnictwo.bocian.org.pl

 

 

Bocian biały – gatunek znany każdemu. Wymaga ciągłej pomocy. Kilkadziesiąt lat wcześniej bociany znajdowały wystarczającą liczbę miejsc do zakładania gniazd na budynkach krytych strzechą i na drzewach. Nowe gniazda zakładane są przez bociany głównie na słupach energetycznych. Wymagane jest montowanie w takich miejscach odpowiednich platform. Tylko na terenie woj. mazowieckiego przybywa corocznie kilkadziesiąt gniazd bocianich, które wymagają założenia platformy gniazdowej, wskazana jest też wymiana wieloletnich platform. Bocianami zajmujemy się od dawna. Ostatnio duże znaczenie mają materiały edukacyjne, które pomagają w różnego rodzaju interwencjach społecznościom lokalnym (http://www.bocian.org.pl/bocian-bialy/do-pobrania).

Więcej na temat naszych działań na stronie: http://www.bocian.org.pl/bocian-bialy

 

Błotniak łąkowy – ptak drapieżny średniej wielkości, migrant dalekodystansowy (zimuje w Afryce). W Polsce gniazduje głównie na polach, w uprawach zbóż i rzepaku. Gatunek wymaga czynnej ochrony. Polega ona na współpracy z rolnikami i na grodzeniu gniazd. Ogrodzenia zabezpieczają przed drapieżnikami i maszynami rolniczymi. Corocznie obejmujemy ochroną kilkadziesiąt gniazd błotniaków w różnych regionach Polski. W latach 2013-2014 przeprowadziliśmy liczenia gatunku (Krajowy Cenzus Błotniaka Łąkowego) na terenie całego kraju. Liczenia będą powtórzone w latach 2018-2019. W 2017 roku czynną ochroną objętych zostało ponad 150 lęgów.

Więcej na temat naszych działań na stronie: http://pygargus.pl/

 

Kulik wielki – największy europejski przedstawiciel ptaków siewkowych. Gniazduje na rozległych łąkach, głównie w dolinach dużych rzek. W ciągu ostatnich lat jego liczebność spadła o około 70%, głównie z powodu negatywnego wpływu drapieżników oraz intensyfikacji prac agrotechnicznych prowadzonych na użytkach zielonych. Ptaki mają znikomy sukces lęgowy (odchowują bardzo mało młodych). Przeprowadzone ostatnio szacunki liczebności wykazały obecność zaledwie około 250 par lęgowych w całej Polsce. Od roku 2013 prowadzimy działania czynnej ochrony, których celem jest zwiększenie dramatycznie niskiego sukcesu lęgowego i zwiększenie produkcji młodych. Nasze zabiegi przyniosą widoczny efekt dopiero za kilka-kilkanaście lat, pod warunkiem dalszej kontynuacji. Nasze działania podejmowane są już w krytycznym momencie i mamy nadzieję, że kulik wielki nie podzieli losu dropia czy kulona - gatunków, które zniknęły z listy ptaków lęgowych na terenie Polski w ciągu ostatnich lat.

Więcej o naszych działaniach na stronie: http://ochronakulika.pl/

 

Pustułka – najmniejszy krajowy sokół. Według ustawy o ochronie przyrody wymaga czynnej ochrony. Jeszcze 50 lat temu występował powszechnie na terenie całej Polski w krajobrazie rolniczym. Obecnie w tym typie środowiska pustułka jest bardzo rzadka. Również w dużych miastach, które także zasiedla, zaczyna brakować dla niej miejsc do zakładania gniazd. Dzieje się tak z powodu remontów i zasklepiania wszelkiego rodzaju załomów i wnęk w wysokich budynkach. Przywracamy skutecznie obecność gatunku w tych środowiskach dzięki montażowi odpowiednich skrzynek lęgowych. Prowadzimy ich monitoring, wymieniamy stare skrzynki na nowe, czyścimy je i naprawiamy. Nasze działania służące ochronie pustułki prowadzimy od 15 lat (od 2003 roku).

Więcej o naszych działaniach na stronie: http://www.bocian.org.pl/pustulka/o-projekcie

 

Oprócz wyżej wymienionych projektów podejmujemy również inne działania, o których możesz przeczytać na stronie http://www.bocian.org.pl/programy

 

Zachęcamy do stałego wspierania naszej działalności poprzez regularne przekazywanie darowizn oraz 1% podatku. Na wszystkie nasze działania staramy się pozyskać dotacje celowe z różnych funduszy. Nie zawsze się to udaje. Nawet jeżeli otrzymamy dotacje to część kosztów musimy pokryć z własnych środków (zawsze wymagany jest finansowy wkład własny). Twoje darowizny oraz 1% przeznaczymy na pokrycie wkładu finansowego! Dziękujemy za już udzieloną nam pomoc i zapraszamy do współpracy!

 

Zespół TP „Bocian”


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja